Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. ANTOŠ, Karel. BENEFITS OF THE USE OF THE EXPERIMENTAL METHOD IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS. Online. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. 17th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE), JUN 04-05, 2020. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2020, s. 12 - 21, 346 s. ISBN 978-80-213-3022-1.
  2. ANTOŠ, Karel. POSSIBILITIES AND STRATEGIES FOR SOLVING PROBLEMS IN HIGH SCHOOL MATHEMATICS. Online. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020, s. 21 - 30. ISBN 978-80-227-4983-1.

  2019

  1. CHEREVKO, Yevhen, Volodymyr BEREZOVSKI, Irena HINTERLEITNER a Dana SMETANOVÁ. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2019, roč. 7, č. 8, s. 1-16. ISSN 2227-7390. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/math7080658.
  2. ANTOŠ, Karel. PERSPECTIVES OF TEACHING MATHEMATICS USING THE METHOD OF SOLVING PROBLEMS. Online. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019.". 1. vyd. Palma, Spain: IATED Digital Library, 2019, s. 5623-5629. ISBN 978-84-09-12031-4.
  3. ANTOŠ, Karel. Problem solving in high school mathematics. Online. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019, s. 16-22. ISBN 978-1-5108-8214-0.
  4. SMETANOVÁ, Dana. Regular Hamiltonian Systems and Its Projectability. Online. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019, s. 1104-1109. ISBN 978-1-5108-8214-0.
  5. ANTOŠ, Karel. USING PROBLEM TASKS TO DEVELOP THE PUPIL'S SKILLS IN HIGH SCHOOL MATHEMATICS. Online. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019.". 1. vyd. Palma, Spain: IATED Digital Library, 2019, s. 5592-5600. ISBN 978-84-09-12031-4.

  2018

  1. SMETANOVÁ, Dana. Higher Order Hamiltonian Systems with Generalized Legendre Transformation. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI,, 2018, roč. 6, č. 9, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2227-7390. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/math6090163.
  2. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 53-56. ISSN 1214-9187.
  3. SMETANOVÁ, Dana. Zkušenosti se seminářem Aplikovaná matematika pro techniky. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 48-50. ISSN 1214-9187.

  2017

  1. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA a Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 48-51. ISSN 1214-9187.
  2. BIBA, Vladislav, Dana SMETANOVÁ a Michaela VARGOVÁ. Applied Mathematics Seminar. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 132-138. ISBN 978-80-227-4650-2.
  3. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MATHEMATICAL MODELING IN HIGH SCHOOLS. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1704-1714. ISBN 978-80-227-4650-2.
  4. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 182-188. ISSN 1339-3189.
  5. ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 3, s. 70-74. ISSN 1214-9187.
  6. ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, s. 4-10. ISSN 1339-3189.
  7. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.
  8. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 36-40. ISSN 1214-9187.

  2016

  1. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
  2. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
  3. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization of the Second Order Lagrangians in Example. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016, roč. 55/2016, č. 2, s. 157-321. ISSN 0231-9721.

  2015

  1. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015, s. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.

  2014

  1. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 78-84, 6 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
  2. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-129. ISSN 2072-9502.
  3. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, s. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.

  2013

  1. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  2. SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Geometrická formulace Hamiltonovy Teorie. In Leopold Herrmann. Matematika na vysokých školách : sborník semináře. 1. vyd. Praha: JČMF v Praze a ČVUT v Praze, 2013, s. 120-125. ISBN 978-80-01-05325-6.
  3. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích. In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  4. SMETANOVÁ, Dana. O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole. In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 1385-1390. ISBN 978-80-905243-7-8.
  5. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D. Online. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, s. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
  6. ŠÍMA, František. Slovní úlohy řešené pomocí geometrických konstrukcí. Online. In P. Cabálek, P.Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 2013, s. 158-172. ISBN 978-80-244-3449-0.

  2012

  1. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK a Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech. Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, roč. 19, č. 4, s. 1-10. ISSN 1804-2716.
  2. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, s. 177-185. ISBN 978-80-7290-604-8.
  3. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA a Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, s. 40-46. ISSN 2072-9502.
  4. CHLÁDEK, Petr. Matematika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 44 s. ISBN 978-80-7468-004-5.
  5. SMETANOVÁ, Dana. Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  6. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  7. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 86 s. ISBN 978-80-7468-000-7.
  8. VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ a Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost. In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2012, s. 144-147. ISBN 978-80-248-2883-1.
  9. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.

  2011

  1. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.
  2. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, s. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.

  2007

  1. CHLÁDEK, Petr. Topological structures on real sets. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, roč. 15, č. 1, s. 36-39. ISSN 1214-4681.

  2006

  1. CHLÁDEK, Petr. Konstrukce diferenciální rovnice z jejího úplného řešení. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, roč. 14, č. 1, s. 193-196. ISSN 1214-4681.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 13:50