Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. DUŠEK, Zdeněk. Zermelo navigation problem in geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, 65/2018, No 4, p. 250-253. ISSN 0469-6255.
 2. 2017

 3. DUŠEK, Zdeněk. Modely homogenních geometrických stuktur (Models of homogeneous geometrical structures). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 35-43, 14 pp. ISSN 1339-3189.
 4. 2016

 5. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ and Vladislav BIBA. Funkce dvou proměnných ve 3D náhledu (Function of Two Variables in 3D). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 229-233. ISSN 1805-8949.
 6. VARGOVÁ, Michaela, Dana SMETANOVÁ and Eduard BABULAK. VISUALIZATION OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES BY ANAGLYPHS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1078-1083. ISBN 978-80-227-4531-4.
 7. 2014

 8. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů (Full–time study of mathematics I – probe into student´s opinion). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 78-84, 6 pp. ISBN 978-80-87952-03-0.
 9. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
 10. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki (On approaches to modeling traffic dynamics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, vol. 2014, No 1, p. 121-129. ISSN 2072-9502.
 11. 2013

 12. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi (Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
 13. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích (On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice). In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
 14. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku (Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 5, p. 110-112. ISSN 1801-822X.
 15. 2012

 16. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky (Motivating students as an integral part of teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
Display details
Displayed: 28/5/2022 03:24