Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. HAŠKOVÁ, Simona. An alternative approach for estimating GDP growth rate: Fuzzy prediction model. ACC Journal. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019, vol. 25, No 2, p. 55-63. ISSN 1803-9782. doi:10.15240/tul/004/2019-2-004.
  2. KRULICKÝ, Tomáš and Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 12, No 1, p. 56-70. ISSN 1805-9112.
  3. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ and Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace (Analysis of the current state of the labour market in the context of digitalization, automation and robotization). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, vol. 9, No 2, p. 44-52. ISSN 1805-0603.
  4. HORÁK, Jakub and Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural networks and regression time series on forecasting development of US imports from the PRC. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 12, No 1, p. 22-36. ISSN 1805-9112.
  5. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ and Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 12, No 2, p. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0.
  6. VRBKA, Jaromír and Georgeta Anca Petre LUTAN. Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, vol. 13, No 2, p. 56-67. ISSN 1337-0839.
  7. ŠULEŘ, Petr, Zsuzsanna NAÁR-TÓTH and Cristina MANOLE. Start-up programs for self-employment: Who are the successful beneficiaries of the programs for unemployed? A case study of Hungary. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, vol. 13, No 2, p. 98-108. ISSN 1337-0839.
  8. CAHA, Zdeněk, Tomáš KRULICKÝ and Simona HAŠKOVÁ. Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu Průmyslu 4.0 (The importance of education for corporations in the Czech Republic with regard to information and communication technologies in the context of Industry 4.0). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, vol. 9, No 2, p. 39-43. ISSN 1805-0603.

  2018

  1. CAHA, Zdeněk. A Code of Ethics and the Economic Results of a Company. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, vol. 11, No 2, p. 7-19. ISSN 1805-9112.
  2. RUŽINSKÁ, Eva. Actual Innovation Trends of the Education of Economic Subjects in Secondary Schools. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 25-35. ISSN 1339-3189.
  3. SOBĚHART, Radek. AKČNÍ PROGRAM KSČ (1968) – MÝTUS O REFORMNÍM KOMUNISMU (THE ACTION PROGRAMME OF THE COMMUNIST PARTY OF CZECHOSLOVAKIA (1968) – A MYTH OF REFORM COMMUNISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 194-204. ISSN 1339-3189.
  4. SLÁDKOVÁ, Věra. AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ŘEČOVOU DOVEDNOST PSANÍ V UČEBNICI MATURITA SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE (2ND EDITION): HODNOCENÍ UČEBNICE VE VZTAHU K PÍSEMNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY (Activities developing writing in Maturita Solutions Pre-intermediate (2nd edition): course book evaluation in connection with written part of school-leaving exam). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, vol. 15, No 1, p. 8-31. ISSN 1214-4967.
  5. TURINSKÁ, Libuše. Analysing students´ translations in ESP lessons - case study. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., No 2, p. 140-148. ISSN 1214-4967.
  6. RUŽINSKÁ, Eva. Analýza faktorov podmieňujúcich kvalitu povrchových úprav dreva pre optimalizáciu vybraných procesov finalizácie drevárskych výrobkov (The Analysis Determinig of Surface Treatment of Wkood for Optimization of Manufacturing Processes Finalization of Wood Products). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 162-173. ISSN 1339-3189.
  7. STUCHLÝ, Jaroslav and Michal ŠUTA. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE (Analysis of Factors Affecting Building Savings in the Czech Republic). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 82-94. ISSN 1214-4967.
  8. VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu (Analysis of deficiencies in determining prices of real estates by means of application of the decree on valuation on a specific example). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 195-208. ISSN 1339-3189.
  9. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal ŠUTA and Michal RUSCHAK. ANALÝZA ZÁMĚRU STUDENTŮ DVOU VYSOKÝCH ŠKOL VĚNOVAT SE PODNIKATELKÉ ČINNOSTI (AN ANALYSIS OF THE INTENTION TO RUN A BUSINESS AMONG STUDENTS OF TWO UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 13-19. ISSN 1339-3189.
  10. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Axiologičeskije funkcii deonimov v mediadiskurze i ich roľ v sakralizacii/desakralizacii vlasti (Axiological function of deonimes in mediadiskurce and their role in sacralization/desacralization of power). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 54-61. ISSN 1214-4967.
  11. SIDIBE, Karim. Biologie a spiritualita v díle Davida Haye (Biology and spirituality in David Hay´s concept). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., No 2, p. 207-216. ISSN 1214-4967.
  12. HUMLEROVÁ, Veronika and Petra PÁRTLOVÁ. Blahobyt ve vybraných regionech zemí V4 (Well-being in Selected Regions of V4 Countries). Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, vol. 2018, No 2. ISSN 1805-3246.
  13. KAJANOVÁ, Alena and Tomáš MRHÁLEK. Body image of pupils of older school age, leisure time activities and healthy lifestyle. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, Neuveden, No 1, p. 69-80. ISSN 1805-9112.
  14. VOCHOZKA, Marek and Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 216-228. ISSN 1339-3189.
  15. KUČERKA, Daniel, Eva RUŽINSKÁ, Roman HRMO and Monika KUČERKOVÁ. Creating and Evaluating of Vocational Teaching Text. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 56-63. ISSN 1339-3189.
  16. KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ and Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, vol. 20, No 2, p. 6-17. ISSN 1338-4430.
  17. KMECOVÁ, Iveta. Efficiency of Teaching Based on the Comparison of Textbooks. Acta Educationis Generalis. Dubnica nad Váhom, Slovakia: DTI University, 2018, vol. 8, No 1, p. 50-62. ISSN 2585-741X.
  18. RUŽINSKÁ, Eva. Efficient Communication with Seniors in Lifelong Learning to Enhance their Digital Skills and Economic Literacy. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 174-184. ISSN 1339-3189.
  19. SZOBI, Pavel and Marek VOKOUN. EKONOMICKÁ TEORIE A PAUL ROMER (Economic theory and Paul Romer). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., No 2, p. 90-97. ISSN 1214-4967.
  20. POLANECKÝ, Lukáš. Elementární aplikace obyčejných diferenciálních rovnic v praxi (ELEMENTARY APPLICATION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PRACTICE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 128-132, 6 pp. ISSN 1339-3189.
  21. LOJDA, Jan. EMPLOYMENT OF THE GENERATION 55+ IN THE CONTEXT OF REGIONAL LABOUR MARKETS. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, Neuveden, No 1, p. 1-8, 9 pp. ISSN 1805-3246.
  22. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC and Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví (Factors influencing the use of internet banking to determine the profile of the target segment of internet banking). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 115-121. ISSN 1339-3189.
  23. POPÍLKOVÁ, Markéta and Daniel RAUŠER. Financial Self-Sufficiency and Position of Selected Types of Small Municipalities of the South Bohemian Region in 2013 – 2016 (Case Study). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, 11., No 1, p. 116-131. ISSN 1805-9112.
  24. TALÍŘOVÁ, Jana and Elena TOMÁŠKOVÁ. Frazeologizmy publicistického diskurzu kak marker nacionaľno-kulturnoj specifiki (Phraseological units of journalistic discourse as a sign of national and cultural identity). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 70-77. ISSN 1214-4967.
  25. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Functioning of Ukrainian phraseological neologisms in Russian political media discourse. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, 11., No 2, p. 59-68. ISSN 1805-9112.
  26. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus (Measurement of human capital with the view of students within the framework of the Erasmus plus study program). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 104-110. ISSN 1339-3189.
  27. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ and Tsolmon JAMBAL. INDICATION OF PRODUCTION AND NON-PRODUCTION FUNCTIONS IN RURAL LANDSCAPE. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, vol. 20, No 2, p. 30-40. ISSN 1338-4430.
  28. ROUSEK, Pavel, Eva ROSOCHATECKÁ and Marianna PSÁRSKA. Inflation forecasting on a specific example. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 137-146. ISSN 1339-3189.
  29. VOKOUN, Marek. Innovation in the wholesale and retail sector in the Czech Republic 2008-2014. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, Neuveden, No 1, p. 145-154. ISSN 1805-9112.
  30. RUŽINSKÁ, Eva. Innovative method for assessing the quality of special wood products in the manufacturing process. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, vol. 11, No 2, p. 46-58. ISSN 1805-9112.
  31. HRUBÝ, Petr. Integrální semestránlní práce jako základ pro absolvenstkou práci (Integral semestral work as a basis for graduated work). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 4, p. 13-15. ISSN 1214-9187.
  32. RUČKOVÁ, Gabriela and Marcel SEDALÍK. INTELIGENCIA VERSUS AGRESIVITA U AKTÍVNYCH HUDOBNÍKOV V RÁMCI VYBRANÝCH HUDOBNÝCH SUBKULTÚR (Intelligence Versus Aggression in Active Musicians in Selected Musical Subcultures). Auspicia. České Budějovice: VŠERS České Budějovice, 2018, XV., 3,4, p. 74-81. ISSN 1214-4967.
  33. SLÁDKOVÁ, Věra and Andrej ARTEMOV. INTERPRETACE KALAMBÚRU V REKLAMNÍM DISKURSU (Interpretation of Pun in Advertising Discourse). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, vol. 15, No 1, p. 32-53. ISSN 1214-4967.
  34. HOŘÍNKOVÁ, Eva and Elena TOMÁŠKOVÁ. Issledovanije problemy multikuľturalizma v rabotach slovenskogo filosofa Slavoja Žižeka (Investigation of the Problem of Multiculturalism in the Works of the Slovenian Philosopher Slavoj Žižek). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 78-90. ISSN 1214-4967.
  35. ARTEMOV, Andrej. K voprosu funkcionirovanija i primeněnija termina "semantičeskaja diffuznosť" v lingvističeskoj rusistike i bogmistike ("To the Question of the Functioning and Application of the Term “Semantic Diffusiveness” in Russian and Czech Linguistic Studies"). Opera Slavica (Slavistické rozhledy). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018, vol. 28, No 2, p. 27-38. ISSN 1211-7676.
  36. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK, Michal ŠUTA and Lenka DIENESOVÁ. KOMPARACE OTH REGENSBURG A VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZŘETELEM NA VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ STUDIA (COMPARISON OF OTH REGENSBURG AND ITB IN ČESKÉ BUDĚJOVICE WITH REGARD TO SELECTED ASPECTS OF THE PRACTICAL ORIENTATION OF THE STUDY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 1-12, 13 pp. ISSN 1339-3189.
  37. SLÁDKOVÁ, Věra. KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OVLIVŇUJÍCÍ VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (Curricular documents with considerable impact on teaching and learning English at secondary schools in the Czech Republic.). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., No 2, p. 149-178. ISSN 1214-4967.
