SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 182-188. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS
Name in Czech JAK TVOŘIT PŘÍKLADY V MATEMATICE PRO TESTY S VÍCE ODPOVĚĎMI
Authors SMETANOVÁ, Dana.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) elektronické testování; volba více odpovědí; matematika
Keywords in English computer-adaptive testing; multiple-choice; mathematics
Tags ERIH, MAT, MAT_1, MAT_z, RIV17, SOK_a
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:16.
Abstract
In the paper several aspects of the computer-adaptive testing in mathematics are discussed. The good choice of appropriate examples is studied. The selection on the examples is carried out from two different perspectives. The appropriate choice is illustrated on concrete examples
Abstract (in Czech)
V článku je diskutováno několik aspektů elektronického testování v matematice. Dobrá volba vhodných příkladů je studována. Výběr příkladů je prováděn ze dvou různých hledisek. Příslušná volba je ilustrována konkrétními příklady.
PrintDisplayed: 29/11/2021 10:36