Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, č. 3, s. 545-570. ISSN 1805-2789.
 2. STELLNER, František. Privilegia daná Chodům. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 786-787. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 3. STELLNER, František. Privilegium církvi (1222). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 798-798. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 4. STELLNER, František. Privilegium české šlechty – inaugurační diplomy (1310). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 799-799. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 5. STELLNER, František. Privilegium Filipa Štaufského pro Přemysla Otakara I. (1198). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 799-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 6. STELLNER, František. Privilegium Fridricha III. Jiřímu z Poděbrad (1462). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 800-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 7. STELLNER, František. Privilegium Václava IV. Židům (1393). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 811-812. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 8. STELLNER, František. Proces s baronem Trenkem (1745 – 1748). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 130-131. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 9. STELLNER, František. Proces s Hermannem Christophenem Russwormem (1605). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 82-83. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 10. STELLNER, František. Proces s Janem Sarkanderem (1620). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 83-84. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 11. STELLNER, František. Proces s Janem Smiřickým. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 52-53. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 12. STELLNER, František. Proces s Jiřím Popelem z Lobkovic (1594). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 80-81. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 13. STELLNER, František. Proces s Karlem st. ze Žerotína (1599). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 81-82. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 14. STELLNER, František. Proces s pražskými vzbouřenci (1483). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 53-54. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 15. STELLNER, František. Proces s Valachy (1622). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 94-94. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 16. STELLNER, František. Proces s vrahem rakouské císařovny Alžběty (1898). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 177-178. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 17. STELLNER, František. Proces s vrahy králových rádců na Karlštejně (1397). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 44-45. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 18. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1680). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 102-103. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 19. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1775). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 131-132. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 20. STELLNER, František. Proces s Janem Kopidlanským (1506). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 60-61. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 21. STELLNER, František. Procesy s Janem Milíčem z Kroměříže a jeho žáky (1366 – 1374). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. s. 40-41. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 22. SOBĚHART, Radek. Program akční (1968). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017. s. 613-618. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
 23. STELLNER, František. Program svatodušní (1899). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 620-621. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 24. STELLNER, František. Propadnutí práv české šlechty po Bílé hoře. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 655-657. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 25. SOBĚHART, Radek. Protokol moskevský (1969). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017. s. 791-797. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
 26. STELLNER, František. Přátelské snesení (1547). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 826-827. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 27. STELLNER, František. Příměří ve Villafrance (1859). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 863. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 28. STELLNER, František. Případ Adama Havla Popela z Lobkovic. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 507-508. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 29. STELLNER, František. Případ Čeňka Duška (1903). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 525-526. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 30. STELLNER, František. Případ Elišky Kateřiny Smiřické ze Smiřic (1608). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 508-509. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 31. STELLNER, František. Případ Jana Roháče z Dubé (1437). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 505-506. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 32. STELLNER, František. Případ Jana Zátky (1859). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 512-513. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 33. STELLNER, František. Případ Jana Želivského (1422). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 504-505. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 34. STELLNER, František. Případ Karla Adama z Mansfeldu (1658 - 1666). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 510-511. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 35. STELLNER, František. Případ Manželského sporu u Martiniců (1675-1676). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 509-510. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 36. STELLNER, František. Případ plukovníka Redla (1905-1913). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 531-532. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 37. STELLNER, František. Případ starého stříbra vodňanského kostela (1699-1710). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 511-512. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 38. STELLNER, František. Případ svídnických půlgrošů (1517-1528). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 506-507. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 39. SOBĚHART, Radek. Punktace olomoucká (1850). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň ; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017. s. 906-907. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
 40. STELLNER, František. Punktace teplické. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. s. 913-914. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 41. STELLNER, František. Reformy berní Josefa II. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 211-212. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 42. STELLNER, František. Reformy cechovní Marie Terezie. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 212-213. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 43. STELLNER, František. Reformy poddanské Josefa II. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 257-258. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 44. STELLNER, František. Reformy poddanské Marie Terezie. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 258-260. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 45. STELLNER, František. Reformy správní Haugwitzovy. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 260-261. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 46. STELLNER, František. Reformy správní Josefa II. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 262-263. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 47. STELLNER, František. Reformy správní Kounicovy. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 264-265. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 48. STELLNER, František. Reformy správní Marie Terezie. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 265-268. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 49. STELLNER, František. Reformy školské Marie Terezie. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 268-269. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 50. STELLNER, František. Reformy vojenské Marie Terezie. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 227-228. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 51. STELLNER, František. Renta v úkonech - robota. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 455-457. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 52. STELLNER, František. Rustikál. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 696-697. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 53. STELLNER, František. Rušení klášterů za Josefa II. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 697-698. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 54. STELLNER, František. Rychtář. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 703-704. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 55. STELLNER, František. Řád morový (1649). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 704-705. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 56. STELLNER, František. Řády poddanské. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 755-756. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 57. STELLNER, František. Říšská rada. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 798-799. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 58. STELLNER, František. Říšská rada rozmnožená. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. s. 799-802. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 59. 2016

 60. STELLNER, František. Decenální reces (1748). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 41-42. ISBN 978-80-7380-587-6.