  38. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita vzdělávacího procesu předmětu Krizový management (The quality of educational process of the subject Crisis Management). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 97-103. ISSN 1339-3189.
  39. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Lexičeskoje otraženije postmajdannogo protivostojanija v internet-diskurse (Lexical reflection of postmaydan confrontation in internet discourse). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., No 2, p. 179-194. ISSN 1214-4967.
  40. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, vol. 15, No 2, p. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
  41. RUŽINSKÁ, Eva. Manažment kvality vo výrobnom procese povrchových úprav drevárskych výrobkov (The Quality Management of Manufacturing Processes of Surface Treatment of Wood Products). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 153-161. ISSN 1339-3189.
  42. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO, Henryk NOGA and Monika KUČERKOVÁ. Model odborného technického vzdelávania podporovaný mobilnými technológiami (MODEL OF TECHNICAL TRAINING SUPPORTED BY MOBILE TECHNOLOGIES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 120-126. ISSN 1339-3189.
  43. POLANECKÝ, Lukáš and Kateřina ZÍSKALOVÁ. Moderní ubytování v České republice podle nejnovějších světových trendů ("MODERN ACCOMMODATION ACCORDING TO WORLD’S TRENDS IN CZECH REPUBLIC "). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 88-96. ISSN 1339-3189.
  44. VARGOVÁ, Mária. MULTIMEDIÁLNE PROSTRIEDKY VO VZDELÁVANÍ (MULTIMEDIA IN EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 183-188. ISSN 1339-3189.
  45. NÁHLÍK, Tomáš. Názory studentů na výuku předmětu Experimentální metody (Opinions of students to the course Experimental Methods). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 3, p. 39-43. ISSN 1214-9187.
  46. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ- ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ (NEW APPROACH TO TESTING MATERIAL AND ENERGY FLOWS IN AN AREA). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 104-111. ISSN 1339-3189.
  47. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ (NEW APROACH IN SPATIAL AND FUNCTIONAL ZONATION OF ADMINISTRATIVE TERRITORY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 127-136. ISSN 1339-3189.
  48. VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu (Valuation of a truck based on a expertness standard for valuation of a vehicle on a particular case). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 229-236. ISSN 1339-3189.
  49. KMECOVÁ, Iveta. Ocenka stepeni udovletvarennosti kak kliučevogo faktora motivacii raboty i praizvaditeľnosti truda (Evaluation of job satisfaction as a key factor of work motivation and labor productivity). Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2018, vol. 161, No 3, p. 43-49. ISSN 1993-0453.
  50. GREGOR, Jan and Elena TOMÁŠKOVÁ. Otraženije novych socialnych realij v mědiadiskurze: těma charassměnta (Reflections on new social reality in media discourse: theme of harassment). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 62-69. ISSN 1214-4967.
  51. URBAN, Jan. Personální strategie podniku její východiska součástí a nástroje (Personnel Strategy: Its Starting Points, Components and Instruments). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 38-47. ISSN 1214-4967.
  52. KUČERKA, Daniel, Henryk NOGA and Monika KUČERKOVÁ. Podmienky socializácie online hier na príklade hry "world of warcraft" (THE SOCIALIZATION CONDITIONS OF ONLINE GAMES ON THE EXAMPLE OF THE GAME "WORLD OF WARCRAFT"). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 47-54. ISSN 1339-3189.
  53. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů (Entrepreneurship as a value orientation for the development of entrepreneurial spirit of students). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, vol. 15, No 1, p. 18-21. ISSN 1214-9187.
  54. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů (Assesment of the levels of managerial skills in the human resources management process). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 49-55. ISSN 1339-3189.
  55. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, vol. 11, No 39, p. 118-127. ISSN 1337-7493.
  56. HUMLEROVÁ, Veronika, Roman ŠVEC and Petra MARTÍŠKOVÁ. Povědomí české společnosti o Čínské lidové republice (Czech People Awareness About The People's Republic China). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 5, p. 52-58. ISSN 1339-3189.
  57. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ and Petra MARTÍŠKOVÁ. Preference hostů lokálních ubytovacích zařízení ve vztahu k preferencím ostatních hostů (Preferences of Local Accommodation Hosts in Relation to the Preference of other Guests). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 5, p. 114-121. ISSN 1339-3189.
  58. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU (PREFERENCES OF FAMILIES WITH CHILDREN IN THE SELECTION OF ATTRACTIVENESS IN TOURISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 1-13, 14 pp. ISSN 1339-3189.
  59. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ and Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu (Seniors' preferences in the tourism market). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 104-114. ISSN 1339-3189.
  60. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání "Manažerského modelu rozhodování" při zpracování manažerského auditu (THE POSSIBILITY OF USING THE MODEL 7S PROCESSING MANAGEMENT AUDIT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 64-80. ISSN 1339-3189.
  61. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání systémového přístupu při zpracování manažerského auditu malými a středními podniky (Principles of using systemic approach to management audit implementation by small and medium-sized enterprises). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 26-37. ISSN 1214-4967.
  62. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce olejnin v České Republice. Charakteristika účtování olejnin v podniku zemědělské prvovýroby (Oil production in the Czech Republic. The characteristics of the accounting of olive oils in the agricultural premises). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 65-73. ISSN 1214-4967.
  63. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce vína v České republice a dalších vybraných zemích. Porovnání účetních postupů stanovených pro pěstování révy v České republice a ve Slovenské republice. ("THE PRODUCTION OF WINE IN CZECH REPUBLIC AND IN OTHER SELECTED COUNTRIES. COMPARISON TO ACCOUNTING PROCEDURES SET TO HARVESTING GRAPEVINE IN CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA"). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 24-32. ISSN 1339-3189.
  64. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce zeleniny v České republice a ve Slovenské republice a porovnání účetních postupů v rostlinné výrobě (THE PRODUCTION OF VEGETABLES IN CZECH REPUBLIC AND IN SLOVAKIA AND SUPPORTING OF ACOUNTING PROCEDURES IN PLANT PRODUCTION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 33-40. ISSN 1339-3189.
  65. KABOURKOVÁ, Kristina. Půda jako nedoceněné bohatství společnosti (THE SOIL AS AN UNFULLY WEALTH OF THE SOCIETY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 55-63. ISSN 1339-3189.
  66. ROUSEK, Pavel. Redefinice poptávky po veřejných statcích (Redefinition of public goods demand). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 147-152. ISSN 1339-3189.
  67. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (ADVERTISING AROUND US FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 91-103. ISSN 1339-3189.
  68. HUMLEROVÁ, Veronika. Rozvoj venkovských obcí v Jihočeském kraji prostřednictvím externích finančních zdrojů (Development of Rural Municipalities in South Bohemian Region using external financial resources). Acta Sting. Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2018, vol. 2018, No 1, 13 pp. ISSN 1805-6873.
  69. KMECOVÁ, Iveta and Alena KAJANOVÁ. Řízení času z pohledu vysokoškolských studentů. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 56-64. ISSN 1214-4967.
  70. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob podle základního EOQ modelu (STOCKPILE MANAGEMENT BY BASIC EOQ). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 133-138. ISSN 1339-3189.
  71. SOBĚHART, Radek. Sharing economy regulation in the Czech Republic - the theoretical framework of analysis. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, vol. 11, No 2, p. 106-115. ISSN 1805-9112.
  72. SMOLÍK, Josef and Alena KAJANOVÁ. Scheming to defraud in an insolvency proceeding: a specific case of economic criminal acts. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, vol. 39, No 1, p. 107-117. ISSN 1337-7493.
  73. STRAKOVÁ, Jarmila and Jan VÁCHAL. SITUAČNÍ ANALÝZA, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKŮ (SITUATIONAL ANALYSIS, STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS DECISION-MAKING). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 205-215, 10 pp. ISSN 1339-3189.
  74. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích (Comparative analysis of the human capital of students of SSEU in Samara and foreign students of VŠTE in České Budejovice). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, vol. 6, No 2, p. 41-48, 9 pp. ISSN 1339-3189.
  75. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU (DETERMINING PRIMARY BUSINESS POTENTIAL IN THE AGRICULTURE SECTOR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 173-182. ISSN 1339-3189.
  76. ROWLAND, Zuzana and Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje (Determination of the market value of the land for the purpose of its sale). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 147-152. ISSN 1339-3189.
  77. MARKOVÁ, Iveta and Eva RUŽINSKÁ. Support of Eco-innovation of manufacturing processes through IMS tools. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 7-15. ISSN 1214-4967.
  78. VARGOVÁ, Mária. TECHNICKÁ TERMINOLÓGIA VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ V TECHNICKÝCH ODBOROCH (MULTIMEDIA IN EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 189-194. ISSN 1339-3189.
  79. RUŽINSKÁ, Eva. The Analysis of Selected Aspects of Marketing in Educational Institution. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 36-46. ISSN 1339-3189.
  80. SÁDLO, Petr. The Basic Principles of Massively Multiplayer Online Role-playing Games in relation to Philosophy. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, 11., 1., p. 132-144. ISSN 1805-9112.
  81. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza and Marek VOKOUN. TRADE RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA AND THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 237-261. ISSN 1339-3189.
  82. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Uslovija zakreplenija frazeologičeskich neologizmov političeskogo media-diskursa (Conditions of phraseological neologism’ fixing in political journalism). Novaya rusistika. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou asociací slavistů, 2018, XI, No 1, p. 15-25. ISSN 1803-4950.
  83. POLANECKÝ, Lukáš and Tereza DVOŘÁKOVÁ. Value of travel time. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 81-87. ISSN 1339-3189.
  84. SLABÁ, Marie. Vliv ekonomické krize na vývoj prodejní ceny cukrové čepy jako základního nástroje marketingového mixu (The Effect of the Economic Crisis on the Development of the Selling Price of Sugar Wrap as a Basic Tool of the Marketing Mix). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 5, p. 187-193, 6 pp. ISSN 1339-3189.
  85. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ and Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci (Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 95-103. ISSN 1339-3189.
  86. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC and Veronika HUMLEROVÁ. Vnímání významu pojmů "družstvo" a "družstevnictví" (Perceived Meaning of the Terms "Co-operative" and "Co-operative movement"). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 5, p. 103-113. ISSN 1339-3189.
  87. KLEMENT, Martin and Renata MAUSEROVÁ. Vom Hirschberger Stadtimage zum Erinnerungsort der nordböhmischen Deutschen (From Hirschberger city image to the place of remembrance of North Bohemian Germans). Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, vol. 22, No 2, p. 92-111. ISSN 1803-7356.
