Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. PADRTOVÁ, Marie. Accounting of Internally Generated Intangible Assets at Public Universities in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 2, s. 104-113. ISSN 1805-9112.
 2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 2, s. 143-151. ISSN 1805-9112.
 3. PLACHÝ, Jan, František POPP a Vít PETRÁNEK. Asfaltové izolační pásy pro izolaci mostů v České republice - fyzikální a tepelně technické vlastnosti. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 1, s. 38-42. ISSN 1801-822X.
 4. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK, Karel ŠUHAJDA, Jana VYSOKÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karim SIDIBE. Bulk Density of Bitumen Sheets. In ICMSE 2013 : Advanced Materials Research ICMSE 2013. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 970-973. ISBN 978-3-03785-724-3. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.712-715.970.
 5. KONEČNÝ, František. Co přinese novela stavebního zákona do praxe? TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 07 01 2013, s. Nestránkováno, 5 s. ISSN 1801-4399.
 6. KOTOVA, Larissa, Maxim PONOMAREV a Věra MULAČOVÁ. Features of the Labour Market in Russia. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 2, s. 69-76. ISSN 1805-9112.
 7. HANZAL, Petr a Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013. s. 385-399, 14 s. ISBN 978-3-319-00541-6. doi:10.1007/978-3-319-00542-3_39.
 8. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Inteligentní okružní křižovatka se světelným naváděcím a výstražným systémem. 2013.
 9. ARTEMOV, Andrey. K probleme modernizacii pravil russkoj transliteracii češskich i čechizirovannych imën sobstvennych. Novaja rusistika = Nová rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2013, IV, č. 1, s. 25-39. ISSN 1803-4950.
 10. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA a Štefan HUSÁR. Kompozitní sendvičový panel, zejména pro podlahy dopravních prostředků. 2013.
 11. MYŠKOVÁ, Kateřina a Jaroslav ŽÁK. Modelling of wildlife migrations and its economic impacts. In ICNAAM 2013 : AIP Conference Proceedings. New York: AIP Publishing LLC, 2013. s. 1867-1870. ISBN 978-0-7354-1184-5. doi:10.1063/1.4825894.
 12. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 2, s. 73-76. ISSN 1801-822X.
 13. HALAJ, Dušan a Jiří KOLÁŘ. Náklady spojené s využívaním informačných systémov v cestnej nákladnej doprave. Perner’s contacts. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2013, roč. 8, č. 1, s. 88-98. ISSN 1801-674X.
 14. PLACHÝ, Jan. Nasákavost asfaltových izolačních pásů pro izoloci betonových mostovek. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč.8, č. 5, s. 98-100. ISSN 1801-822X.
 15. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
 16. ŠUBRT, Roman. Odolnost proti zatékání srážkové vody - vodotěsnost. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 26 2 2013, s. Nestránkováno, 2 s. ISSN 1801-4399.
 17. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s detekcí přijíždějících vozidel. 2013.
 18. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením. 2013. Patent. Číslo: 304271. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Novotný Petr Ing. Ph.D. Datum registrace: 19. 12. 2012. Datum přijetí: 27. 12. 2013.
 19. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením. 2013.
 20. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka se světelným naváděcím prvkem. 2013.
 21. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 22. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 5, s. 110-112. ISSN 1801-822X.
 23. ŠOLC, Ladislav a Jaroslav STUCHLÝ. Preference kvality nebo ceny při nákupech spotřebního zboží. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 1, s. 158-169. ISSN 1802-503X.
 24. ANDONOV, Alan, Rudolf KAMPF a Michal VILÍM. Problematika začlenění letectví do systému eu ets a další možnosti řešení snížení produkce emisí CO2 leteckou dopravou. Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2013, roč. 21, č. 5, s. 32-34. ISSN 1210-3942.
 25. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Přenosné zařízení pro měření půdního odporu. 2013.
 26. ONDERKA, Filip, Ondřej KLANICA, David DOBROCKÝ a Jaromír KADLEC. Reasons of Total Endoprosthesis Failure. In Vondrák Jiří, Sedlaříková Marie. ABAF : 14th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2013. s. 111-114. ISBN 978-80-214-4767-7.
 27. ŠUBRT, Roman. Referenční budova a pasivní domy. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 1 7 2013, s. Nestránkováno, 3 s. ISSN 1801-4399.
 28. POTKÁNY, Marek, Rudolf KAMPF, Boris POPESKO a Katarína TEPLICKÁ. Riadenie podporných podnikových procesov v malých a stredných podnikoch. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 114 s. ISBN 978-80-228-2579-5.
 29. CAHA, Zdeněk a Karim SIDIBE. Role play and simulation in relation to learning styles. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 10, č. 2, s. 139-143. ISSN 1214-4967.
 30. PLACHÝ, Jan a Vít PETRÁNEK. Rozměrová stálost asfaltových izolačních pásů pro izolaci betonových mostovek. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 1, s. 48-50. ISSN 1801-822X.
 31. MULAČ, Petr a Věra MULAČOVÁ. Současné přístupy k financování vysokých škol v zemích EU. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 1, s. 107-115. ISSN 1802-503X.
 32. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky. 2013.
 33. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 82-86. ISSN 1214-4967.
 34. ŠUBRT, Roman. Tepelný odpor konstrukce nerozhoduje? TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 29 1 2013, s. Nestránkováno, 3 s. ISSN 1801-4399.
 35. JOSKA, Zdeněk, Jaromír KADLEC, Ondřej KLANICA, Jan TOMÁŠTÍK a Emil SVOBODA. Testing of DLC Coating on Plasma Nitrided Austenitic Stainless Steel. In Vondrák Jiří, Sedlaříková Marie. ABAF : 14th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. vyd. Brno: VUT FEKT Brno, 2013. s. 109-110. ISBN 978-80-214-4767-7.
