JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 5, s. 110-112. ISSN 1801-822X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku
Název anglicky Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow
Autoři JELÍNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana VYSOKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Silnice Železnice, Ostrava - Vítkovice, Konstrukce Media, s.r.o. 2013, 1801-822X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000359
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky hustota; toková funkce; rychlost; simulace; multiagentní modelování
Klíčová slova anglicky density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling
Štítky KPV1, MAT_3, riv13
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 4. 2014 10:53.
Anotace
Tento příspěvek navazuje na předchozí práci publikovanou v tomto časopise v čísle 2/2013. Stejně jako v předchozím díle je i zde předmětem zkoumání srovnání přístupů k modelování dynamických dopravních jevů. Opět budeme pracovat s tzv. makromodelem pohlížejícím na modelovaný systém z globálního hlediska a mikromodelem, který vychází z chování základních stavebních elementů účastnících se děje. Tentokrát se zaměříme na analýzu výsledků získaných simulační technikou a řešením příslušné parciální diferenciální rovnice numerickou metodou. Zkoumány budou průběhy hustot vozidel v čase a prostoru. Cílem článku je opět porovnání výstupů obou modelů s důrazem na zachycení detailů přechodového jevu.
Anotace anglicky
This paper follows previous work published in this journal issue 2/2013. As in previous work, two approaches for modeling dynamic traffic phenomena are examined. Again, we will work with the macromodel which looks at the modeled system from a global perspective and micromodel, which is based on the behavior of basic structural elements involved in the action. This time we focus on the analysis of the results obtained by multiagent simulation technique and the numerical solution of partial differential equations. The densities of vehicles in time and space will be examined. In the article we compare the outputs of both models with an emphasis on capturing the details of the transient phenomenon.
VytisknoutZobrazeno: 24. 7. 2024 04:07