NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky
Název anglicky The central island of the circular intersection
Autoři NOVOTNÝ, Petr (203 Česká republika, garant), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí) a Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výsledky s právní ochranou
Obor 20104 Transport engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000339
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky středový ostrov ve tvaru lidského oka; estetický a krajinotvorný prvek
Klíčová slova anglicky central island in the shape of a human eye; aesthetic and landscaping element
Štítky KEM1, riv13
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 12. 12. 2017 10:28.
Anotace
Obvod středového ostrova v půdorysu tvoří dva protilehlé konkávní oblouky. Konce prvního oblouku a druhého oblouku se dotýkají a vytvářejí tak stylizovaný tvar lidského oka, nikoli prostý tvar kruhu. Středový prstenec, který obklopuje středový ostrov, má tvar oválného pásu a vytváří představu víčka a koutků lidského oka. Středový prstenec je opatřen vizuálními předěly, které probíhají ve směru od obvodu prstence k obvodu středového ostrova a vizuálně připomínají řasy lidského oka. Funkčně jde o psychologické zpomalující prvky ležící napříč směru jízdy, případně to mohou být skutečné zpomalovací retardéry. Takové řešení středového ostrova je výrazným estetickým a krajinotvorným prvkem. Užitný vzor vznikl v rámci projektu "Technologická platforma silniční doprava", číslo projektu 5.1 SPTP02.040.
Anotace anglicky
Circumference of the central island in a plan view consists of two opposite concave arches. Ends of the first and second arches are touching each other, creating a stylized shape of the human eye, not a simple circle shape. Central ring that surrounds the central island has a shape of an oval belt and looks like an eyelid and eye corners of the human eye. The center ring is provided with visual interrupting elements that lead in a direction from the circumference of the ring to the circumference of the central island. These elements visually resemble human eye lashes. In terms of function they are psychological retarding elements lying across the driving direction or they can be real speed bumps. This solution of a central island is a significant aesthetic and landscaping element. Utility model was created within the project "Technological platform road transport", project No. 5.1 SPTP02.040.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 02:22