ANTOŠ, Karel. Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 44-50. ISSN 1214-9187.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu
Název anglicky Solving non-trivial mathematical and physics equations using solver in MS Excel
Autoři ANTOŠ, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Media4u Magazine, Praha, Ing. Jan Chromý, Ph.D. 2015, 1214-9187.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000520
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky řešitel; netriviální matematická rovnice; Keplerova rovnice
Klíčová slova anglicky solver; non-trivial mathematical equation; Kepler's equation
Štítky ERIH, KPV1, RIV15
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 21. 9. 2015 13:46.
Anotace
Tento článek popisuje možnosti využití tabulkového procesoru MS Excel z hlediska použití jeho analytických nástrojů pro řešení netriviálních matematických rovnic. Součástí těchto nástrojů citlivostní analýzy je i nástroj Řešitel, který je doplňkem tohoto software. Ukázka možnosti použití nástroje Řešitel je zde demonstrována na řešení Keplerovy rovnice pro pohyb komety.
Anotace anglicky
This article describes the use of MS Excel spreadsheet in terms of its use of analytical tools for solving non-trivial mathematical equations. Part of these tools sensitivity analysis is also Solver tool that complements this software. Demonstration of the possibility of using the tool Solver is here demonstrated on solving Kepler's equation for the motion of the comet.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:12