KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí. In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výchova a vzdělávání na rozcestí
Název anglicky Education and training at the crossroads
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. od s. 136-138, 3 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-055-7
Klíčová slova česky Výchova; vzdělávání; společnost
Klíčová slova anglicky Education; training; company
Štítky KEM1, OVS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 5. 4. 2013 11:14.
Anotace
Autoři se ve svém článku věnují otázce výchovy a vzdělávání mladých lidí. Snaží se pojmenovat příčiny současného neutěšeného stavu v oblasti vzdělanosti a morálky. Navrhují dílčí řešení, která by mohla pomoci jak při výchově mládeže, tak i v oblasti vzdělávání. Jsou si vědomi toho, že každé řešení, které má být smysluplné, bude drahé. Peníze, které společnost vloží do výchovy a vzdělávání, ovšem nikdy nejsou ztracené, neboť člověk, který je slušně vychován a umí a chce pracovat, vždy společnosti více dá než od ní obdržel.
Anotace anglicky
The paper discusses the question of training and education of young people. It attempts to identify the causes of the current dismal state of education and morality. Partial solutions that could help both the education of youth and the area of education are proposed. The authors are aware that any meaningful solution will be expensive. However, the money the society puts into education and training are never lost, because a person who is well-educated and able and willing to work always gives the society more than they have received.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 18:45