KRIEG, Jaroslav. Sbírka řešených příkladů z lineární algebry : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 59 s. ISBN 978-80-7468-084-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sbírka řešených příkladů z lineární algebry : studijní skripta
Autoři KRIEG, Jaroslav.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 59 s. 2015.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-084-7
Štítky KPV1
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 6. 5. 2015 09:46.
Anotace
Předkládaný digitální učební materiál (e-skripta) volně navazují na e-skripta (viz Krieg 2014) určená pro podporu výuky předmětu MAT_1, přesněji části týkající se lineární algebry. Tato e-skripta jsou určena pro všechny studijní programy a z e-skript (Krieg 2014) přejímají způsob značení, definice a věty potřebné pro objasnění postupu výpočtu. Jsem si vědom skutečnosti, že sbírka řešených příkladů je často pro studenty „danajským darem“, neboť někteří studenti v rámci jakési „časové úspory“ a také z přirozené setrvačnosti lidského organizmu zaměřeného proti samostatnému studijnímu úsilí se soustředí pouze na prostudování uvedených příkladů. Výše uvedené motto nám však připomíná, co obvykle přijde, pokud si samostatně nezkusí vyřešit alespoň několik příkladů daného typu, které nejsou řešené. Ve studijní literatuře (viz Kaňka a kol. 2007; Moučka a Rádl 2010; Bubeník a Zindulka 2005; Kaňka 2009 a Charvát a kol. 2005) studenti naleznou dostatek vhodných neřešených úloh téhož typu. Pokud se sami chcete přesvědčit, zda jste uvedený typ úloh skutečně pochopili a zvládli techniku jejich výpočtu, je nezbytné samostatně vyřešit alespoň několik úloh bez sledování postupu jejich řešení. V opačném případě, pokud se Vám samostatné řešení nedaří, znamená to, že jste nepochopili princip řešení (obvykle se jedná o neporozumění příslušným definicím pojmů a matematickým větám, případně použití nevhodných matematických postupů pro daný příklad). Pro tento případ jsou určena tato e-skripta, aby vám usnadnila zkontrolovat obvyklý postup a nalézt možné chyby, kterých jste se dopustili, a tím korigovat sled Vašich myšlenek, vedoucích k úspěšnému vyřešení daného příkladu. Kritériem pochopení dané látky je proto samostatné úspěšné vyřešení dané úlohy. Postupy založené na biflování konkrétních úloh jsou v matematice zpravidla neúčinné, tím ovšem nezatracuji opakování některých postupů až do jejich zautomatizování, které pak vede k upevnění příslušné početní praxe, ke zrychlení a zkrácení těchto postupů. Úspěšné zvládnutí zkouškového testu je pak pro Vás bezprostřední odměnou za výše uvedené samostatné úsilí.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 03:01