KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D. Online. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, s. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D
Název anglicky Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d
Autoři KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků, od s. 219-227, 9 s. 2013.
Nakladatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7394-448-3
Klíčová slova česky Apolloniovy úlohy; CABRI 3D; cyklografie
Klíčová slova anglicky Apollonius’s problems; CABRI 3D; cyklography
Štítky DEG, KPV1, MAT_1, MAT_2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 12. 5. 2014 15:51.
Anotace
Příspěvek ukazuje na příkladu řešení některých Apolloniových úloh postup, který je zajímavým příkladem přenesení řešení rovinných úloh do prostoru. Výsledek řešení těchto planimetrických úloh pak získáme jako kolmý průmět získaného stereometrického řešení do roviny, ve které je úloha zadána. Řešení lze zkonstruovat jak prostředky deskriptivní geometrie, tak i např. pomocí software CABRI 3D, který usnadní řešení Apolloniových úloh bez užití kruhové inverze.
Anotace anglicky
The paper shows the example of solving some Apollonius’s problems procedure, which is an interesting example transferring of solutions plane problems in the area. The result of solving these plane tasks then calculated as the orthogonal projection obtained stereometric solutions to the plane in which the problem is submitted. The solution can be constructed as a means of descriptive geometry, as well as using CABRI 3D software that facilitates the solution Apolloniových tasks without the use of circular inversion.
VytisknoutZobrazeno: 24. 7. 2024 22:40