  88. NÁHLÍK, Tomáš. Vyhodnocení domácích prací v předmětu Experimentální metody (Evaluation of homeworks in the subject Experimental Methods). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 4, p. 9-12, 3 pp. ISSN 1214-9187.
  89. ANTOŠ, Karel. Využžití experimentování jako heuristického přístupu při výuce matematiky (Using Experimentation as Heuristic Approach in teaching Mathematics). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, vol. 15, No 4, p. 29-34. ISSN 1214-9187.
  90. POPÍLKOVÁ, Markéta. Využití krajských dotací v rozpočtech největších měst Jihočeského kraje v letech 2010 - 2016 (The use of the regional grants in budgets of the biggest cities in south bohemi region in yers 2010 – 2016). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 139-146. ISSN 1339-3189.
  91. RUČKOVÁ, Gabriela. Využitie arteterapie v rovine podporných psychoterapeutických postupov u klientov v procese dlhodobej liečby (ART THERAPY UTILIZATION AS A SUPPORTIVE PSYCHOTHERAPEUTIC PROCEDURE IN CLIENTS DURING THEIR LONG-TERM TREATMENT PROCESS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 185-193. ISSN 1339-3189.
  92. PÍCHOVÁ, Romana. Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu (USE OF SYSTEM APPROACH IN THE REALIZATION OF THE MANAGEMENT AUDIT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 119-127. ISSN 1339-3189.
  93. KUČERKA, Daniel, Monika KUČERKOVÁ and Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučovaní na 1. stupni základních škol v České republice (USING OF TEACHING AIDS IN THE PRIMARY EDUCATION IN CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 111-119. ISSN 1339-3189.
  94. KUČERKOVÁ, Monika, Daniel KUČERKA and Zdeněk ŠÁLEK. Využívání učebních pomůcek ve vyučování na 1. stupni ZŠ v České a Slovenské republice (USING OF TEACHING AIDS IN THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 76-84. ISSN 1339-3189.
  95. PÍCHOVÁ, Romana and Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice (DEVELOPMENT OF UNEMPLOYMENT RATE IN THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 112-118. ISSN 1339-3189.
  96. POPÍLKOVÁ, Markéta. Vzdálenost od krajského města jako faktor ovlivňujícím finanční soběstačnost malých obcí Jihočeského kraje (The distance from the city of regional as a factor influencing the financial self-sufficiency of small municipalities of the South Bohemian Region). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 16-25. ISSN 1214-4967.
  97. ROUSEK, Pavel. Vzdělání jako veřejný a veřejně poskytovaný statek (Education as a public and publicly provided good). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 153-158. ISSN 1339-3189.
  98. MARŠÍK, Martin and Kateřina ZAHRNHOFER. Vzpomínka na rodinu Lannovu v lexikonech a encyklopediích (THE MEMORY OF LANNOVA’S FAMILY IN LEXICONS AND ENCYCLOPEDIAS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 20-24. ISSN 1339-3189.
  99. ARTEMOV, Andrej. Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině (Adjectives ending in -ózní in contemporary Czech language). Bohemistyka. Poznaň: "Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wyd, 2018, vol. 1, No 1, p. 19-29. ISSN 1642-9893.
  100. KAJANOVÁ, Alena and Iveta KMECOVÁ. Zaměstnávaní Romů z pohledu zaměstnavatelů (Employment of the Roma from the Employers´ Point of View). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 48-55. ISSN 1214-4967.
  101. HRUBÝ, Petr. Zapojení studentů strojírenství do soutěže ve studentské věděcké a odborné činnosti (Mechanical Engineering Students' Engagement to Competition - Student Research and Professional Activity). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 3, p. 21-23, 4 pp. ISSN 1214-9187.
  102. KUČERKA, Daniel, Roman HRMO and Monika KUČERKOVÁ. Zaradenie integrovaných didaktických pracovísk do materiálnych didaktických prostriedkov (DIDACTIC WORKPLACES INTO MATERIAL DIDACTIC MEANS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 64-75. ISSN 1339-3189.
  103. RUČKOVÁ, Gabriela. Závislosti na psychoaktívnych látkach a možný doliečovací proces v resocializačných zariadeniach (DRUG ADDICTIONS AND POSSIBLE CURING PROCEDURES IN RESOCIALIZATION CENTRES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 159-172. ISSN 1339-3189.
  104. SMETANOVÁ, Dana. Zkušenosti se seminářem Aplikovaná matematika pro techniky (Experience with Seminar Applied Mathematics for Technicians). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 3, p. 48-50. ISSN 1214-9187.
  105. MARŠÍKOVÁ, Marta and Martin MARŠÍK. Změny cen mléka a másla v letech 2010 - 2012 v EU - historie se opakuje? (CHANGES IN MILK AND BUTTER PRICES IN 2010 AND 2012 IN THE EU - HISTORY IS REPEATED?). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 85-90. ISSN 1339-3189.
  106. ZOUREK, Michal. Zusammenarbeit tschechoslowakischer und kubanischer Geheimdienste: der geheime Aufenthalt von Ernesto Che Guevara ("Cooperation between the Czechoslovak and Cuban Secret Services: Secret Stay of Ernesto Che Guevara"). Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, vol. 22, No 1, p. 69-83, 14 pp. ISSN 1803-7356.

  2017

  1. CAHA, Zdeněk. ABSENCE ETICKÉHO KODEXU V PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE (ABSENCE OF A CODE OF ETHICS IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 1-7. ISSN 1339-3189.
  2. TESAŘOVÁ, Pavlína and Jindřiška KRAŤKOVÁ. ADVERTISING TARGETED AT CHILDREN AND CURRENT APPROACH TO IT IN THE CENTRAL EUROPEAN REGION WITH EMPHASIS ON CZECH AND GERMAN EXAMPLES. A BRIEF LINGUISTIC-EDUCATIONAL ANALYSIS. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 226 - 244. ISSN 2254-4496.
  3. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií (ANALYSIS OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN SOME INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CZECK REPUBLIC). Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, vol. 22, No 147, p. 88-93. ISSN 1993-0453.
  4. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 4, p. 1-7. ISSN 1214-9187.
  5. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, No 2, p. 16-20. ISSN 1214-9187.
  6. HRŮZA, Radek. Analýza bitcoinu, jeho vývoj na trhu a statistické výpočt rizikovosti a ziskovosti (Analysis of Bitcoin's market and his development, statistical calculations od risk and profitability). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 9-16. ISSN 1339-3189.
  7. POLANECKÝ, Lukáš. ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY „LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P.“ PROSTŘEDNICTVÍM METOD FINANČNÍ ANALÝZY (ANALYSIS OF FINANCIAL HEALTH OF THE COMPANY "FORESTS OF THE CZECH REPUBLIC, S. P." THROUGH FINANCIAL ANALYSIS METHODS). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 88-96. ISSN 1339-3189.
  8. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (ANALYSIS OF THE VALUE POTENTIAL OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 104-113, 12 pp. ISSN 1339-3189.
  9. KMECOVÁ, Iveta and Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (ANALYSIS OF MANAGEMENT METHODS AND TECHNIQUES AS TOOL FOR EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, vol. 14, No 1, p. 37-46. ISSN 1214-4967.
  10. JAMBAL, Tsolmon. ANALÝZA ODLIVU ZÁKAZNÍKŮ FIRMY MTC, A.S. V MONGOLSKU (ANALYSIS OF CUSTOMER DEFICIENCY MTC, A.S. IN MONGOLIA). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 76-86. ISSN 1339-3189.
  11. HRŮZA, Radek. Analýza podílových fondů a jejich rizikovosti a výnosnosti (Analysis of matual funds and their risk profitability). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 1-9, 10 pp. ISSN 1339-3189.
  12. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF THE IMPACT OF FACTORS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 67-74. ISSN 1339-3189.
  13. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF SELECTED EXTERNAL EVNIRONMENT FACTORS ON STABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 124-133. ISSN 1339-3189.
  14. PÍCHOVÁ, Romana. ANALÝZA VÝVOJE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR (ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF TAX ON INCOME OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Neuveden, No 1, p. 76-87. ISSN 1339-3189.
  15. VÁCHAL, Jan and Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 215-226. ISSN 1337-7493.
  16. ČEJKA, Jiří. APLIKACE CPM METODY NA LOGISTICKÝ ŘETĚZEC (APPLICATIONS CPM LOGISTIC CHAIN METHODS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 12-17. ISSN 1339-3189.
  17. HLATKÁ, Martina. APLIKACE METODY OPERAČNÍHO VÝZKUMU PRO ÚLOHU OPTIMALIZACE ROZVOZOVÉ TRASY (OPERATIONAL RESEARCH APPLICATIONS FOR THE ROLLING OPTIMIZATION RULE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 68-75. ISSN 1339-3189.
  18. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL (APLICATION OF STAKEHOLDER MANAGEMENT A STAKEHOLDER SALIENCE THEORY IN UNIVERSITY MANAGEMENT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 101-110. ISSN 1339-3189.
  19. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA and Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky (Applied Mathematics for Technicians). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, 14. ročník, No 2, p. 48-51. ISSN 1214-9187.
  20. VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 227-238. ISSN 1337-7493.
  21. SOBĚHART, Radek. Bedeutung nichtstaatlicher Akteure in den tschechoslowakisch-westdeutschen Beziehungen in den 1960er Jahren (THE IMPORTANCE OF NON-STATE ACTORS IN THE CZECHOSLOVAK AND WEST GERMAN RELATIONS IN 1960S). PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS. Praha: Karolinum Press, 2017, NEUVEDEN, No 2, p. 71-91. ISSN 1803-7356.
  22. OPRŠAL, Ivo. BIOFEEDBACK – HISTORIE, PRINCIPY A APLIKACE (BIOFEEDBACK – HISTORY, PRINCIPALS AND APPLICATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 149-155. ISSN 1339-3189.
  23. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, 6. ročník, 1. číslo, p. 155-164. ISSN 1338-6581.
  24. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK and Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM (CARDAN MECHANISM AS A BOUND EVOLUTIONARY SYSTEM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 77-84, 13 pp. ISSN 1339-3189.
  25. KUSHCH, Oleksandr, Olena MALYKHINA and Jan GREGOR. Cognitive Processes as a Factor in the Development of the Literary and Creative Talents of Children. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 62-71. ISSN 1805-9112.
  26. SLÁDKOVÁ, Věra and Lee MACKENZIE. COMMA AS PUNCTUATION DEVICE IN CZECH SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH ESSAYS. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 109-142. ISSN 1214-4967.
