VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS
Název česky ANALÝZA VZTAHU STUDENTŮ K MATEMATICE A FYZICE
Autoři VYSOKÁ, Jana (203 Česká republika, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics, od s. 1126-1138, 13 s. 2016.
Nakladatel Slovak University of Technology in Bratislava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000661
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-227-4531-4
Klíčová slova česky Dotazník; vztah studentů k matematice; vztah studentů k fyzice
Klíčová slova anglicky A questionnaire survey; an attitude towards mathematics; an attitude towards physics
Štítky FYS_z, KPV1, MAT_1, MAT_z, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 1. 6. 2016 13:50.
Anotace
This paper describes the results of a research, which was conducted at two schools. With the use of a questionnaire there were investigated attitudes of the students of two different forms of study towards mathematics and physics. The survey was deliberately targeted at two different groups of students, students of economics and technology studying a combined form of study and students of teacher training study programmes studying the full-time form of study and it was particularly focused on the detection of the following facts: whether the two subjects, mathematics and physics, are interesting for the students and whether the students are aware of using their mathematical and physical knowledge in their field of study and in everyday life. Subsequently the aim of this paper was to analyse the discovered results.
Anotace česky
Tento článek popisuje výsledky výzkumu, který byl proveden na dvou školách. S použitím dotazníku byly zkoumány postoje studentů dvou různých forem studia k matematice a fyzice. Průzkum byl záměrně cílený na dvě různé skupiny žáků, studentů ekonomie a techniky v kombinované formě studia a studenty učitelských studijních programů, kteří studují v prezenční formě studia, a byl zaměřen zejména na určení těchto skutečností: zda jsou dva předměty, matematika a fyzika, zajímavé pro studenty a zda studenti jsou si vědomi použití matematických a fyzikálních znalostí ve svém oboru a v každodenním životě. Cílem této práce bylo analyzovat zjištěné výsledky.
VytisknoutZobrazeno: 24. 7. 2024 23:39