Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 8, No 5, p. 234-244. ISSN 1339-3189.
  2. VARGOVÁ, Michaela. Infinite series in circles. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1645-1658. ISBN 978-80-227-4650-2.
  3. CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
  4. CHODOROVÁ, Marie, Lenka JUKLOVÁ and Dana SMETANOVÁ. Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2017, vol. 64, No 3, p. 67-70. ISSN 0469-6255.
  5. VARGA, Marek and Michaela VARGOVÁ. POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN (NOTES ON INTEGRATION OF SELECTED ROOTS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 212-215. ISSN 1339-3189.
  6. ŠIMANDL, Václav, Michal ŠERÝ and Václav DOBIÁŠ. Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.

  2016

  1. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA and Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 182-184. ISSN 0469-6255.

  2015

  1. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK and Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015. 566 pp. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
  2. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. p. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.

  2014

  1. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
  2. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki (On approaches to modeling traffic dynamics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, vol. 2014, No 1, p. 121-129. ISSN 2072-9502.
  3. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách (On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.

  2013

  1. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi (Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  2. CHLÁDEK, Petr. Matematika II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 55 pp.
  3. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu (Traffic Flow Dynamics Modelling). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 2, p. 73-76. ISSN 1801-822X.
  4. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích (On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice). In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  5. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D (Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.

  2012

  1. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy (As pupils and students solve word problems). In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. p. 177-185. ISBN 978-80-7290-604-8.
  2. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky (Motivating students as an integral part of teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
  3. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 pp. ISBN 978-80-7468-000-7.
  4. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie (Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry). In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.

  2011

  1. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie (Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry). In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 pp. ISBN 978-80-87278-64-2.
  2. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D (Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. p. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.

  2007

  1. CHLÁDEK, Petr. Topological structures on real sets. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, vol. 15, No 1, p. 36-39. ISSN 1214-4681.

  2006

  1. CHLÁDEK, Petr. Konstrukce diferenciální rovnice z jejího úplného řešení. (The construction of differential equation from its solution.). Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, vol. 14, No 1, p. 193-196. ISSN 1214-4681.
Display details
Displayed: 2/12/2023 22:36