  27. TURINSKÁ, Libuše and Karim SIDIBE. Comparative study of Czech and English Passive Voice in ESP. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 259-280. ISSN 2254-4496.
  28. VOCHOZKA, Marek. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of palladium on the New York Stock Exchange. Trends Economics and Management. Brno: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017, vol. 30, No 3, p. 73-83. ISSN 1802-8527.
  29. GÁLOVÁ, Dana. Comparison of the most popular Czech and German lexemes in the global Internet search engine Google 2015. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 189-204. ISSN 2254-4496.
  30. PODAŘIL, Martin. Computer Aided Design as one of the tools of connection between theory and practice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 71-76. ISSN 1339-3189.
  31. SMETANOVÁ, Dana. CONFERENCE - APPLIED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCES. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 1-3. ISSN 1339-3189.
  32. SIDIBE, Karim. Czech Churches and Religious Groups on the Internet. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 197-200. ISSN 2254-4496.
  33. OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA (CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 165-181. ISSN 1339-3189.
  34. KUČERKA, Daniel and Ján KMEC. Didaktické pracoviská – KD model (Didaktic workplaces – KD model). Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, vol. 21, No 3, p. 112-117. ISSN 2080-9069.
  35. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR (VOLUNTEERING IN SOCIAL SERVICES IN EUROPEAN CONTEXT AND THE CZECH REPUBLIC). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 170-179. ISSN 2464-7217.
  36. STELLNER, František and Marek VOKOUN. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE (THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE PRIMARY SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 113-118. ISSN 1339-3189.
  37. VOKOUN, Marek. DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SEKTOR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE FINANCIAL INTERMEDIATION SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 138-143. ISSN 1339-3189.
  38. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY (QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 156-164. ISSN 1339-3189.
  39. RUČKOVÁ, Gabriela and Marcel SEDALIK. Druhy a príčiny vzniku závislosti na psychoaktívnych látkach u študentov stredných škôl a ich dôsledky na kognitívne schopnosti vo vývinovom období adolescecie (TYPES, EFFECTS AND REASONS OF ADICTIONS ON PSYCHOACTIVE SUBSTANCES WITH SECONDARY SCHOOL STUDENTS, THEIR CONSEQUENCES ON COGNITIVE ABILITIES DURING THE DEVELOPMENT PERIOD OF ADOLESCENCE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 93-111. ISSN 1339-3189.
  40. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ (IMPORTANCE OF A CODE OF ETHICS IN A COMPANY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 12-21. ISSN 1339-3189.
  41. SMETANOVÁ, Dana. DVA LAGRANGIÁNY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (TWO ELECTROMAGNETIC FIELD LAGRANGIANS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 190-193. ISSN 1339-3189.
  42. URBAN, Jan and Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE DEVELOPMENT). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 48-55. ISSN 2464-7217.
  43. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE (ECONOMIC VALUE OF VOLUNTEER WORK). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 159-167. ISSN 2464-7217.
  44. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÁ STRÁNKA PASIVNÍCH DOMŮ VE VÝSTAVBĚ (THE ECONOMIC SITE OF PASSIVE HOUSES IN THE BUILDING). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 53-61. ISSN 1339-3189.
  45. KMEC, Ján. EKONOMICKÉ ASPEKTY NÁKLADOV PRI DELENÍ VODNÝM LÚČOM (ECONOMIC ASPECTS OF COST OF DIVIDE MATERIAL WITH WATERJET TECHNOLOGY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 25-29. ISSN 1339-3189.
  46. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÝ POHLED NA VYUŽITÍ METODY BIM VE STAVEBNICTVÍ (ECONOMIC OUTLOOK FOR USING THE BIM METHOD IN CONSTRUCTION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 137-142, 7 pp. ISSN 1339-3189.
  47. KOPŘIVA, Lukáš and Radimír NOVOTNÝ. EPC - Energetiské služby se zárukou (EPC - Energy performance contracting). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 31-36. ISSN 1339-3189.
  48. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 72-83. ISSN 1805-9112.
  49. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI (EMERGENCY EVACUATION OF ENTERPRISE). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 80-91. ISSN 2464-7217.
  50. HUMLEROVÁ, Veronika and Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ (AN EVALUATION OF CAREER ANCHORS OF BBA STUDENTS IN BUSINESS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 39-44. ISSN 1339-3189.
  51. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 8, No 5, p. 234-244. ISSN 1339-3189.
  52. ANTOŠ, Karel. EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY (EXPERIMENTAL APPROACH IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 6-15. ISSN 1339-3189.
  53. KOPŘIVA, Lukáš. Experimentální technologie pro tělesně postižené (Experimental technologies for disabled people). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 17-23. ISSN 1339-3189.
  54. CAHA, Zdeněk. Exploitation of External Financial Resources for Corporate Training Purposes in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 10-19. ISSN 1805-9112.
  55. BŘEZINOVÁ, Monika and Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 1-8, 9 pp. ISSN 1339-3189.
  56. KUČERA, Lukáš. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKAZNICKOU LOAJALITU (FACTORS INFLUENCING CUSTOMERS LOYALTY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 38-44. ISSN 1339-3189.
  57. HUMLEROVÁ, Veronika and Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji (Financing the Development of Rural Municipalities in the South Bohemian Region). Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, vol. 21, No 1, p. 26-36. ISSN 1337-9453.
  58. SÁDLO, Petr. GENDER ALTERNATIVES IN THE FRENCH TRANSLATION OF MMORPG WORLD OF WARCRAFT IN RELATION TO THE ENGLISH ORIGINAL. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 196-207. ISSN 2254-4496.
  59. SLÁDKOVÁ, Věra. Hedging in Academic Discourse: Native English Speakers vs. Czech and Slovak Writers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 2, p. 110-129. ISSN 1805-9112.
  60. JAMBAL, Tsolmon. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB MHD V ULÁNBÁTARU (EVALUATION OF QUALITY OF THE PUBLIC TRANSPORTATION IN ULAANBAATAR). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 67-75. ISSN 1339-3189.
  61. VARGOVÁ, Mária and Daniel KUČERKA. Hodnotenie zmien po roku 1989 v oblasti technického vzdelávania v Slovenskej republike (Evaluation of changes after 1989 in the field of technical education in the Slovak Republic). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 114-120. ISSN 1339-3189.
  62. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 182-188. ISSN 1339-3189.
  63. KMEC, Ján and Daniel KUČERKA. IDENTIFIKÁCIA ŠTRUKTÚRY HYDROERÓZNEJ OPERÁCIE (IDENTIFICATION OF STRUCTURE OF HYDROEROSIS OPERATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 16-23. ISSN 1339-3189.
  64. HLATKÁ, Martina. IMPLEMENTACE METODY OPERAČNÍ ANALÝZY V KONTEXTU OPTIMALIZACE OKRUŽNÍCH JÍZD ROZVOZU MATERIÁLU PŘI OMEZUJÍCÍCH PARAMETRECH (IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL ANALYSIS METHOD IN THE CONTEXT OF VEHICLE-ROUTING PROBLEM OPTIMIZATION OF MATERIAL DELIVERY WHEN LIMITING PARAMETERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 53-58. ISSN 1339-3189.
  65. PÁRTLOVÁ, Petra. Indication of Changes in Projecting Organizational Structures under the New Economy. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, vol. 10, No 38, p. 175-187. ISSN 1339-3081.
  66. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Influence of hashtag on formation of new phraseological units in political journalism of online media. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 245-258. ISSN 2254-4496.
  67. GREGOR, Jan and Libuše TURINSKÁ. Influence of Multi-Word Calques on Russian and Czech – Comparative Study. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 182-205. ISSN 2254-4496.
  68. LUKOSZOVÁ, Xenie and Jiří DVOŘÁK. Inovativní technologie dopravy (Innovative technology of transport). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 39-47. ISSN 1339-3189.
  69. KOVALIV, Zhanna, Oleksandr KUSHCH and Jan GREGOR. Intenzifikacija processa obučenija inostrannym jazykam studentov vysšich učebnych zavedenij (Intensification of Foreign Languages Teaching Process of Higher Education Institution Students). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 21-32. ISSN 1214-4967.
  70. WEBEROVÁ, Dagmar. INTERNÁ KOMUNIKÁCIA ČLENOV PROJEKTOVÝCH TÍMOV NA PRÍKLADE NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI (INTERNAL COMMUNICATION OF PROJECT TEAM MEMBERS ON THE EXAMPLE OF A MULTINATIONAL COMPANY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 75-83, 14 pp. ISSN 1339-3189.
  71. KUSHCH, Oleksandr and Andrej ARTEMOV. INTERNET AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON THE STRUCTURE OF LINGUISTIC IDENTITY OF STUDENTS OF TECHNICAL FIELDS OF STUDY IN COMPARATIVE RETROSPECTION. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, vol. 6, No 2, p. 205-225. ISSN 2254-4496.
  72. VOKOUN, Marek. Issues Inside the Field of Economics of Innovation: Definitions, Data Sources, Estimation Procedures and Comparability of Results. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 2, p. 165-176. ISSN 1805-9112.
  73. VOKOUN, Marek. Kliometrie und die Wirtschaftsgeschichte1 (CLIOMETRICS AND ECONOMIC HISTORY). Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, 2017, vol. 1, No 1, p. 115-126. ISSN 1803-7356.
  74. VOCHOZKA, Marek and Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze (Comparison of neural networks and regression time series when estimating early morning palladium prices on the New York stock exchange). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 131-143. ISSN 1339-3189.
  75. VOCHOZKA, Marek and Pavel ROUSEK. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen platiny na Newyorské burze (Comparison of neural networks and regressive time series in estimating the development of the prices of platinum on the New York stock exchange). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 141-154. ISSN 1339-3189.
  76. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM (comparison of attitude of companies and their customers to CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 105-112. ISSN 1339-3189.
  77. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE (COMPARISON OF LARGE ENTERPRISES IN SECTORS INDUSTRY-PRODUCTION AND SERVICES FOCUSING ON BUSINESS PROCESSES AND THEIR PROJECTIONS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 81-88. ISSN 1339-3189.
  78. DVOŘÁKOVÁ, Tereza and Jaroslav STUCHLÝ. Komparace vybraných programů rozvoje obcí v praxi (COMBINATION OF SELECTED CIVIL DEVELOPMENT PROGRAMS IN PRACTICE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 30-38. ISSN 1339-3189.
  79. HAŠKOVÁ, Simona. Komplexní analýza a predikce vývoje stavebnictví na základě finanční analýzy průměrného stavebního podniku (Comprehensive analysis and development prediction of the construction industry based on financial analysis of average construction company). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 13-32. ISSN 1339-3189.
