ŠÍMA, František. Slovní úlohy řešené pomocí geometrických konstrukcí (Word Problems Solved Using Geometric Constructions). In P. Cabálek, P.Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 2013. p. 158-172, 15 pp. ISBN 978-80-244-3449-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovní úlohy řešené pomocí geometrických konstrukcí
Name (in English) Word Problems Solved Using Geometric Constructions
Authors ŠÍMA, František.
Edition 1. vyd. Olomouc, Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník příspěvků, p. 158-172, 15 pp. 2013.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-244-3449-0
Keywords (in Czech) slovní úloha; geometrické řešení; graf funkce; zobrazení
Keywords in English word problem; geometric solution; graph of function; projection
Tags KPV1, MAT_1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/5/2013 13:25.
Abstract
Článek obsahuje přehled geometrických postupů užitých k řešení slovních úloh. Na začátku je vysvětleno řešení slovních úloh pomocí jednoduchých grafických symbolů. Dále je popsáno řešení pomocí grafů funkcí a geometrické konstrukce hodnoty i pomocí zobrazení.
Abstract (in English)
The essay contains an overview of geometric methods used when solving word problems. First, simple graphic symbols used for solving word problems are analysed. Furthermore, graphs of functions and geometric constructions of figures are discussed as well as projections.
PrintDisplayed: 30/10/2020 06:08