ANTOŠ, Karel. Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu (Solving non-trivial mathematical and physics equations using solver in MS Excel). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 44-50. ISSN 1214-9187.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu
Name (in English) Solving non-trivial mathematical and physics equations using solver in MS Excel
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Media4u Magazine, Praha, Ing. Jan Chromý, Ph.D. 2015, 1214-9187.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000520
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) řešitel; netriviální matematická rovnice; Keplerova rovnice
Keywords in English solver; non-trivial mathematical equation; Kepler's equation
Tags ERIH, KPV1, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21/9/2015 13:46.
Abstract
Tento článek popisuje možnosti využití tabulkového procesoru MS Excel z hlediska použití jeho analytických nástrojů pro řešení netriviálních matematických rovnic. Součástí těchto nástrojů citlivostní analýzy je i nástroj Řešitel, který je doplňkem tohoto software. Ukázka možnosti použití nástroje Řešitel je zde demonstrována na řešení Keplerovy rovnice pro pohyb komety.
Abstract (in English)
This article describes the use of MS Excel spreadsheet in terms of its use of analytical tools for solving non-trivial mathematical equations. Part of these tools sensitivity analysis is also Solver tool that complements this software. Demonstration of the possibility of using the tool Solver is here demonstrated on solving Kepler's equation for the motion of the comet.
PrintDisplayed: 20/9/2021 16:34