  80. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií (Communication as a significant means of influencing employee relationships and performance in an enterprise). Vestnik of Samara State University of Economics. Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, No 9, p. 80-89. ISSN 1993-0453.
  81. ZOUREK, Michal. Komunistické Československo v dílech Jorgeho Amada a Zélie Gattai (Communist Czechoslovakia in the works of Jorge Amado and Zélia Gattai). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 112-128. ISSN 1214-4967.
  82. ANURINA, Iryna and Jan GREGOR. Kontrastivnyj metod v obučenii ukrajinskich studentov nemeckomu jazyku kak vtoromu inostrannomu na baze pervogo inostrannogo jazyka (anglijskogo) (Contrast Method of Teaching Ukrainian Students German as Second Foreign Language Based on First Foreign Language (English)). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 175-182. ISSN 1214-4967.
  83. NÁHLÍK, Tomáš and Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU (CONTROL TOENSURE THE HUB CONNECTION WITH THE SHAFTBY MEANS OF OVERHANG). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 144-148. ISSN 1339-3189.
  84. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 12-23. ISSN 1339-3189.
  85. HRUBÝ, Petr and Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL (CRITICAL SPEED OF GEER PUMPS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 85-91. ISSN 1339-3189.
  86. SOBĚHART, Radek. Land Reform after 1945. The Inception of the unsuccessful collectivization in the German Democratic Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 154-162, 14 pp. ISSN 1805-9112.
  87. TURINSKÁ, Libuše. Large Classes in Teaching ESL - Case Study. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017, roč. XIII., No 24, p. 34-41. ISSN 2336-8136.
  88. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ and Lenka LIŽBETINOVÁ. MANAGER´S DATA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE WORK POSITION. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, vol. 6, No 2, p. 69-80. ISSN 1338-6581.
  89. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK and Michal ŠUTA. MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (EDUCATION OF MANAGERS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 1-12. ISSN 1339-3189.
  90. BŘEZINOVÁ, Monika. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MINIPIVOVARŮ V ČR (MARKETING COMMUNICATION OF MICRO-BREWERYS IN CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 24-29. ISSN 1339-3189.
  91. VOKOUN, Marek. MINIMÁLNÍ MZDA A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1998 AŽ 2013 (MINIMUM WAGE AND UNEMPLOYMENT RATES IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1998 AND 2013). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 139-145. ISSN 1339-3189.
  92. VOKOUN, Marek and František STELLNER. MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY V BAVORSKU A JIHOČESKÉM KRAJI – PŘÍPADOVÁ STUDIE (MOBILITY OF WORKFORCE IN BAVARIA AND SOUTH BOHEMIAN REGION – CASE STUDY). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 149-156. ISSN 2464-7217.
  93. KUČERKA, Daniel. Model interaktívneho technického vzdelávania v podniku (The model of interactive technical education in a company). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 48-53. ISSN 1339-3189.
  94. CHOVANCOVÁ, Mária and Ondrej STOPKA. Modeling the "Current reality tree" diagram in the context of industrial logistics for determination of system contraints. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, p. 95-100. ISSN 1339-3189.
  95. DUŠEK, Zdeněk. Modely homogenních geometrických stuktur (Models of homogeneous geometrical structures). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 35-43, 14 pp. ISSN 1339-3189.
  96. KUČERKA, Daniel and Ján KMEC. Modely odborného technického vzdelávania (Models of vocational technical educational). Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, vol. 20, No 2, p. 133-139. ISSN 2080-9069.
  97. KMECOVÁ, Iveta and Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu (Motivation of personnel). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 30-38. ISSN 1339-3189.
  98. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ and Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 84-96. ISSN 1339-3189.
  99. LIŽBETINOVÁ, Lenka. MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV K VOĽBE ŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE (Motiavion of Students to Choose Study at an College). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 46-53. ISSN 1339-3189.
  100. ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice (Possibilities of proof in school mathematics). Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 3, p. 70-74. ISSN 1214-9187.
  101. ĽUPTÁK, Vladimír. MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE KAPACITY ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MEDZI SÚMESTÍM PREŠOV A KOŠICE V KONTEXTE BUDOVANIA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PREŠOVSKOM A KOŠICKOM KRAJI (OPPORTUNITIES TO OPTIMIZE RAILWAY INFRASTRUCTURE CAPACITY BETWEEN PREŠOV AND KOŠICE IN THE CONTEXT OF BUILDING AN INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM IN THE PREŠOV AND KOŠICE REGIONS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 121-129. ISSN 1339-3189.
  102. ROUSEK, Pavel. Možnosti vzájemné ideové inspirace ukazatelů zisk, index ziskovosti, analýza nákladů a přínosů (Possibilities of mutual ideological inspiration of indicators profit, profitability index, cost-benefit analysis). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 89-92. ISSN 1339-3189.
  103. KARKOVÁ, Monika. MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA ŽIVOTNOSTI ZARIADENIA PRI DELENÍ MATERIÁLOV AWJ TECHNOLOGIOU A ICH EKONOMICKE HODNOTENIE (OPTIONS FOR LIFTING THE DEVICE OF DELIVERY OF AWJ TECHNOLOGY MATERIALS AND THEIR ECONOMIC EVALUATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 18-24. ISSN 1339-3189.
  104. ANURINA, Iryna and Jan GREGOR. Narušenije jazykovoj normy dlja sozdanija psichologičeskogo portreta personaža: perevodčeskij aspekt (Violation of Language Norm for Creating Psychological Portrait of Character: Translation Point of View). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 33-39. ISSN 1214-4967.
  105. HRUŠKOVÁ, Lenka and Gabriela MÁDLOVÁ. Natural language processing the efficiency of early learning of foreign languages (empirical study). In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 1124-1132. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  106. ČEJKA, Jiří. NÁVRH OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ČESKÉHO KRUMLOVA POMOCÍ METOD OPERAČNÍHO VÝZKUMU (DESIGN OF OPTIMISATION OF THE TRANSPORT LINK BETWEEN ČESKÉ BUDĚJOVICE AND ČESKÝ KRUMLOV USING THE OPERATIONS RESEARCH METHODS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 28-34. ISSN 1339-3189.
  107. NÁHLÍK, Tomáš. NÁVRH POSTUPU PRO AUTOMATICKOU ANALÝZURŮSTU MECHŮ (PROPOSAL OF PROCEDURE FOR AUTOMATED MOSSGROWTH ANALYSIS). Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, vol. 5, No 8, p. 143-147. ISSN 1339-3189.
  108. KUČERKA, Daniel, Mária VARGOVÁ and Monika KUČERKOVÁ. Názory učiteľov na ďalšie vzdelávanie (Teachers' views for further education). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 74-80. ISSN 1339-3189.
  109. ARTEMOV, Andrej. NĚKTERÉ RUSKÉ EKVIVALENTY K PRVKŮM ČESKÉ FORTIFIKAČNÍ TERMINOLOGIE A FREKVENTOVANÝM HISTORISMŮM (NA MATERIÁLU PUBLIKACÍ Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU) (RUSSIAN EQUIVALENTS OF SOME TERMS OF CZECH FORTIFICATION TERMINOLOGY AND FREQUENT HISTORISMS (BASED ON TOURISM PUBLICATIONS)). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 40-54. ISSN 1214-4967.
  110. ĽUPTÁK, Vladimír. NOVÁ METODIKA HODNOTENIA KVALITY SPOJENIA NA DOPRAVNÝCH SIEŤACH (A NEW METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF CONNECTIONS ON TRANSPORT NETWORKS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piaty, číslo 4, p. 131-136. ISSN 1339-3189.
  111. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI (NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 1-11. ISSN 1339-3189.
  112. POPÍLKOVÁ, Markéta. ODPISOVÁNÍ SE ZBYTKOVOU HODNOTOU V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ (DEPRECIATION REZIDUAL VALUE IN THE ACCOUNT OF BUSINESS ENTITIES). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 97-104. ISSN 1339-3189.
  113. CAHA, Zdeněk. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, vol. 10, No 38, p. 137-145. ISSN 1339-3081.
  114. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM (PERSONIFICATION OF THE PRODUCT AS A WAY TO ESTABLISH MORE AUTHENTIC RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 55-71. ISSN 1339-3189.
  115. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, vol. 5, No 4, p. 207-214. ISSN 1339-5467.
  116. NÁHLÍK, Tomáš. Podněty pro zlepšení výuky předmětu Experimentální metody na základě dotazníkového průzkumu (Suggestions for improvement of the course Experimental Methods based on survey). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 14, No 3, p. 49-52. ISSN 1339-3189.
  117. PÁRTLOVÁ, Petra and Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ (BUSINESS STRUCTURES OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT AT THE CROSSROADS). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, No 1, p. 17-21. ISSN 1805-0603.
  118. CAHA, Zdeněk. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (CORPORATE EMPLOYEE TRAINING IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 10-18. ISSN 1339-3189.
  119. MIKULECKÁ, Kristýna. POSOUZENÍ TECHNOEKONOMICKÉHO VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉ 3D TISKÁRNY (ASSESSMENT OF THE TECHNO-ECONOMIC USE OF THE LOW-END 3D PRINTER). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 60-66. ISSN 1339-3189.
  120. KOPŘIVA, Lukáš. POSOUZENÍ VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉHO 3D SKENOVÁNÍ (ASSESSMENT OF USE OF LOW-END 3D SCANNING). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 43-47. ISSN 1339-3189.
  121. DVOŘÁK, Jiří. POSTAVENÍ ČESKA Z POHLEDU GLOBÁLNÍHO INOVAĆNÍHO INDEXU (POSITION OF CZECH REPUBLIC IN TERMS OF GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 19-23. ISSN 1339-3189.
  122. WEBEROVÁ, Dagmar. POSTOJE MLADŠEJ GENERÁCIE ŽIEN K OSOBNÝM MOTOROVÝM VOZIDLÁM V ČESKEJ REPUBLIKE A RUSKEJ FEDERÁCII (THE ATTITUDES OF YOUNGER GENERATION OF WOMEN TOWARDS VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC AND THE RUSSIAN FEDERATION). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 147-154. ISSN 1339-3189.
  123. OŠKOVÁ, Jana and Xenie LUKOSZOVÁ. POVEDOMIE A VYUŽÍVANIE KONCEPCIE RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI V UBYTOVACÍCH SLUŽBÁCH (AWARENESS AND USE OF THE KONCEPT OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT FOR ACCOMMODATION SERVICES). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 49-66. ISSN 1339-3189.
  124. VARGA, Marek and Michaela VARGOVÁ. POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN (NOTES ON INTEGRATION OF SELECTED ROOTS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 212-215. ISSN 1339-3189.
