KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D (Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d). Online. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, p. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D
Name (in English) Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d
Authors KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků, p. 219-227, 9 pp. 2013.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7394-448-3
Keywords (in Czech) Apolloniovy úlohy; CABRI 3D; cyklografie
Keywords in English Apollonius’s problems; CABRI 3D; cyklography
Tags DEG, KPV1, MAT_1, MAT_2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/5/2014 15:51.
Abstract
Příspěvek ukazuje na příkladu řešení některých Apolloniových úloh postup, který je zajímavým příkladem přenesení řešení rovinných úloh do prostoru. Výsledek řešení těchto planimetrických úloh pak získáme jako kolmý průmět získaného stereometrického řešení do roviny, ve které je úloha zadána. Řešení lze zkonstruovat jak prostředky deskriptivní geometrie, tak i např. pomocí software CABRI 3D, který usnadní řešení Apolloniových úloh bez užití kruhové inverze.
Abstract (in English)
The paper shows the example of solving some Apollonius’s problems procedure, which is an interesting example transferring of solutions plane problems in the area. The result of solving these plane tasks then calculated as the orthogonal projection obtained stereometric solutions to the plane in which the problem is submitted. The solution can be constructed as a means of descriptive geometry, as well as using CABRI 3D software that facilitates the solution Apolloniových tasks without the use of circular inversion.
PrintDisplayed: 21/7/2024 08:47