ANTOŠ, Karel. PERSPECTIVES OF TEACHING MATHEMATICS USING THE METHOD OF SOLVING PROBLEMS. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019.". 1. vyd. Palma, Spain: IATED Digital Library, 2019. s. 5623-5629. ISBN 978-84-09-12031-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PERSPECTIVES OF TEACHING MATHEMATICS USING THE METHOD OF SOLVING PROBLEMS
Název česky VÝHLEDY VÝUKY MATEMATIKY S VYUŽITÍM METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Autoři ANTOŠ, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Palma, Spain, "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019." od s. 5623-5629, 7 s. 2019.
Nakladatel IATED Digital Library
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001865
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-12031-4
ISSN 2340-1117
UT WoS 000553304900015
Klíčová slova česky výzkumná metoda; problém; experiment; statistika; hypotéza; heuristika
Klíčová slova anglicky research method; problem; experiment; statistics; hypothesis; heuristics
Štítky MAT_1, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 16. 12. 2020 10:39.
Anotace
The teaching of mathematics has been undergoing a series of discussions and controversies of how to improve the teaching of mathematics. It turns out that the classical formalistic method of teaching, as understood by us, can be replaced by other forms of teaching. The aim of this is to involve the pupil as an active element of the learning process. The main objective is to improve the relationship of pupils to mathematics and to increase pupils' participation in teaching. The aim of the article is to show that teaching mathematics using heuristic approaches can improve a variety of pupil's school competences, such as the ability to learn independently, the ability to solving problems, and improving the relationship to mathematics. It turns out that these competencies can be enhanced by teaching through research-based teaching approaches when students solve mathematical problems and use scientific methods to solve them. There is also described the experiment, which was carried out at one secondary vocational school, and which had to compare some differences between the teaching conducted by the problem-solving method and the classical formalistic method of teaching.
Anotace česky
Výuka matematiky prochází řadou diskusí a polemik o tom, jak její výuku zlepšit. Ukazuje se, že klasickou formalistickou metodu výuky, jak ji chápeme, lze nahradit i jinými formami výuky. Cílem je zapojit žáka jako aktivní prvek procesu učení. Hlavním cílem je zlepšit vztah žáků k matematice a zvýšit účast žáků na výuce. Cílem článku je ukázat, že výuka matematiky pomocí heuristických přístupů může zlepšit celou řadu školních kompetencí žáka, jako je schopnost samostatně se učit, schopnost řešit problémy a zlepšovat vztah k matematice. Ukazuje se, že tyto kompetence lze posílit výukou pomocí výzkumných přístupů k výuce, když studenti řeší matematické problémy a používají k jejich řešení vědecké metody. Je zde také popsán experiment, který byl proveden na střední odborné škole a který se snažil srovnat některé rozdíly mezi výukou vedenou pomocí metody řešení problémů a klasickou formalistickou metodou výuky.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 09:32