SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. p. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The second order lagrangians-regularity problem
Name in Czech Lagrangiány druhého řádu - problém regularity
Authors SMETANOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015, p. 690-697, 8 pp. 2015.
Publisher STU Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000476
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4314-3
Keywords (in Czech) Hamiltonovy extremály, Dedeckerovy-Hamiltonovy extremály, Hamiltonovy rovnice, Lagrangián
Keywords in English Dedecker-Hamilton extremals; Hamilton equations; Hamilton extremals; Lagrangian
Tags KPV1, MAT_1, MAT_2, MAT_z, RIV15, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/5/2015 11:35.
Abstract
The aim of the paper is to apply some recent results on regularization of Lagrangians to the case of second order Lagrangians corresponding to 3rd order Euler-Lagrange equations. The case of the second order Lagrangians afinne and non-affine in second derivatives is studied. Its related 3rd order Hamiltonian systems and geometrical correspondence between solutions of Hamilton and Euler-Lagrange equations are found. Lepagean equivalents, Poincaré-Cartan form, regular and strongly regular systems.
Abstract (in Czech)
V článku článku aplikujeme nové výsledky v regularizaci lagrangiánu do případu, kdy lagrangiány druhého řádku určují Eulerovy-Lagrangeovy rovnice třetího rádku. Je studován případ Lagrangiánů 2. řádu, které jsou afinní a nejsou afinní v druhých derivacích. Jsou zde nalezeny říslušné Hamiltonovy systémy 3. řádu a korespondence mezi Hamiltonovými a Eulovými-Lagrangeovými rovnicemi.
PrintDisplayed: 28/5/2022 21:47