ANTOŠ, Karel. Možnosti dokazování ve středoškolské matematice. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 3, s. 70-74. ISSN 1214-9187.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti dokazování ve středoškolské matematice
Název anglicky Possibilities of proof in school mathematics
Autoři ANTOŠ, Karel.
Vydání Media4u Magazine, Ing. Jan Chromý, Ph.D. 2017, 1214-9187.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky důkaz; přirozená čísla; matematická indukce; posloupnost; přirozená čísla; experimentování
Klíčová slova anglicky Proof; natural numbers; mathematical induction; sequences; integers; experimentation
Štítky ERIH, MAT_1, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:52.
Anotace
Tento článek popisuje některé způsoby dokazování vhodné pro použití ve školské matematice. Pojednává o způsobech dokazování matematických tvrzení z oblasti přirozených čísel. Ukazuje, že středoškolská matematika nabízí dostatečný prostor, jak problematikou dokazování obohatit výuku. V článku je ukázáno užití několika základních dokazovacích metod k řešení vybraných problémů.
Anotace anglicky
This article describes some of the ways of proving suitable for use in school mathematics. It discusses ways of proving of mathematical statements in the field of natural numbers. It shows that high school mathematics offers enough space how proving can enrich teaching. The paper demonstrates the use of a few basic proving methods to solve selected problems.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 05:56