  125. NOGA, henryk, Daniel KUČERKA, Marzena KIELBASA and Mária VARGOVÁ. PRÁCA MENTÁLNE POSTIHNUTÉHO ŽIAKA S POČÍTAČOVÝM PROGRAMOM AKO PRÍKLAD ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA – AKADÉMIA FAREBNÝCH ČÍSEL (Work Of An Intellectually Disabled Student With A Computer Program As An Example Of The Basic Education - Academy Colorful Figures). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 8-15. ISSN 1339-3189.
  126. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce (Practical Aspects of Constructing a Limitation Period in an Invalid Business Arbitration Clause). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, No 3, p. 545-570. ISSN 1805-2789.
  127. VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, No 1, p. 52-61. ISSN 1805-3246.
  128. HAŠKOVÁ, Simona. Predikce budoucího vývoje cen akcií pomocí neuronových sítí na základě denních a měsíčních dat o ceně akcií (Prediction of future development of share prices using neural networks based on daily and monthly share price data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 33-48. ISSN 1339-3189.
  129. DVOŘÁKOVÁ, Lenka. PREDIKCE VÝVOJE CEN KRAVSKÉHO MLÉKA ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ČESKÉ REPUBLICE (PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF COW MILK PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 1-7. ISSN 1339-3189.
  130. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike (Entrepreneurship education and analysis of entrepreneurial prerequisites of students of the University in the Czech Republic). Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics). Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, No 12, p. 37-42. ISSN 1993-0453.
  131. ŠVEC, Roman. PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU (SENIORS‘ CATERING PREFERENCES AS AN ELEMENT OF TOURISM DEVELOPMENT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 112-127. ISSN 1339-3189.
  132. ŠVEC, Roman and Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 128-138. ISSN 1339-3189.
  133. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM (CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 97-112. ISSN 1339-3189.
  134. CAHA, Zdeněk. PREVALENCE OF A CODE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO COMPANY SIZE AND MARKET ACTIVITY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, 6. ročník, 1. číslo, p. 9-20. ISSN 1338-6581.
  135. MARŠÍK, Martin. PRIVATIZACE STÁTNÍHO MAJETKU V JIŽNÍCH ČECHÁCH PO ROCE 1989 (PRIVATIZATION OF STATE ASSETS IN SOUTH BOHEMIA AFTER 1989). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 67-74. ISSN 1339-3189.
  136. ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice (The problemacy of proofs in high school mathematics). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, p. 4-10. ISSN 1339-3189.
  137. RUŽINSKÁ, Eva. Product Innovations in the Manafacturing Processes of Special Composites. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 2, p. 95-109. ISSN 1805-9112.
  138. VOKOUN, Marek. Productivity of Czech logistic firms: quality orientation, entrants and multinationals. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: De Gruyter Open Ltd., 2017, vol. 10, No 37, p. 239-247. ISSN 1339-3081.
  139. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce okrasných, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a školkařství na území České republiky a její komparace s vybranými zeměmi Evropské unie (Production of certain, pharmaceutical, aromatic and root plants and forest nurseries in the Czech Republic and comparison with selected countries of the European Union). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 28-37. ISSN 1339-3189.
  140. KABOURKOVÁ, Kristina. PRODUKCE OVOCE V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚDAJŮ S VYBRANÝMI ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE (Fruit Production in the Czech Republic and Data Comparison with Selected Countries of the European Union). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 11-24. ISSN 1214-4967.
  141. DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Produkční mezera (OUTPUT GAP). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 22-27. ISSN 1339-3189.
  142. PÁRTLOVÁ, Petra and Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR (CORPORATE ARCHITECTURE PROJECTION IN THE ENTERPRISES OF THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 62-70. ISSN 1339-3189.
  143. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě (Survey of Analysis of Investment into the Human Capital at the Intitute of Technology and Business in České Budějovice and the Samara State Economic University). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, 14. ročník, No 1, p. 30-34. ISSN 1214-9187.
  144. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku (Survey of the use of management methods and techniques used on selected sample of respondents in Russia and Czech republic). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 24-34. ISSN 1339-3189.
  145. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Survey of entrepreneurial potential and entrepreneurial aptitudes of students of Corporate Strategy at the Institute of Technology and Business). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 35-42. ISSN 1339-3189.
  146. MIKULECKÁ, Kristýna and Radimír NOVOTNÝ. Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomické posouzení (Overview of thermal insulation in building practice with focus on new materials and their economic assessment). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 47-62. ISSN 1339-3189.
  147. POLANECKÝ, Lukáš and Martin MARŠÍK. Příjezdový turistický ruch a jeho dopad na vývoj národního hospodářství České republiky (THE INCOMING TOURISM AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY OF CZECH REPUBLIC). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 49-53. ISSN 1339-3189.
  148. RUČKOVÁ, Gabriela and Ľubica VAREČKOVÁ. Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov a rola učiteľa v kontexte povolania jako predpodpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii (PSYCHOLOGICAL TRAINING OF SPECIALIZED SUBJECT TEACHERS AND THEIR TEACHER ROLE IN THE CONTEXT OF JOB-RALTED STRESS COPING). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 87-103. ISSN 1339-3189.
  149. SLÁDKOVÁ, Věra. PUNNING WORDPLAY IN CZECH ADVERTISING DISCOURSE. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 1-18. ISSN 2254-4496.
  150. DOBIÁŠ, Václav. REÁLNÁ NEROVNOST V PŘÍSTUPU K POČÍTAČŮM A JEJÍ VLIV NA SCHOPNOST PRÁCE S POČÍTAČEM U ŽÁKŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (THE REAL INEQUALITY IN ACCESS TO COMPUTERS AND ITS IMPACT ON THE DIGITAL LITERACY WITH THE PUPILS ENDING THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, No 2, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
  151. MIKULECKÁ, Kristýna. Regálové systémy z pohledu moderního skladování (Rack systems from the view of modern storage). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 63-73. ISSN 1339-3189.
  152. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Roľ političeskoj publicistiki v obogaščeniji frazeologičeskoho slovarja russkogo jazyka (The role of political journalism in enriching of Russian phraseology vocabulary). Studia Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2017, 2017, XXI, No 1, p. 77-83, 12 pp. ISSN 1803-5663.
  153. DOBIÁŠ, Václav. ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SOCIÁLNÍMI VRSTVAMI ADOLESCENTŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLU (DIFFERENCES IN DIGITAL LITERACY BETWEEN DIFFERENT SOCIAL CLASSES OF ADOLESCENTS ENDING PRIMARY SCHOOL). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 18-26. ISSN 1339-3189.
  154. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (PREVALENCE OF CODE OF ETHICS IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC…………………………………………………………………………………..). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 57-65. ISSN 2464-7217.
  155. VARGOVÁ, Mária and Daniel KUČERKA. Rozvíjanie psychomotorických zručností študentov vysokých škôl (Developing psychomotoric skills of university students). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 121-130. ISSN 1339-3189.
  156. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Ruskaja lyrika serebrjanogo věka: analiz poetiki skvoz prizmu mediciny (Russian poetry of the Silver Age: Analysis of the poetics through the prism of Medicine). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2017, ročník X, číslo 1, p. 53-59. ISSN 1803-4950.
  157. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení finanční stability firmy "Rybářství Třeboň" prostřednictvím metod finanční analýzy (Management of Financial Stability of Třeboň Fishery by Means of Financial Analysis). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 1, p. 108-117. ISSN 1214-4967.
  158. KABOURKOVÁ, Kristina. ŘÍZENÍ POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ V PODNIKU ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V JIHOČESKÉM KRAJI, DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN (ACCOUNT MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISE IN SOUTH BOHEMIA, IMPACTS OF LEGISLATIVE CHANGES). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 25-36. ISSN 1339-3189.
  159. RAUŠER, Daniel. Selected English-Czech False Friends and Their Use in the Works of Some Czech Students. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 209-233. ISSN 2254-4496.
  160. HUMLEROVÁ, Veronika and Roman ŠVEC. SELF-MARKETING A OSOBNÍ BRANDING JAKO NUTNÁ DOVEDNOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL (SELF-MARKETING AND PERSONAL BRANDING AS NECESSARY SKILLS OF UNIVERSITY GRADUATES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 45-51. ISSN 1339-3189.
  161. GREGOR, Jan and Elena TOMÁŠKOVÁ. Sociaľnopolitičeskaja reaľnosť stran zapada v zerkale rossijskich sredstv massovoj informacii: novaja lexika i frazeologija (Socio-political reality of Western countries in the mirror of Russian media: new lexis and phraseology). Slavica Slovaca. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, 2017, Ročník 52, číslo 1, p. 27-34. ISSN 0037-6787.
  162. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. Soukromé doučování s důrazem na jazykové vzdělávání v České republice, na Slovensku a v Rakousku (Private Extra Lessons, Focused on Language Education in the Czech republic, Slovakia and Austria). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 197-207. ISSN 1214-4967.
  163. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 72-85. ISSN 1339-3189.
  164. KABOURKOVÁ, Kristina. Srovnání vývoje kurzu české koruny vůči euru, americkému dolaru, švýcarskému franku a britské libře a srovnání vysílání cizích měn v České republice a na Slovensku (COMPARISON OF THE DEVELOPMENT OF THE EXCHANGE RATE OF THE CZECH KORUNA TO THE EURO, US DOLLAR, SWISS FRANC AND BRITISH POUND AND COMPARISON OF POSTING OF FOREIGN CURRENCIES IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE SLOVAK REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 65-74. ISSN 1339-3189.
  165. VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie (J - článek v odborném periodiku Vochozka - 100 % ANO ERIH - [1.145] Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie Stanovení finančního plánu konkrétn). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 128-136. ISSN 1339-3189.
  166. SIDIBE, Karim. Stěžejní východiska a koncepce současné anglické náboženské pedagogiky (Major Concepts of Current English Religious Education). Paidagogos. Olomouc, 2017, 9.7, No 1, p. 71-83. ISSN 1213-3809.
  167. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 196-214. ISSN 1337-7493.
  168. MALYSHEV, Artur. Techno-ekonomické posouzení elektromobility z pohledu jednotlivce (Techno-economic appraisal electromobility from the perspective of individual). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 37-46. ISSN 1339-3189.
  169. HANZL, Jiří. Telematické aplikace na pozemních komunikacích (Telematic Applications on Roads). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 60-67. ISSN 1339-3189.
