ANTOŠ, Karel. Problematika dokazování ve středoškolské matematice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, Roč. piatý, číslo 4, s. 4-10. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika dokazování ve středoškolské matematice
Název anglicky The problemacy of proofs in high school mathematics
Autoři ANTOŠ, Karel.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky důkaz; přirozená čísla; matematická indukce; posloupnost; přirozená čísla
Klíčová slova anglicky proof; natural numbers; mathematical induction; sequence; natural numbers
Štítky ERIH, MAT_1, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:58.
Anotace
Tento článek popisuje některé způsoby dokazování vhodné pro použití ve školské matematice. Pojednává o způsobech dokazování matematických tvrzení z oblasti přirozených čísel. Ukazuje, že středoškolská matematika nabízí dostatečný prostor, jak problematikou dokazování obohatit výuku. Dále ukazuje, že celá oblast přirozených čísel nabízí široký prostor k experimentování při řešení různých matematických problémů, u nichž je dokazování nedílnou součástí procesu řešení problému. V neposlední řadě je důležité připomenout, že umění použít vhodnou dokazovací metodu zvyšuje úroveň matematického myšlení studentů a obohacuje jejich vztah k matematice. V článku je ukázáno užití několika základních dokazovacích metod jako součást řešení několika vybraných problémů z oblasti přirozených čísel tak.
Anotace anglicky
This article describes some methods of proofing suitable for use in school mathematics. It deals with ways of proving mathematical claims from natural numbers. It shows that secondary school mathematics offers plenty of space to enrich the issue of evidence. It also shows that the whole range of natural numbers offers a wide scope for experimenting in solving various mathematical problems where proofing is an integral part of the problem-solving process. Last but not least, it is important to recall that art using the appropriate proofing method increases the level of mathematical thinking of students and enriches their relationship to mathematics. The article presents the use of several basic proofing methods as part of the solution of several selected problems from the area of natural numbers so.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 06:16