SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi (Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi
Name (in English) Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange
Authors SMETANOVÁ, Dana.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, MMK 2013 : sborník příspěvků, p. 4146-4150, 5 pp. 2013.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87952-00-9
Keywords (in Czech) lagrangián; princip extremální akce; Eulerovy - Lagrangeovy rovnice
Keywords in English Lagrangian; principle of extremal action; Euler-Lagrange equations
Tags KPV1, MAT_1, MAT_2, MAT_3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/5/2014 14:33.
Abstract
Jedná se stručný přehled z historie variačního počtu, problematiky týkající se Eulerových – Lagrangeových rovnic. Je to připomenutí k výročím úmrtí zakladatelů moderní variační analýzy. V letošním roce uplynulo 230 let od úmrtí L. Eulera, 200 let od úmrtí J. L. Lagrange. Eulerova – Lagrangeova rovnice a její řešení je ilustrováno na jednoduchém příkladu.
Abstract (in English)
This is a brief overview of the history of the calculus of variations related to the Euler - Lagrange equations. It is to commemorate the anniversary of the death of the founders of modern variational analysis. This year we celebrate 230 years since the death of L. Euler, 200 years after the death of J. L. Lagrange. The Euler – Lagrange equation and its solution is illustrated by a simple example.
PrintDisplayed: 6/8/2021 01:55