  170. BRŮŽKOVÁ, Pavla. Teoretická a metodologická východiska pro hodnocení efektů veřejné podpory cestovního ruchu (THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PREMISES IN THE EVALUATION OF STATE AID IN THE FIELD OF TOURISM). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 52-64. ISSN 1339-3189.
  171. POLANECKÝ, Lukáš. Teorie řízení zásob pohledem matematických modelů (THEORY OF INVENTORY MANAGEMENT WITH A VIEW OF MATHEMATICAL MODELS). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 86-93. ISSN 1339-3189.
  172. HAŠKOVÁ, Simona and Petr VOLF. The Contribution of Foreign Direct Investments to the Convergence of Regions in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, Neuveden, No 2, p. 23-33. ISSN 1805-9112.
  173. KRAŤKOVÁ, Jindřiška. The Language of the Internet – The Use of Concessive Conjunctions in Blogs by Companies Providing Private Tuition. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, p. 293-306. ISSN 2254-4496.
  174. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD (MARKET AND NON-MARKET FACTORS OF WAGE DETERMINATION). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 121-127. ISSN 1339-3189.
  175. SLÁDKOVÁ, Věra. UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PŘIPRAVUJÍCÍCH STUDENTY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY (English Language Coursebooks Most Frequently Used at Secondary Schools Preparing Students for the National Part of School leaving Exam in English). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 158-174. ISSN 1214-4967.
  176. LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY (DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 122-129. ISSN 1339-3189.
  177. KOPŘIVA, Lukáš and Daniel KUČERKA. VIRTUÁLNÍ REALITA: TECHNOLOGIE, POUŽITÍ (VIRTUAL REALITY: TECHNOLOGIES, APPLICATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 39-44. ISSN 1339-3189.
  178. STRAKOVÁ, Jarmila and Jan VÁCHAL. VLIV DOTACÍ NA FINANČNÍ ZDRAVÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE (INFLUENCE OF SUBSIDIES ON FINANCIAL HEALTH OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN SOUTH BOHEMIAN REGION IN THE CZECH REPUBLIC). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, vol. 14, No 1, p. 118-127. ISSN 1214-4967.
  179. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (INFLUENCE OF MACRO ENVIRONMENT AND MESOENVIRONMENT FACTORS ON THE ECONOMIC STABILITY AND SUSTAINABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 3, p. 147-159. ISSN 1804-3682.
  180. DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost (The influence of language skills of socially excluded students on the digital literacy). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, č. 3, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
  181. VOKOUN, Marek. VLIV ORGANIZAČNÍCH INOVACÍ NA EFEKTIVNOST FIREM V LETECH 2004 AŽ 2010 (INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL INNOVATIONS ON COMPANY EFFECTIVENESS IN 2004–2010). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 11-21. ISSN 2464-7217.
  182. STELLNER, František and Marek VOKOUN. VLIV SDÍLENÉ KOMUNIKACE PODNIKU NA EFEKTIVITU INOVÁTORŮ V LETECH 2006 AŽ 2010 (INFLUENCE OF INTERNAL BUSINESS COMMUNICATION ON EFFECTIVENESS OF INNOVATORS IN 2006–2010). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 68-77. ISSN 2464-7217.
  183. KABOURKOVÁ, Kristina and Markéta POPÍLKOVÁ. VLIV SLEV NA DANI Z PŘÍJMŮ NA VÝŠI ČISTÉ MZDY POPLATNÍKA VE VZTAHU K POČTU VYŽIVOVANÝCH DĚTÍ (Effect of Income Tax Deductions on Net Wage of Taxpayer in Relation to Number of Children). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, vol. 14, No 1, p. 129-136. ISSN 1214-4967.
  184. MAJERNÍK, Ján. VPLYV PODMIENOK KRYŠTALIZÁCIE NA MAKROŠTRUKTÚRU A POVRCHOVÚ TVRDOSŤ ODLIATKOV (Influence of crystallization conditions on macrostructure and surface hardness of castings). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 45-52. ISSN 1339-3189.
  185. HLATKÁ, Martina and Ladislav BARTUŠKA. VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO UMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍHO CENTRA POMOCÍ METODY TĚŽIŠTĚ (LOCATING AN SUITABLE DISTRIBUTION CENTER USING THE CENTER OF GRAVITY METHOD). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 59-66. ISSN 1339-3189.
  186. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku (Evaluation of the analysis of management methods and techniques of managers in Samara, Russia). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, číslo 3, p. 29-32. ISSN 1214-9187.
  187. VARGOVÁ, Mária, Daniel KUČERKA and Jana DEPEŠOVÁ. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BOZP V PRAXI (EDUCATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) IN PRACTICE). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, duben, p. 99-107. ISSN 1339-3189.
  188. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál (Education of young people for entrepreneurship: business preconditions). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 61-67, 8 pp. ISSN 1339-3189.
  189. VYSOKÁ, Jana. VÝPOČET SLOŽENÍ GLYCERINOVÉHO ROZTOKU REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ (CALCULATION OF COMPOSITION OF GLYCEROL SOLUTION OF RECOMBINANT PROTEINS FOR LONG – TERM STORAGE). Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, vol. 5, No 4, p. 216-221. ISSN 1339-3189.
  190. HANZL, Jiří. Výpočtový model jízdní rychlosti těžkého nákladního vozidla (Calculation Model of the Running Speed of a Heavy Truck). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 44-52. ISSN 1339-3189.
  191. HRUBÝ, Petr. VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ (WELDS CALCULATIONS OF PARTS OF ROTATING MECHANISM MEMBERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 67-76. ISSN 1339-3189.
  192. SIDIBE, Karim and Daniel RAUŠER. Výuka náboženství v Evropě (Religious Education in Europe). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 129-140. ISSN 1214-4967.
  193. KOPŘIVA, Lukáš. VYUŽITÍ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU (INDUSTRIAL USAGE OF GAMING TECHNOLOGY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 115-120. ISSN 1339-3189.
  194. NÁHLÍK, Tomáš. VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA (ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 137-142. ISSN 1339-3189.
  195. ČEJKA, Jiří. VYUŽITÍ METODY TĚŽIŠTĚ V PODMÍNKÁCH FIRMY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE (UTILIZATION GRAVITY METHOD IN THE COMPANY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 112-120. ISSN 1339-3189.
  196. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Using of pearson's Chi- Squared Test for evaluation of business aptitute of students of Faculty of Corporate Strategy in ITB in České Budějovice). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 108-113. ISSN 1339-3189.
  197. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích (Using of independence test for evaluation of business preconditions od students of Faculty of Corporate Strategy in ITB in České Budějovice). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 102-107. ISSN 1339-3189.
  198. PÍCHOVÁ, Romana. VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A ANALÝZY PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU (TECHNIQUES AND ANALYSIS USED IN THE MANAGEMENT OF THE MANAGEMENT AUDIT). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, vol. 14, No 1, p. 94-106. ISSN 2464-7217.
  199. BRŮŽKOVÁ, Pavla. VÝVOJ PLATEBNÍ BILANCE ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2005 - 2015 S DŮRAZEM NA CESTOVNÍ RUCH (BALANCE OF PAYMENTS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 2005 – 2015 WITH EMPHASIS ON TOURISM). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 1-9, 10 pp. ISSN 1339-3189.
  200. SOBĚHART, Radek and František STELLNER. VÝVOJ TRHU PRÁCE V JIHOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI BĚHEM EKONOMICKÉ TRANSFORMACE (DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET IN THE SOUTH BOHEMIAN REGION AND THE ÚSTECKÝ REGION IN THE TIMES OF ECONOMIC TRANSFORMATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 112-123. ISSN 1339-3189.
  201. POPÍLKOVÁ, Markéta. Vývoj využívání dotací vybranými obcemi Jihočeského kraje v letevh 2009 - 2015 (DEVELOPMENT OF THE USE OF REGIONAL GRANTS BY SELECTED MUNICIPALITIES OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION BETWEEN 2009 – 2015). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 95-100. ISSN 1339-3189.
  202. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ and Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR (DEVELOPMENT TRENDS OF CHANGES IN ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURES). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 3, p. 135-146. ISSN 1804-3682.
  203. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (SIGNIFICANCE AND INFLUENCE OF INTERNAL ENTERPRISE SOURCES ON ECONOMIC STABILITY AND ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 75-82. ISSN 1339-3189.
  204. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH (IN-HOUSE TRAINING, ITS ADVANTAGES AND PREVALENCE IN CZECH COMPANIES). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 10-15. ISSN 1339-3189.
  205. VARGOVÁ, Mária and Aleksander PIECUCH. Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT (Education of pupils of secondary vocational schools using ICT). Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, vol. 21, No 3, p. 130-134. ISSN 2080-9069.
  206. SOBĚHART, Radek. VZNIK FAKULTY EKONOMICKO-INŽENÝRSKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE (ESTABLISHMENT OF FACULTY OF ECONOMICS AND ENGINEERING OF CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE…………………………………….). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 182-188. ISSN 2464-7217.
  207. RAUŠER, Daniel. Wages, Contributions, Income Tax Credits and Child Tax Benefits in the Czech Republic between 2007–2017. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, No 2, p. 52-64. ISSN 1214-4967.
  208. SÁDLO, Petr. Warrs Wage Wars - vhled do lexikonu českých hráčů počítačových her využívajících adaptovaná anglická substantiva (Warrs Wage Wars - A Brief Insight into the Lexicon of Czech Computer Game Players Using Adapted English Substantives). Bohemistyka. Poznan: Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, 2017, 17.1, No 2, p. 163-180. ISSN 1642-9893.
  209. ROUSEK, Pavel. Základní komparace finančních metod soukromého a veřejného sektoru (Basic Comparison of Private andj Public Sector Methods). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 77-86. ISSN 1339-3189.
  210. SMETANOVÁ, Dana and Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti (On Mechanical Engineering Students Engagement to Research and Development). Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, vol. 14, No 3, p. 54-56, 13 pp. ISSN 1214-9187.
  211. VARGOVÁ, Mária and Daniel KUČERKA. Záujem žiakov stredných odborných škôl o štúdium na vysokých školách (Interest of the secondary vocational schools’ graduates in study at university). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 83-89. ISSN 1339-3189.
  212. VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015 (Evaluation of the development and forecast of the future development of the electricity production sector in the Czech Republic based on the financial analysis of the average enterprise in 2011-2015). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 90-105. ISSN 1339-3189.
  213. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189.
  214. NÁHLÍK, Tomáš and Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY (FEEDBACK FROM REPETIVE STUDENT OF THE BASIC MATHEMATICS COURSE). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 4, p. 36-40. ISSN 1214-9187.