 36. JÍLKOVÁ, Ivana a Michal NOVÁK. The alternative solution of absorptive noise barriers. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, vol. 3, č. 2, s. 106-109. ISSN 1804-7890.
 37. ŠTÚR, Milan a Štefan HUSÁR. The processes of procurement production materials and semi-finished productsin the company ZF SACHS Trnava a.s. Perner’s Contacts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, vol. 8, č. 4, s. 85-93. ISSN 1801-674X.
 38. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Štefan HUSÁR a Monika KUČERKOVÁ. The use of teaching techniques at the slovak language lessons. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2013, roč. 10, Mimořádné vydání - MVVTP 2013, s. 84-87. ISSN 1214-9187.
 39. PETRÁNEK, Vít, Roman ŠUBRT, Jan PLACHÝ, Lenka NEVRIVOVÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Zdeněk CAHA. Thermal Bridges in Facade Insulation Systems. In ICEEP 2013 : Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 182-185. ISBN 978-3-03785-743-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.732-733.182.
 40. KONEČNÝ, František. Travní obruba. 2013.
 41. PEČMAN, Jan. Učební pomůcka pro demonstraci silových poměrů ve zdivu při statickém zatížení. 2013.
 42. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Roman HRMO, Štefan HUSÁR, Monika KUČERKOVÁ a Vladimír RUSNÁK. Vacuum infusion - an excellent tool for studying of composites. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, PhD., 2013, roč. 10, Mimořádné vydání - MVVTP 2013, s. 55-59. ISSN 1214-9187.
 43. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Výpočetní modely vaznicového krovu. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 3 6 2013, s. Nestránkováno, 12 s. ISSN 1801-4399.
 44. HRUŠKOVÁ, Lenka. Výskum profesijnej orientácie cudzojazyčnej výučby. In Intervencia v učení sa cudziemu jazyku. 1. vyd. Praha: Verbum, o.s., 2013. s. 235-241. ISBN 978-80-87800-04-1.
 45. ŠIMANDL, Václav a Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické. In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.
 46. ŠUBRT, Roman. Vývoj a budoucnost okenních konstrukcí. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 12 2 2013, s. Nestránkováno, 3 s. ISSN 1801-4399.
 47. ŠUBRT, Roman. Vývoj okenních otvorů a tepelných izolací. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 15 1 2013, s. Nestránkováno, 2 s. ISSN 1801-4399.
 48. HYNKOVÁ, Alena a Blanka PELÁNKOVÁ. Vznik poruch vlivem změny užívání starých vesnických domů. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 6 5 2013, s. Nestránkováno, 4 s. ISSN 1801-4399.
 49. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Zařízení pro měření penetračního odporu půdy a sestava zařízení pro měření penetračního odporu půdy a kolového nebo pásového vozidla. 2013.
 50. KOVÁŘ, Stanislav, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro tepelnou výměnu mezi teplou odpadní vodou z alespoň jednoho domácího spotřebiče a vodou z řadu. 2013.
 51. BEDNÁŘOVÁ, Renata a Petra BEDNÁŘOVÁ. Zhodnocení regionálního rozložení environmentálních projektů v rámci vybraného operačního programu. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2013, roč.11, č. 2, s. 17-22. ISSN 1214-4967.
 52. SALIBA, Nicolas a Luboš PODOLKA. Zkušenosti získané při rekonstrukci polyfunkčního domu. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 24 03 2013, s. Nestránkováno, 5 s. ISSN 1801-4399.
 53. HITKA, Miloš, Milota VETRÁKOVÁ, Vladimiras GRAŽULIS, Rudolf KAMPF a Alexandra HAJDUKOVÁ. Zvyšovanie pracovného výkonu zamestnancov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 177 s. ISBN 978-80-228-2566-5.
 54. 2012

 55. KAMPF, Rudolf, Jozef GAŠPARÍK a Nina KUDLÁČKOVÁ. Application of different forms of transport in relation to the process of transport user value creation. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2012, roč. 40, č. 2, s. 71-75. ISSN 0303-7800. doi:10.3311/pp.tr.2012-2.05.
 56. HRUŠKOVÁ, Lenka. Effectiveness of Teaching Strategies in Primary Education. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives. Burgas: Info Invest, 2012, vol. 10, č. 2, s. 201-215. ISSN 1313-2571.
 57. VILČEK, Igor, Jozef KOVÁČ a Jaroslava JANEKOVÁ. Failure Prediction by Means of Cepstral Analysis and Coherence Function between Thrust Force and Torque Signals. Journal and Mechanical Engineering and Automation. Rosemead, Kalifornie, USA: Scientific & Academic Publishing, 2012, roč. 2, č. 6, s. 108-113. ISSN 2163-2413.
 58. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Novela ČSN 73 0540-2:2011 z pohledu tepelných vazeb. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 6, č. 1, s. 50-51. ISSN 1802-2030.
 59. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 60. HRUŠKOVÁ, Lenka. Strategie a taktiky vyučování. In Pedagogika pedagogů. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 127-135. ISBN 978-80-7394-397-4.
 61. ŠUBRT, Roman. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 4 12 2012, s. Nestránkováno, 3 s. ISSN 1801-4399.
 62. ŠUBRT, Roman. Tepelně vlhkostní problematika zhlaví dřevěných trámů při zateplování. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 18 12 2012, s. Nestránkováno, 4 s. ISSN 1801-4399.
 63. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Vivian Lee WHITE, Josef NAVRÁTIL a Hana DOLEŽALOVÁ. The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2012, roč. 60, č. 7, s. 399-408. ISSN 1211-8516.
 64. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu : aplikace v příkladech. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 632 s. ISBN 978-80-247-3637-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 02:55