KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, s. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D
Název anglicky Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D
Autoři KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA.
Vydání České Budějovice, Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference, od s. 207-209, 3 s. 2011.
Nakladatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7394-324-0
Klíčová slova česky hyperbolický paraboloid; přímková plocha rozvinutelná; přímková plocha nerozvinutelná; torzální přímka; 1. a 2. regulus; tečná rovina plochy; osa; vrchol; parametrické vyjádření přímky; průsečík přímek
Klíčová slova anglicky hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non-developable straightline; areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines
Štítky DEG, KPV1, MAT_1, MAT_2
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:38.
Anotace
Hyperbolický paraboloid jako jedna ze zborcených ploch přímkových. Technická praxe jej na rozdíl od matematického zadání rovnicí konstruuje definováním přímkové plochy, jejíž řídícími křivkami jsou dvě vlastní mimoběžné přímky a jedna přímka nevlastní. Na hyperbolickém paraboloidu pak existují dva systémy tvořících přímek, tzv. regulů. Že se jedná o zborcenou, tedy nerozvinutelnou plochu, znamená, že se neskládá z torzálních přímek. To lze jednoduše předvést v Cabri. Pomocí programu Cabri 3D lze předvést dynamickou konstrukci přímkové plochy hyperbolického paraboloidu za použití nástroje stopa (konkrétně úsečky, resp. přímky), který umožní zviditelnění plochy, kterou vytvoří v daném případě libovolný ze dvou systémů tvořících přímek. Nástroj stopa můžeme též použít ve spojení s funkcí animace a tak vytvořit hledanou plochu, která nemůže být v tomto programu vytvořena jinými názornými nástroji.
Anotace anglicky
Division of straight-line area used in construction practice and a description of the creation of the hyperbolic paraboloid, which is often used as roofing of non-residential buildings for its exceptional design, simple construction and static strength. Analytical calculation of the hyperbolic paraboloid as the top point of the most distinguished area.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2024 05:14