  215. KOPŘIVA, Lukáš and Petr HRUBÝ. 3D tisk budov (3D house printing). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 10, p. 24-30. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. CAHA, Zdeněk and Jindřiška ŠULISTOVÁ. A Standardised Test as a Tool for the Reliable Verification of Acquired Knowledge. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 22-32. ISSN 1805-9112.
  2. KOZMANOVÁ, Irena. Anti-corruption discourse as a feature of political system change. The case of the Dutch Republic in 1650–1651. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 73-84. ISSN 1805-9112.
  3. GALVAN, Valeria and Michal ZOUREK. Artkino Pictures Argentina: a Window to the Communist Europe in Buenos Aires Screens (1954–1970). Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016, XIX., No 4, p. 36-50. ISSN 1335-2741.
  4. KOZMANOVÁ, Irena. Čest a reputace tohoto státu (The honour and reputation of this state). Opera historica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, vol. 17, No 2, p. 178-199. ISSN 1805-790X.
  5. KUČERKA, Daniel. DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES IN INTEGRATION TEACHING WORKPLACES. Acta Technologica Dubnicae. Dubnica: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2016, Vol.6, Issue 1, p. 49-56. ISSN 1338-3965.
  6. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. Effect of Non-Investment Measures upon the Stability of Agricultural Enterprises in the South Bohemian Region. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 2, p. 123-139. ISSN 1805-9112.
  7. HRUŠKOVÁ, Lenka. Effective E-learning applied to foreign language teaching. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 33-46. ISSN 1805-9112.
  8. HAŠKOVÁ, Simona. Evaluation of the quality of the entrepreneurial environment on the basis of fuzzy logic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, no. 3, p. 1-13. ISSN 1805-9112.
  9. POLANECKÝ, Lukáš and Xenie LUKOSZOVÁ. Inventory management theory: a Critical Review. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 79-89. ISSN 1805-9112.
  10. SOBĚHART, Radek and Lukáš NOVOTNÝ. Kolektivizace v NDR (1945 - 1961). Cesta do chudoby? (Collectivization in the GDR (1945 – 1961). The Road to Poverty?). Forum Historiae. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016, vol. 10, No 1, p. 135-152. ISSN 1337-6861.
  11. ZOUREK, Michal. LA POLITICA CULTURAL DE CHECOSLOVAQUIA EN URUGUAY DURANTE LAS DECADAS 1950 Y 1960 (CULTURAL POLICY OF CZECHOSLOVAKIA AND URUGUAY IN THE 1950´S AND 1960´S). Studia romanistica. Ostrava, 2016, Vol. 16, Num. 1, p. 109-118. ISSN 1803-6406.
  12. PÍCHOVÁ, Romana. MOŽNOST VYUŽITÍ MODELU 7S PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU (THE POSSIBILITY OF USING THE MODEL 7S PROCESSING MANAGEMENT AUDIT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2016, ročník 4., číslo 2, p. 132-138. ISSN 1339-3189.
  13. ROUSEK, Pavel. Mutual Foreign Trade between China and the Visegrad Group. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 42-51. ISSN 1805-9112.
  14. ARTEMOV, Andrey and Tatyana DOLGOVA. ON SOME ASPECTS OF ENRICHMENT OF CZECH AND RUSSIAN FASHION DESIGN TERMINOLOGY THROUGH BORROWINGS AND INTERNATIONALISMS. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, p. 185-195. ISSN 1214-4967.
  15. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Otraženie vo frazeologii chakerskich atak Rossii i ich vlijanija na prezidentskije vybory v SŠA (Reflection in Phraseology Russian Hacker Attacks and their Influence on the USA Presidential Election). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, p. 232-242. ISSN 1214-4967.
  16. GÁLOVÁ, Dana, Jan GREGOR and Libuše TURINSKÁ. PERCEPTION OF SEXUAL MINORITIES AMONG CONTEMPORARY UNIVERSITY STUDENTS. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 46-58. ISSN 1805-9112.
  17. VOCHOZKA, Marek. Practical Comparison of Results of Statistic Regression Analysis and Neural Network Regression Analysis. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 156-168. ISSN 1805-9112.
  18. KUSHCH, Oleksandr and Elena TOMÁŠKOVÁ. Psycholingvističeskije osobennosti razvitija struktury jazykovoj ličnosti studenta pod vlijanijem internet-sredy (Psycholinguistic peculiarities of the structure of student's language personality under the Influence of the Internet Environment). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, p. 133-147. ISSN 1214-4967.
  19. HAŠKOVÁ, Simona. Rozhodování o výběru projektu v rámci komplexního rizika (Decision making on the project selection within a framework of comprehensive risk). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, číslo 2, ročník XIII, p. 67-75. ISSN 2464-7217.
  20. STUCHLÝ, Jaroslav, Ladislav ŠOLC and Iveta KMECOVÁ. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ S KVALITOU SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS (CUSTOMER SATISFACTION WITH THE QUALITY OF SERVICES IN THE TRANSPORT COMPANY JIHOTRANS). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, ročník 7, No 3, p. 297-320. ISSN 1804-3682.
  21. KMECOVÁ, Iveta. SROVNÁVACÍ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MANAGEMENTU NA SEVERNÍ ČÍNSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITE V PEKINGU (COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT IN NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BEIJING). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2016, vol. 13, No 4, p. 38-42. ISSN 1214-9187.
  22. SLABÁ, Marie. Stakeholder profile and stakeholder mapping of SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, No 1, p. 124-139. ISSN 1805-9112.
  23. KMECOVÁ, Iveta. Survey analysis of business potencial and aptitude for business. Forum Scientiae Oeconomia. Polsko: Wydawnictwo Naukowe WSB, 2016, vol. 4, No 3, p. 151-162. ISSN 2300-5947.
  24. ŠÁREK, Martin, Marek VOKOUN and Lourdes Daza ARAMAYO. TARIFF REGIMES IN LATIN AMERICA: PRIVILEGES AND THE HISTORICALEXPERIENCE OF CHILE AND PERU. Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě, 2016, č. 2, ročník XVI, p. 67-79. ISSN 1212-415X.
  25. NOGA, Henryk, Jana DEPEŠOVÁ, Tomasz NASTERAK and Daniel KUČERKA. The level of students technical knowledge – survey results. Edukacja – Technika – Informatyka. Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2016, vol. 16, No 2, p. 99-106. ISSN 2080-9069.
  26. ŠVEC, Roman and Petra SOLAROVÁ. Traditional folk event with national importance: The impact of visitors’ age. Deturope - Central European Journal of Regional Development and Tourism. Serbia: Regional Science Association of Subotica, 2016, roč. 8, No 1, p. 78-91. ISSN 1821-2506.
  27. MAREČEK, Jan. Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 32-41. ISSN 1805-9112.
  28. VOCHOZKA, Marek. Usage of Multiple Perceptron Neural Networks in Determination of the Financial Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 141-153. ISSN 1805-9112.
  29. ZOUREK, Michal. Vztahy Československa a Chile v období studené války (Relations between Czechoslovakia and Chile during the Cold War). Historický obraz. Plzeň: doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., 2016, vol. 27, 11/12, p. 242-252. ISSN 1210-6097.
  30. ZOUREK, Michal. VZTAHY ČESKOSLOVENSKA A URUGUAYE V PRŮBĚHU 20. STOLETÍ (RELATIONS BETWEEN CZECHOSLOVAKIA AND URUGUAY DURING THE 20TH CENTURY). Politické vedy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2016, roč. 19, č. 3, p. 75-99. ISSN 1335-2741.
  31. GÁLOVÁ, Dana. ZMĚNY POSTOJŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI K LIDEM S MENŠINOVOU SEXUÁLNÍ ORIENTACÍ POHLEDEM DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ (Czech Changing Attitudes toward People with Minority Sexual Orientation in Perspective of Current Surveys). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, XIII., 3-4, p. 221-232. ISSN 1214-4967.

  2015

  1. ZOUREK, Michal. Economic Relationships between Czechoslovakia and Argentina in 1945–1955: Cooperation of the “Communist Police State” and the “Fascist Demagogue” at the Beginning of the Cold War. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 2, p. 163-172, 11 pp. ISSN 1805-9112.
  2. KOY, Christopher. Half-Jew, Half-Gentile: The "Very Very Screwed Up" Child in The Family Carnovsky and American Pastoral. Litteraria Pragensia. Praha: Faculty of Arts, Charles Universit in Praque, 2015, vol. 25, No 49, p. 47-60. ISSN 0862-8424.
  3. TIŠLEROVÁ, Kamila. Perceived advantages and disadvantages of Internet Shopping. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 2, p. 125-135. ISSN 1805-9112.
  4. SMETANOVÁ, Dana and Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž (The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 40-43. ISSN 1214-9187.
  5. STELLNER, František and Marek VOKOUN. Professors and Associate Professors in Communist Czechoslovakia – A Case Study of the Process of Awarding Academic Degrees in the 1950s. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 2, p. 103-115. ISSN 1805-9112.
  6. ANTOŠ, Karel. Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu (Solving non-trivial mathematical and physics equations using solver in MS Excel). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 44-50. ISSN 1214-9187.
  7. POLANECKÝ, Lukáš and Daniel RAUŠER. Self-reflection on Learning Styles of Students in the Tertiary Education Sector. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 2, p. 78-92. ISSN 1805-9112.
  8. STEHEL, Vojtěch and Marek VOCHOZKA. The Applicaton of Game Theory to Forecasting Orders. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 2, p. 93-102. ISSN 1805-9112.
  9. BIBA, Vladislav and Michaela KLEPANCOVÁ. Využitie testu nezávislosti pri skúmaní vzťahu študentov k predmetu chémia (Using independence test to investigate student's relationship to chemistry). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 30-34. ISSN 1214-9187.

  2014

  1. HRUŠKOVÁ, Lenka. KOMPARACE E-LEARNINGU SE STANDARDNÍ PREZENČNÍ VÝUKOU NA TECHNICKÉ VYSOKÉ ŠKOLE (COMPARISON OF E-LEARNING WITH STANDARD ATTENDANCE TEACHING AT TECHNICAL UNIVERSITY). Journal of Technology and Information Education. Palacký University in Olomouc: Časopis pro technickou a informační výchovu, 2014, Volume 6, Issue 2, p. 122-132. ISSN 1803-6805.

  2012

  1. HRUŠKOVÁ, Lenka and Miroslav SOMR. Apolitical politics and political reality. Studia Edukacyjne. Poznaň: Adam Mickiewicz University Press, 2012, Neuveden, No 21, p. 19-29. ISSN 1233-6688.
Display details
Displayed: 2/12/2023 12:41