ANTOŠ, Karel. Problem solving in high school mathematics. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 16-22. ISBN 978-1-5108-8214-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problem solving in high school mathematics
Název česky Řešení problémů ve středoškolské matematice
Autoři ANTOŠ, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Slovakia, 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings, od s. 16-22, 7 s. 2019.
Nakladatel Slovak University of Technology in Bratislava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001580
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-1-5108-8214-0
Klíčová slova česky experiment; důkaz; matematická indukce; posloupnost; přirozená čísla
Klíčová slova anglicky experiment; proof; mathematical induction; sequence; natural numbers
Štítky MAT_1, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 11. 9. 2019 11:25.
Anotace
Secondary School Mathematics offers a variety of options to complement the problem solving lesson. This article shows several problem-solving problems that need to be solved through exploration and experimentation. The solution is demonstrated, including proof that is an integral part of these solutions of tasks. Here is how experimentation in problem solving and hypothesis proving can enrich the teaching of mathematics at the secondary level. This enhances the mathematical thinking of students and increases their relationship to mathematics. Solving problem problems increases pupils' engagement in teaching, thus supporting heuristic approaches to teaching.
Anotace česky
Středoškolská matematika nabízí celou řadu možností, jak doplnit výuku o řešení problémových úloh. Tento článek ukazuje několik problémových úloh, u kterých je třeba hledat řešení pomocí zkoumání a experimentování. Řešení je uvedeno včetně důkazů, které je nedílnou součástí řešení těchto úloh. Ukazuje se zde, jak experimentování při řešení problémů a dokazování hypotéz může obohatit výuku matematiky na středoškolské úrovni. Tím se prohlubuje matematické myšlení studentů a zvyšuje jejich vztah k matematice. Řešení problémových úloh zvyšuje zapojení žáků do výuky a podporuje tak heuristické přístupy výuky
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 09:37