 61. STELLNER, František. Dědictví babenberské (1238). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 153-154. ISBN 978-80-7380-587-6.
 62. STELLNER, František. Dědictví korutanské. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 154-156. ISBN 978-80-7380-587-6.
 63. STELLNER, František. Dekrety protireformační (1649, 1650, 1651). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 92-93. ISBN 978-80-7380-587-6.
 64. STELLNER, František. Deputace dvorní (1742). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 97-98. ISBN 978-80-7380-587-6.
 65. STELLNER, František. Dohoda haagská (1625). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 178-179. ISBN 978-80-7380-587-6.
 66. STELLNER, František. Dohoda o srovnání víry (1525). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 179-180. ISBN 978-80-7380-587-6.
 67. STELLNER, František. Dohoda Rudolfa I. a Oty Braniborského (1278). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 185-186. ISBN 978-80-7380-587-6.
 68. STELLNER, František. Dominikál. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 187-188. ISBN 978-80-7380-587-6.
 69. STELLNER, František. Dvorské řády Českého království (1527, 1576). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 274-275. ISBN 978-80-7380-587-6.
 70. STELLNER, František. Dvůr panovnický. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 289-290. ISBN 978-80-7380-587-6.
 71. RONZHINA, Natalia V., Gennadij M. ROMANTSEV, Vladimir A. PISKONOV a Jaromír VRBKA. Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11/2016, č. 7, s. 2788-2799. ISSN 2468-4945.
 72. STELLNER, František. Edikt restituční (1629). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 305-305. ISBN 978-80-7380-587-6.
 73. STELLNER, František. Edikt wormský (1521). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 305-306. ISBN 978-80-7380-587-6.
 74. STELLNER, František. Frankfurtská unie (1744). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 521. ISBN 978-80-7380-587-6.
 75. STELLNER, František. Frankfurtský parlament a české země (1848-1849). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 522-523. ISBN 978-80-7380-587-6.
 76. STELLNER, František. Habilitační patent (1811). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 538-539. ISBN 978-80-7380-587-6.
 77. STELLNER, František. Josefinismus. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 901-902. ISBN 978-80-7380-587-6.
 78. STELLNER, František. Karlovarská usnesení (1819). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 63-64. ISBN 978-80-7418-255-6.
 79. STELLNER, František. Kníže. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 97-98. ISBN 978-80-7418-255-6.
 80. STELLNER, František. Konfederace českých a slezských stavů (1609). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 232-233. ISBN 978-80-7418-255-6.
 81. STELLNER, František. Kongres mírový v Praze (1813). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 257-257. ISBN 978-80-7418-255-6.
 82. STELLNER, František. Kongres opavský (1820). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 257-258. ISBN 978-80-7418-255-6.
 83. STELLNER, František. Kongres vídeňský (1515). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 259-260. ISBN 978-80-7418-255-6.
 84. STELLNER, František. Kongres vídeňský (1814). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 260-261. ISBN 978-80-7418-255-6.
 85. STELLNER, František. Konvence reichenbašská (1813). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 277-278. ISBN 978-80-7418-255-6.
 86. STELLNER, František. Král. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 304-305. ISBN 978-80-7418-255-6.
 87. STELLNER, František. Královská reprezentace a komora. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 312-313. ISBN 978-80-7418-255-6.
