ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie
Název anglicky Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
Autoři ŠÍMA, František.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků, od s. nestránkováno, 12 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-053-3
Klíčová slova česky deskriptivní geometrie; cíle předmětu; osnova výuky; studijní zátěž; výuková metoda
Klíčová slova anglicky descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method
Štítky DEG, KPV2, MAT_1, MAT_2, PST
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/28.0115, záměr.
Změnil Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 14. 2. 2013 10:29.
Anotace
Článek pojednává o přípravě zásad a metod výuky na VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie, o tvorbě anotace pro výuku daného předmětu a o výběru kritérií pro hodnocení této výuky v rámci daného projektu. Projekt „Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských studijních programů vysokých škol neuniverzitního typu“ je realizován na naší škole v období od listopadu 2011 do ledna 2014. Dále je zde vyhodnocen dotazník, ve kterém se studenti vyjadřovali ke studijní zátěži daného předmětu. Dotazník zkoumal vztah mezi počtem hodin, které studenti absolvovali před příchodem na VŠTE, a počtem hodin, které věnují přípravě na výuku a zkoušení v předmětu Deskriptivní geometrie při studiu na VŠTE. Kromě vyhodnocení uvedeného vztahu jsou také jednotlivé získané hodnoty graficky znázorněny. Je zde též ukázána metodika rozdělení intervalů, která má vliv na výsledek hodnocení.
Anotace anglicky
The article deals with the preparation of teaching principles and methods of the subject descriptive geometry at the Institute of Technology and Business in České Budějovice (“the Institute”), with the creation of annotation of the above mentioned subject and with the choice of criteria concerning the assessment of the subject teaching within the project. The Project “Innovation of outputs, content and methods in bachelor study programmes of colleges” is realised at our Institute from November 2011 till January 2014. Further on, the questionnaire, in which students evaluated the study load of the subject, is assessed. The questionnaire dealt with the relation between the number of the hours spent by students studying before they started to study at the Institute and the hours they dedicate to the subject descriptive geometry when studying at the Institute. The above mentioned relationship is assessed and presented in graphs. The method of interval division which impacts the assessment result is also described.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 04:53