Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. ANTOŠ, Karel. BENEFITS OF THE USE OF THE EXPERIMENTAL METHOD IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. 17th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE), JUN 04-05, 2020. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2020. p. 12 - 21, 346 pp. ISBN 978-80-213-3022-1.
  2. ANTOŠ, Karel. POSSIBILITIES AND STRATEGIES FOR SOLVING PROBLEMS IN HIGH SCHOOL MATHEMATICS. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020. p. 21 - 30. ISBN 978-80-227-4983-1.

  2019

  1. CHEREVKO, Yevhen, Volodymyr BEREZOVSKI, Irena HINTERLEITNER and Dana SMETANOVÁ. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2019, vol. 7, No 8, p. 1-16. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math7080658.
  2. ANTOŠ, Karel. PERSPECTIVES OF TEACHING MATHEMATICS USING THE METHOD OF SOLVING PROBLEMS. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019.". 1st ed. Palma, Spain: IATED Digital Library, 2019. p. 5623-5629. ISBN 978-84-09-12031-4.
  3. ANTOŠ, Karel. Problem solving in high school mathematics. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. p. 16-22. ISBN 978-1-5108-8214-0.
  4. SMETANOVÁ, Dana. Regular Hamiltonian Systems and Its Projectability. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. p. 1104-1109. ISBN 978-1-5108-8214-0.
  5. ANTOŠ, Karel. USING PROBLEM TASKS TO DEVELOP THE PUPIL'S SKILLS IN HIGH SCHOOL MATHEMATICS. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019.". 1st ed. Palma, Spain: IATED Digital Library, 2019. p. 5592-5600. ISBN 978-84-09-12031-4.

  2018

  1. SMETANOVÁ, Dana. Higher Order Hamiltonian Systems with Generalized Legendre Transformation. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI,, 2018, vol. 6, No 9, p. nestránkováno, 15 pp. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math6090163.
  2. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice (Multiple-choice testing in mathematics). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, vol. 15, No 1, p. 53-56. ISSN 1214-9187.
  3. SMETANOVÁ, Dana. Zkušenosti se seminářem Aplikovaná matematika pro techniky (Experience with Seminar Applied Mathematics for Technicians). Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, 15., No 3, p. 48-50. ISSN 1214-9187.

  2017

  1. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA and Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky (Applied Mathematics for Technicians). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, 14. ročník, No 2, p. 48-51. ISSN 1214-9187.
  2. BIBA, Vladislav, Dana SMETANOVÁ and Michaela VARGOVÁ. Applied Mathematics Seminar. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 132-138. ISBN 978-80-227-4650-2.
  3. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MATHEMATICAL MODELING IN HIGH SCHOOLS. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1704-1714. ISBN 978-80-227-4650-2.
  4. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 182-188. ISSN 1339-3189.
  5. ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice (Possibilities of proof in school mathematics). Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 3, p. 70-74. ISSN 1214-9187.
  6. ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice (The problemacy of proofs in high school mathematics). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, p. 4-10. ISSN 1339-3189.
  7. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.
  8. NÁHLÍK, Tomáš and Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY (FEEDBACK FROM REPETIVE STUDENT OF THE BASIC MATHEMATICS COURSE). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, vol. 14, No 4, p. 36-40. ISSN 1214-9187.

  2016

  1. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
  2. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
  3. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization of the Second Order Lagrangians in Example. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016, 55/2016, No 2, p. 157-321. ISSN 0231-9721.

  2015

  1. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. p. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.

  2014

  1. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů (Full–time study of mathematics I – probe into student´s opinion). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 78-84, 6 pp. ISBN 978-80-87952-03-0.
  2. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki (On approaches to modeling traffic dynamics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, vol. 2014, No 1, p. 121-129. ISSN 2072-9502.
  3. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách (On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.

  2013

  1. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi (Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  2. SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ and Petr VOLNÝ. Geometrická formulace Hamiltonovy Teorie (The geometric formulation of Hamilton’s theory). In Leopold Herrmann. Matematika na vysokých školách : sborník semináře. 1. vyd. Praha: JČMF v Praze a ČVUT v Praze, 2013. p. 120-125. ISBN 978-80-01-05325-6.
  3. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích (On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice). In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  4. SMETANOVÁ, Dana. O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole (On geometric formulation on hamilton theory of first order lagrangians in field theories). In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 1385-1390. ISBN 978-80-905243-7-8.
  5. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D (Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
  6. ŠÍMA, František. Slovní úlohy řešené pomocí geometrických konstrukcí (Word Problems Solved Using Geometric Constructions). In P. Cabálek, P.Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 2013. p. 158-172. ISBN 978-80-244-3449-0.

  2012

  1. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK and Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech (ARS - Auditing Software Revision in multinational ERP systems). Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, vol. 19, No 4, p. 1-10. ISSN 1804-2716.
  2. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy (As pupils and students solve word problems). In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. p. 177-185. ISBN 978-80-7290-604-8.
  3. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA and Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba" (Solution of the truss of the “Štramberská trúba“ tower using mathematics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, p. 40-46. ISSN 2072-9502.
  4. CHLÁDEK, Petr. Matematika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 44 pp. ISBN 978-80-7468-004-5.
  5. SMETANOVÁ, Dana. Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I (Methods of assessment of students' knowledge during the semester in readiness to pass the exam in the Mathematics I.). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
  6. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky (Motivating students as an integral part of teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
  7. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 pp. ISBN 978-80-7468-000-7.
  8. VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ and Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost (Variational sequence). In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2012. p. 144-147. ISBN 978-80-248-2883-1.
  9. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie (Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry). In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.

  2011

  1. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie (Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry). In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 pp. ISBN 978-80-87278-64-2.
  2. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D (Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. p. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.

  2007

  1. CHLÁDEK, Petr. Topological structures on real sets. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, vol. 15, No 1, p. 36-39. ISSN 1214-4681.

  2006

  1. CHLÁDEK, Petr. Konstrukce diferenciální rovnice z jejího úplného řešení. (The construction of differential equation from its solution.). Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, vol. 14, No 1, p. 193-196. ISSN 1214-4681.
Display details
Displayed: 2/12/2023 22:13