Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CHEREVKO, Yevhen, Volodymyr BEREZOVSKI, Irena HINTERLEITNER a Dana SMETANOVÁ. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds. Mathematics, BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2019, roč. 7, č. 8, s. 1-16. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math7080658.
 2. ANTOŠ, Karel. Problem solving in high school mathematics. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 16-22, 7 s. ISBN 978-1-5108-8214-0.
 3. SMETANOVÁ, Dana. Regular Hamiltonian Systems and Its Projectability. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 1104-1109, 6 s. ISBN 978-1-5108-8214-0.
 4. 2018

 5. SMETANOVÁ, Dana. Higher Order Hamiltonian Systems with Generalized Legendre Transformation. Mathematics, BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2018, roč. 6, č. 9, s. nestránkováno. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math6090163.
 6. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 53-56. ISSN 1214-9187.
 7. SMETANOVÁ, Dana. Zkušenosti se seminářem Aplikovaná matematika pro techniky. Media 4u magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 48-50. ISSN 1214-9187.
 8. 2017

 9. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA a Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 48-51. ISSN 1214-9187.
 10. BIBA, Vladislav, Dana SMETANOVÁ a Michaela VARGOVÁ. Applied Mathematics Seminar. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 132-138, 7 s. ISBN 978-80-227-4650-2.
 11. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MATHEMATICAL MODELING IN HIGH SCHOOLS. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1704-1714, 11 s. ISBN 978-80-227-4650-2.
 12. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 182-188. ISSN 1339-3189.
 13. ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice. Media4u Magazine, Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 3, s. 70-74. ISSN 1214-9187.
 14. ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, s. 4-10. ISSN 1339-3189.
 15. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1453-1458, 6 s. ISBN 978-80-227-4650-2.
 16. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 36-40. ISSN 1214-9187.
 17. 2016

 18. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1126-1138, 13 s. ISBN 978-80-227-4531-4.
 19. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1004-1009, 6 s. ISBN 978-80-227-4531-4.
 20. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization of the Second Order Lagrangians in Example. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica, Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016, roč. 55/2016, č. 2, s. 157-321. ISSN 0231-9721.
 21. 2015

 22. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. s. 690-697, 8 s. ISBN 978-80-227-4314-3.
 23. 2014

 24. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 78-84, 6 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
 25. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-129. ISSN 2072-9502.
 26. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 133-138, 6 s. ISBN 978-80-7468-063-2.
 27. 2013

 28. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 4146-4150, 5 s. ISBN 978-80-87952-00-9.
 29. SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Geometrická formulace Hamiltonovy Teorie. In Leopold Herrmann. Matematika na vysokých školách : sborník semináře. 1. vyd. Praha: JČMF v Praze a ČVUT v Praze, 2013. s. 120-125, 6 s. ISBN 978-80-01-05325-6.
 30. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích. In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 194-202, 9 s. ISBN 978-80-905243-9-2.
 31. SMETANOVÁ, Dana. O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole. In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1385-1390, 6 s. ISBN 978-80-905243-7-8.
 32. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-227, 9 s. ISBN 978-80-7394-448-3.
 33. ŠÍMA, František. Slovní úlohy řešené pomocí geometrických konstrukcí. In P. Cabálek, P.Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 2013. s. 158-172, 15 s. ISBN 978-80-244-3449-0.
 34. 2012

 35. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK a Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech. Systémová integrace, Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, roč. 19, č. 4, s. 1-10. ISSN 1804-2716.
 36. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 177-185, 9 s. ISBN 978-80-7290-604-8.
 37. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA a Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika, Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, s. 40-46. ISSN 2072-9502.
 38. CHLÁDEK, Petr. Matematika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 44 s. ISBN 978-80-7468-004-5.
 39. SMETANOVÁ, Dana. Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 40. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 41. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 s. ISBN 978-80-7468-000-7.
 42. VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ a Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost. In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2012. s. 144-147, 4 s. ISBN 978-80-248-2883-1.
 43. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 44. 2011

 45. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.
 46. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 207-209, 3 s. ISBN 978-80-7394-324-0.
 47. 2007

 48. CHLÁDEK, Petr. Topological structures on real sets. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, roč. 15, č. 1, s. 36-39. ISSN 1214-4681.
 49. 2006

 50. CHLÁDEK, Petr. Konstrukce diferenciální rovnice z jejího úplného řešení. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, roč. 14, č. 1, s. 193-196. ISSN 1214-4681.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 2. 2020 11:35