KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D (Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, p. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D
Name (in English) Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D
Authors KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA.
Edition České Budějovice, Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference, p. 207-209, 3 pp. 2011.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7394-324-0
Keywords (in Czech) hyperbolický paraboloid; přímková plocha rozvinutelná; přímková plocha nerozvinutelná; torzální přímka; 1. a 2. regulus; tečná rovina plochy; osa; vrchol; parametrické vyjádření přímky; průsečík přímek
Keywords in English hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non-developable straightline; areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines
Tags DEG, KPV1, MAT_1, MAT_2
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:38.
Abstract
Hyperbolický paraboloid jako jedna ze zborcených ploch přímkových. Technická praxe jej na rozdíl od matematického zadání rovnicí konstruuje definováním přímkové plochy, jejíž řídícími křivkami jsou dvě vlastní mimoběžné přímky a jedna přímka nevlastní. Na hyperbolickém paraboloidu pak existují dva systémy tvořících přímek, tzv. regulů. Že se jedná o zborcenou, tedy nerozvinutelnou plochu, znamená, že se neskládá z torzálních přímek. To lze jednoduše předvést v Cabri. Pomocí programu Cabri 3D lze předvést dynamickou konstrukci přímkové plochy hyperbolického paraboloidu za použití nástroje stopa (konkrétně úsečky, resp. přímky), který umožní zviditelnění plochy, kterou vytvoří v daném případě libovolný ze dvou systémů tvořících přímek. Nástroj stopa můžeme též použít ve spojení s funkcí animace a tak vytvořit hledanou plochu, která nemůže být v tomto programu vytvořena jinými názornými nástroji.
Abstract (in English)
Division of straight-line area used in construction practice and a description of the creation of the hyperbolic paraboloid, which is often used as roofing of non-residential buildings for its exceptional design, simple construction and static strength. Analytical calculation of the hyperbolic paraboloid as the top point of the most distinguished area.
PrintDisplayed: 22/7/2024 03:52