VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, p. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS
Name in Czech ANALÝZA VZTAHU STUDENTŮ K MATEMATICE A FYZICE
Authors VYSOKÁ, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bratislava, APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics, p. 1126-1138, 13 pp. 2016.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000661
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4531-4
Keywords (in Czech) Dotazník; vztah studentů k matematice; vztah studentů k fyzice
Keywords in English A questionnaire survey; an attitude towards mathematics; an attitude towards physics
Tags FYS_z, KPV1, MAT_1, MAT_z, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:50.
Abstract
This paper describes the results of a research, which was conducted at two schools. With the use of a questionnaire there were investigated attitudes of the students of two different forms of study towards mathematics and physics. The survey was deliberately targeted at two different groups of students, students of economics and technology studying a combined form of study and students of teacher training study programmes studying the full-time form of study and it was particularly focused on the detection of the following facts: whether the two subjects, mathematics and physics, are interesting for the students and whether the students are aware of using their mathematical and physical knowledge in their field of study and in everyday life. Subsequently the aim of this paper was to analyse the discovered results.
Abstract (in Czech)
Tento článek popisuje výsledky výzkumu, který byl proveden na dvou školách. S použitím dotazníku byly zkoumány postoje studentů dvou různých forem studia k matematice a fyzice. Průzkum byl záměrně cílený na dvě různé skupiny žáků, studentů ekonomie a techniky v kombinované formě studia a studenty učitelských studijních programů, kteří studují v prezenční formě studia, a byl zaměřen zejména na určení těchto skutečností: zda jsou dva předměty, matematika a fyzika, zajímavé pro studenty a zda studenti jsou si vědomi použití matematických a fyzikálních znalostí ve svém oboru a v každodenním životě. Cílem této práce bylo analyzovat zjištěné výsledky.
PrintDisplayed: 25/5/2024 16:03