 88. STELLNER, František. Královské české gubernium. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 313-314. ISBN 978-80-7418-255-6.
 89. STELLNER, František. Královské moravské gubernium (moravské zemské gubernium). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 314-315. ISBN 978-80-7418-255-6.
 90. STELLNER, František. List mírný (1440). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 468-469. ISBN 978-80-7418-255-6.
 91. STELLNER, František. Mandát  svatojakubský (1508). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 533-534. ISBN 978-80-7418-255-6.
 92. STELLNER, František. Městská kniha zhořelecká. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 680-681. ISBN 978-80-7418-255-6.
 93. STELLNER, František. Mírová smlouva augsburská (1555). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 704-704. ISBN 978-80-7418-255-6.
 94. STELLNER, František. Mírová smlouva bělehradská (1739). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 705-706. ISBN 978-80-7418-255-6.
 95. STELLNER, František. Mírová smlouva berlínská (1742). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 704-705. ISBN 978-80-7418-255-6.
 96. STELLNER, František. Mírová smlouva bratislavská (1254). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 705-706. ISBN 978-80-7418-255-6.
 97. STELLNER, František. Mírová smlouva bratislavská (1273). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 707-708. ISBN 978-80-7418-255-6.
 98. STELLNER, František. Mírová smlouva Břetislava ll. s Vladislavem I. Heřmanem (1093). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 710-710. ISBN 978-80-7418-255-6.
 99. STELLNER, František. Mírová smlouva campoformijská (1797). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 710-711. ISBN 978-80-7418-255-6.
 100. STELLNER, František. Mírová smlouva cařihradská (1533). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 711-712. ISBN 978-80-7418-255-6.
 101. STELLNER, František. Mírová smlouva cášská (1748). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 712-713. ISBN 978-80-7418-255-6.
 102. STELLNER, František. Mírová smlouva curyšská (1859). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 713-714. ISBN 978-80-7418-255-6.
 103. STELLNER, František. Mírová smlouva dodatková (1277). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 714-715. ISBN 978-80-7418-255-6.
 104. STELLNER, František. Mírová smlouva drážďanská (1745). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 715-716. ISBN 978-80-7418-255-6.
 105. STELLNER, František. Mírová smlouva drinopolská (1568). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 716-717. ISBN 978-80-7418-255-6.
 106. STELLNER, František. Mírová smlouva forchheimská (874). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 717-717. ISBN 978-80-7418-255-6.
 107. STELLNER, František. Mírová smlouva füssenská (1745). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 717-718. ISBN 978-80-7418-255-6.
 108. STELLNER, František. Mírová smlouva hodonínská (1323). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 719-719. ISBN 978-80-7418-255-6.
 109. STELLNER, František. Mírová smlouva hubertsburská (1763). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 719-720. ISBN 978-80-7418-255-6.
 110. STELLNER, František. Mírová smlouva Jana Lucemburského s panskou jednotou (1316). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 721-721. ISBN 978-80-7418-255-6.
 111. STELLNER, František. Mírová smlouva karlovická (1699). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 722-723. ISBN 978-80-7418-255-6.
 112. STELLNER, František. Mírová smlouva leobenská (1797). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 723-723. ISBN 978-80-7418-255-6.
 113. STELLNER, František. Mírová smlouva lübecká (1629). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 724-725. ISBN 978-80-7418-255-6.
 114. STELLNER, František. Mírová smlouva lunévillská (1801). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 724-724. ISBN 978-80-7418-255-6.
 115. STELLNER, František. Mírová smlouva Měška I. s Boleslavem I. (963). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 727-727. ISBN 978-80-7418-255-6.
 116. STELLNER, František. Mírová smlouva mikulovská (1621). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 727-728. ISBN 978-80-7418-255-6.
 117. STELLNER, František. Mírová smlouva mikulovská (1866). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 728-729. ISBN 978-80-7418-255-6.
 118. STELLNER, František. Mírová smlouva olomoucká (1478). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 729-730. ISBN 978-80-7418-255-6.
 119. STELLNER, František. Mírová smlouva požarevacká (1718). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 730-730. ISBN 978-80-7418-255-6.
