SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On Lepagean equivalents and multisymplectic forms
Name in Czech O Lepageových ekvivalentech a multisymplectických formách
Authors SMETANOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics, p. 1004-1009, 6 pp. 2016.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000660
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4531-4
Keywords (in Czech) Lagrangián; Lepageova forma; multisymplektická forma; Poincarého-Cartanova forma
Keywords in English Lagrangian; Lepagean form; multisymplectic form; Poincaré-Cartan form
Tags KPV1, MAT, MAT_1, MAT_z, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:41.
Abstract
The paper is devoted to the case of the Lepagean and the multisymplectic forms whose~coming from the first order Lagrangian. Contrary to standard aproach we find new class of~multisymplectic forms which depend not only on given Lagrangian but on ``free'' functions. This problem is usefull in variational theories and physical problems.
Abstract (in Czech)
Příspěvek je věnován Lepageovým ekvivalentům a multisymplektickým formám, které pocházení z Lagrangiánů 1. řádu. Oproti standardnímu přístupu najdeme novou třídu multisymplektických forem, která nezávisí pouze na Lagrangiánu, ale i na "volných" funkcích. Tento přístup se dá využít ve variačních teoriích a fyzikálních problémech.
PrintDisplayed: 11/12/2023 10:31