SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách
Název anglicky On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions
Autoři SMETANOVÁ, Dana.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení, od s. 133-138, 6 s. 2014.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-063-2
Klíčová slova česky Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol
Klíčová slova anglicky The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions
Štítky KPV1, MAT_1, MAT_2
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/28.0115, záměr.
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 5. 3. 2014 11:11.
Anotace
V tomto článku diskutujeme možnosti jak zcela přirozeně zapojit tvůrčí činnost do práce každého pedagoga v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol. Hodnotíme tvůrčí činnost jako nedílnou součást práce pedagoga, která je důležitá pro kvalitu výukového procesu na vysokých školách.
Anotace anglicky
In this article, we discuss ways to naturally engage creativity to every teacher’s work in accordance with The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions. We evaluate creative activity as an integral part of the teacher’s work, which is important for the quality of teaching at higher education institutions.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 21:59