 120. STELLNER, František. Mírová smlouva pražská (1635). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 730-731. ISBN 978-80-7418-255-6.
 121. STELLNER, František. Mírová smlouva pražská (1866). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 731-732. ISBN 978-80-7418-255-6.
 122. STELLNER, František. Mírová smlouva rastattská (1714). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 734-735. ISBN 978-80-7418-255-6.
 123. STELLNER, František. Mírová smlouva schönbrunnská (1809). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 737-738. ISBN 978-80-7418-255-6.
 124. STELLNER, František. Mírová smlouva svištovská (1791). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 738-738, 2 s. ISBN 978-80-7418-255-6.
 125. STELLNER, František. Mírová smlouva těšínská (1779). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 738-739. ISBN 978-80-7418-255-6.
 126. STELLNER, František. Mírová smlouva utrechtská (1713). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 741-742. ISBN 978-80-7418-255-6.
 127. STELLNER, František. Mírová smlouva varadínská (1538). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 742-742, 2 s. ISBN 978-80-7418-255-6.
 128. STELLNER, František. Mírová smlouva vasvárská (1664). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 742-743. ISBN 978-80-7418-255-6.
 129. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1261). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 745-745. ISBN 978-80-7418-255-6.
 130. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1276). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 745-746. ISBN 978-80-7418-255-6.
 131. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1332). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 746-747. ISBN 978-80-7418-255-6.
 132. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1606). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 747-748. ISBN 978-80-7418-255-6.
 133. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1624). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 748-749. ISBN 978-80-7418-255-6.
 134. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1735). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 749-749. ISBN 978-80-7418-255-6.
 135. STELLNER, František. Mírová smlouva vratislavská (1742). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 749-750. ISBN 978-80-7418-255-6.
 136. STELLNER, František. Mírová smlouva znojemská (1308). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 750-751. ISBN 978-80-7418-255-6.
 137. STELLNER, František. Mírová smlouva žitavská (1606). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 751-751. ISBN 978-80-7418-255-6.
 138. STELLNER, František. Mistodržitelé (místodržící). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 763-764. ISBN 978-80-7418-255-6.
 139. STELLNER, František. Místodržitelská kancelář. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 764-765. ISBN 978-80-7418-255-6.
 140. STELLNER, František. Mladší král. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 765-766. ISBN 978-80-7418-255-6.
 141. STELLNER, František. Náboženský fond. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 45-45. ISBN 978-80-7418-261-7.
 142. STELLNER, František. Nařízení o postavení Židů (1497). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 22-23. ISBN 978-80-7418-261-7.
 143. STELLNER, František. Německá otázka. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 232-237. ISBN 978-80-7380-624-8.
 144. STELLNER, František. Německý celní spolek. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 257-258. ISBN 978-80-7418-261-7.
 145. STELLNER, František. Obročí. In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 650-651. ISBN 978-80-7380-624-8.
 146. STELLNER, František. Ochránce říšských práv a statků (1265 – Přemysl Otakar II). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 735-736. ISBN 978-80-7380-624-8.
 147. STELLNER, František. Opavský cirkulář (1820). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 743-744. ISBN 978-80-7380-624-8.
