VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ a Anna HREŠKOVÁ. Notes to Extrema of Function. In Acta mathematica : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. s. 195-200. ISBN 978-80-558-0613-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Notes to Extrema of Function
Název česky Poznámky k extrémům funkcí
Autoři VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ a Anna HREŠKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Nitra, Acta mathematica : sborník příspěvků, od s. 195-200, 6 s. 2014.
Nakladatel Constantine the Philosopher University in Nitra
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-558-0613-6
Klíčová slova česky funkce více proměnných; lokální extrémy; vázané extrémy
Klíčová slova anglicky function of several variables; local extrema; constrained extrema
Štítky KPV1
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 1. 2015 11:20.
Anotace
The necessary and sufficient condition for the existence of a local extremum give us instructions on how to find extrema also provide a procedure to determine the kind of extremum. However, the situation may not always be exemplary as we would expect, and for some tasks (mentioned in the paper) we also have to use other methods in order to detect local or constrained extrema.
Anotace česky
Nutná podmínka a postačující podmínka existence lokálního extrému nám jednak dávají návod, jak extrémy hledat, jednak nabízejí postup k určení druhu extrému. Situace však nemusí být vždy ukázková, jak bychom očekávali, a při některých úkolech (uvedených v článku) musíme použít i různé jiné metody na odhalení lokálních či vázaných extrémů.
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2021 23:42