VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol
Name (in English) Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities
Authors VYSOKÁ, Jana.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Výstupy z učení : sborník příspěvků, p. 187-191, 5 pp. 2014.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-063-2
Keywords (in Czech) tvůrčí; vědecká a výzkumná činnost; projekty; granty; doktorské studium
Keywords in English creative; scientific; researchactivities; projects; grants; doctoral studies
Tags KPV1, MAT_2, MAT_3
Links CZ.1.07/2.2.00/28.0115, plan (intention).
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/3/2014 10:57.
Abstract
V příspěvku je proveden stručný přehled konkrétních forem výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti na vysokých školách. Nedílnou součástí této činnosti je účast akademických pracovníků v doktorských studijních programech a jejich zapojení do výzkumné a vývojové činnosti a do vědeckých týmů a projektů. Akademický pracovník ve spolupráci se svým odborným školitelem doktorské práce a institucí, kde doktorské studium probíhá, jednak zvyšuje úroveň svého vzdělání a jednak svojí odbornou činností spojenou s plněním svého programu doktorského studia významnou měrou přispívá k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti v daném oboru.
Abstract (in English)
The paper carried a brief overview of specific forms of research, development and creative activities at universities. An integral part of this aktivity is the participation of academic staff in doctoral programs and their involvement in research and development activities and research teams and projects. Academic staff in consultation with their professional head of the doctoral thesis and institutions where doctoral studies in progress and also in creases the level of their education and also their professional activities associated with completing his doctoral studies program makes a significant contribution to the development of scientific research activities in the field.
PrintDisplayed: 28/5/2022 09:44