 148. STELLNER, František. Panovník (do roku 1848). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 43-44. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 149. STELLNER, František. Panslavismus. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 46-47. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 150. SOBĚHART, Radek. Parlament erfurtský (1850). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 55-58. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 151. STELLNER, František. Patent, amortizační zákon (1771). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 104-105. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 152. STELLNER, František. Patent berní a urbariální (1789). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 105-106. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 153. STELLNER, František. Patent cechovní (1731). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 106-107. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 154. STELLNER, František. Patent cechovní (1739). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 107-107. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 155. STELLNER, František. Patent k dvorským deskám (1783). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 108-108. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 156. STELLNER, František. Patent konskripční a rekrutovací (1804). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 109-110. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 157. STELLNER, František. Patent konskripční (1777). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 108-109. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 158. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla vyhlášena mincovní kalada čili bankrot (1623). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 110-112. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 159. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla zastavena ražba drobné znehodnocené mince (1623). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 112-114. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 160. SOBĚHART, Radek. Patent o dani pozemkové a vyměření půdy (1817). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 118-119. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 161. STELLNER, František. Patent o dědické posloupnosti (1786). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 121-122. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 162. STELLNER, František. Patent o deskách zemských (1794). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 120-121. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 163. STELLNER, František. Patent o matrikách (1784). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 122-123. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 164. STELLNER, František. Patent o reformě pozemkové daně a vyměření půdy (1785). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 123-124. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 165. STELLNER, František. Patent o robotní reluici (1790). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 125-126. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 166. STELLNER, František. Patent o soupisu obyvatelstva (1753). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 126-126, 2 s. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 167. STELLNER, František. Patent o sumárním přehledu nekatolíků (1651). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 127-127. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 168. SOBĚHART, Radek. Patent o svolání rozmnožené říšské rady mimořádnými členy (1860). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 127-129. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 169. STELLNER, František. Patent o tabákovém monopolu (1754). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 130-130. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 170. STELLNER, František. Patent o výdělečných spolcích (1852). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 131-131. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 171. STELLNER, František. Patent o výkupu z roboty (1798). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 132-132. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 172. SOBĚHART, Radek. Patent o vzniku první žirové banky v Rakousku (1703). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 133-133. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 173. STELLNER, František. Patent o zrušení nevolnictví neboli člověčenství (1781). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 134-134. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 174. STELLNER, František. Patent o zrušení poddanství (1848). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 135-135. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 175. STELLNER, František. Patent o zrušení všech zbožných bratrstev. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 136-137. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 176. STELLNER, František. Patent organizující zemskou obranu (1808). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 137-138. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 177. STELLNER, František. Patent osvobozovací (1742). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 138-138. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 178. SOBĚHART, Radek. Patent označovaný jako „zákon proti zneužívání tisku“ (1849). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 139-139. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 179. SOBĚHART, Radek. Patent spolkový (1852). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 147-149. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 180. STELLNER, František. Patent systemální židovský (1797). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 150-150. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 181. STELLNER, František. Patent systemální (1748). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 149-150. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 182. SOBĚHART, Radek. Patent štolový pro Moravu (15. dubna 1749) a Čechy (30. května 1750). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 150-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 183. SOBĚHART, Radek. Patent tiskový (1852). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 151-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 184. STELLNER, František. Patent upravující poštovní spojení (1748). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 153-153. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 185. STELLNER, František. Patent zakazující pod pokutami hazardní hry (1746). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 155-155. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 186. STELLNER, František. Patent zbrojní (1852). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 155-156. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 187. SOBĚHART, Radek. Patent železniční (1854). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 156-157. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 188. STELLNER, František. Patent, živnostenský řád (1859). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 157-158. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 189. STELLNER, František. Patenty kontribuční (systemální) (1748, 1788). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 166-166. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 190. SOBĚHART, Radek. Plán Bruckův hospodářský pro střední Evropu. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. s. 393-395. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 191. STELLNER, František. Počátky ekonomické transformace (po roce 1989). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 396-397. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 192. STELLNER, František. Potvrzení olomoucké (1510). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. s. 637-637. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 193. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Způsob měření penetračního odporu půdy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. 2016. Patent. Číslo: 306096. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Datum registrace: 9. 10. 2013. Datum přijetí: 22. 6. 2016.
 194. 2015

 195. ROUSEK, Pavel a Marek VOCHOZKA. Public Production of Private and Public Goods in the Czech Republic in 2013. In 7th international conference Economic Challenges in Enlarged Europe. 1. vyd. Tallinn (Estonsko): Tallinn University of Technology, 2015. s. 1-9. ISSN 2382-6797.
 196. 2014

 197. BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Laesio enormis v novém občanském zákoníku. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 141-145. ISBN 978-80-87952-02-3.
 198. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Legislation general meeting of a limited company for re-codification of private law. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 3, č. 3, s. 175 - 182. ISSN 1338-4104.
 199. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Návrh zmluvy o výkone funkcie manažéra v společnosti s ručením obmedzeným. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, s. 247 - 252. ISSN 1338-4104.
 200. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Právna úprava likvidácia společnosť s ručením obmedzeným zrušených právnických osób. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, s. 240 - 246. ISSN 1338-4104.
 201. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Recodification of civil and commercial law according to the legal nature of procuration and performance of activities related to the function proxies. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 4, č. 3, s. 202 - 208. ISSN 1338-4104.
 202. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky. 2014. Patent. Číslo: 304705. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Novotný Petr Ing. Ph.D. Datum registrace: 21. 12. 2012. Datum přijetí: 23. 7. 2014.
 203. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Transatlantic Partnership and its Political-legal, Trade and Socioeconomic Impacts. In 2nd International Conference on European Integration (ICEI). 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH. UNIV. OSTRAVA, 2014. s. 740 - 745. ISBN 978-80-248-3388-0.
 204. VÁCHAL, Jan a Jiří SEDLÁK. Základní znalosti v oblasti duševního vlastnictví. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 166-171. ISBN 978-80-7468-063-2.
 205. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Zákoník práce v personální praxi manažera. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 146-149. ISBN 978-80-87952-02-3.
 206. 2013

 207. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice a.s. In Inproforum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 5 s. ISBN 978-80-7394-440-7.
 208. BÍLEK, Stanislav. Insolvenční právo : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 119 s.
 209. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Inteligentní okružní křižovatka se světelným naváděcím a výstražným systémem. 2013.
 210. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s detekcí přijíždějících vozidel. 2013.
 211. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením. 2013. Patent. Číslo: 304271. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Novotný Petr Ing. Ph.D. Datum registrace: 19. 12. 2012. Datum přijetí: 27. 12. 2013.
 212. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením. 2013.
 213. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka se světelným naváděcím prvkem. 2013.
 214. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Přenosné zařízení pro měření půdního odporu. 2013.
 215. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky. 2013.
 216. BÍLEK, Stanislav. Základy práva. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 152 s.
 217. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Zařízení pro měření penetračního odporu půdy a sestava zařízení pro měření penetračního odporu půdy a kolového nebo pásového vozidla. 2013.
 218. KOVÁŘ, Stanislav, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro tepelnou výměnu mezi teplou odpadní vodou z alespoň jednoho domácího spotřebiče a vodou z řadu. 2013.
 219. 2012

 220. BÍLEK, Stanislav. Dopravní právo : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 124 s. ISBN 978-80-7468-042-7.
 221. VOCHOZKA, Marek, Jana KREJSOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Organizace veřejné správy : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 95 s. ISBN 978-80-7468-019-9.
 222. BÍLEK, Stanislav. Právo duševního vlastnictví : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 141 s. ISBN 978-80-7468-045-8.
 223. KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí. In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
 224. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí. 2012. Patent. Číslo: 303066. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 28. 7. 2009. Datum přijetí: 8. 2. 2012.
 225. 2011

 226. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině. 2011. Patent. Číslo: 302481. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Datum registrace: 2. 9. 2008. Datum přijetí: 28. 4. 2011.
 227. ROUSEK, Pavel. Konkurence při poskytování veřejných služeb. In Konkurence 2011 : 3. ročník konference. 2011.
 228. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Use of Coefficient of Scale Efficiency in the Management of Public Authorities. Economics & Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, Neuveden, č. 16, s. 1006-1012. ISSN 1822-6515.
 229. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Use of Coefficient of Scale Efficiency in the Management of Public Authorities. In Economics and Management 2011 : Programme and Collected Abstracts of International Scientific Conference. 2011. ISBN 978-80-214-4279-5.
 230. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci. 2011. Patent. Číslo: 302872. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 28. 7. 2009. Datum přijetí: 21. 11. 2011.
 231. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR a Miroslav KREJČA. Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech. 2011. Patent. Číslo: 302474. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 8. 9. 2008. Datum přijetí: 27. 4. 2011.
 232. 2010

 233. ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Názor občanů Českobudějovicka na efektivnost decentralizace municipální úrovně veřejné správy. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. ročník - Teória a prax verejnej politiky v SR. 2010. ISBN 978-80-557-0087-8.
 234. ROUSEK, Pavel. Poptávkový přístup k poskytování municipálních veřejných služeb. In Sociální,ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti : sborník 2. mezinárodní slovensko-české konference. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. 5 s. ISBN 978-80-86744-84-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2022 20:51