Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce (Practical Aspects of Constructing a Limitation Period in an Invalid Business Arbitration Clause). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, No 3, p. 545-570. ISSN 1805-2789.
 2. STELLNER, František. Privilegia daná Chodům (Privileges granted to Chodové (ethnic group living in Western Bohemia)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 786-787. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 3. STELLNER, František. Privilegium církvi (1222) (Church privileges (1222)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 798-798. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 4. STELLNER, František. Privilegium české šlechty – inaugurační diplomy (1310) (The Bohemian nobility privilege – inauguration diplomas (1310)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 799-799. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 5. STELLNER, František. Privilegium Filipa Štaufského pro Přemysla Otakara I. (1198) (The privileges of Philip of Swabia for Ottokar I of Bohemia (1198)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 799-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 6. STELLNER, František. Privilegium Fridricha III. Jiřímu z Poděbrad (1462) (The privilege of Frederick III to George of Poděbrad (1462)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 800-800. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 7. STELLNER, František. Privilegium Václava IV. Židům (1393) (The privilege of Wenceslaus IV of Bohemia to Jews). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin VII. Svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 811-812. VII. svazek. ISBN 978-80-7380-648-4.
 8. STELLNER, František. Proces s baronem Trenkem (1745 – 1748) (Tiral of Baron Trenck (1745-1748)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 130-131. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 9. STELLNER, František. Proces s Hermannem Christophenem Russwormem (1605) (Trial of Hermann Christoph Russworm (1605)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 82-83. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 10. STELLNER, František. Proces s Janem Sarkanderem (1620) (Trial of Jan Sarkander (1620)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 83-84. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 11. STELLNER, František. Proces s Janem Smiřickým (The Trial of Jan Smiřický). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 52-53. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 12. STELLNER, František. Proces s Jiřím Popelem z Lobkovic (1594) (Trial of George Popel of Lobkovice (1594)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 80-81. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 13. STELLNER, František. Proces s Karlem st. ze Žerotína (1599) (Trial of Carl the Older from Zerotein (1599)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 81-82. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 14. STELLNER, František. Proces s pražskými vzbouřenci (1483) (Trial of the Prague Rebels (1483)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 53-54. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 15. STELLNER, František. Proces s Valachy (1622) (Trial of the Vlachs (1622)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 94-94. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 16. STELLNER, František. Proces s vrahem rakouské císařovny Alžběty (1898) (Process of the murderer of the Austrian Empress Elisabeth (1898)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 177-178. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 17. STELLNER, František. Proces s vrahy králových rádců na Karlštejně (1397) (The trial of the murderers of the King’s advisors at Karlštejn (1397)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 44-45. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 18. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1680) (Trial of the rebelling peasants (1680)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 102-103. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 19. STELLNER, František. Proces se vzbouřenými sedláky (1775) (Trial of rebelling peasants (1775)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 131-132. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 20. STELLNER, František. Proces s Janem Kopidlanským (1506) (Trial of Jan Kopidlanský (1506)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 60-61. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 21. STELLNER, František. Procesy s Janem Milíčem z Kroměříže a jeho žáky (1366 – 1374) (Trial of Jan Milíč of Kroměříž and his students (1366-1374)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2017. p. 40-41. VIII. svazek. ISBN 978-80-7380-656-9.
 22. SOBĚHART, Radek. Program akční (1968) (The Action Program). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017. p. 613-618. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
 23. STELLNER, František. Program svatodušní (1899) (The Whitsun Program (1899)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 620-621. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 24. STELLNER, František. Propadnutí práv české šlechty po Bílé hoře (The forfeiture of the rights of Bohemian nobility of the battle of the White Hill). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 655-657. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 25. SOBĚHART, Radek. Protokol moskevský (1969) (The Moscow Protocol). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017. p. 791-797. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
 26. STELLNER, František. Přátelské snesení (1547) (The meeting of the estates (1547)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 826-827. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 27. STELLNER, František. Příměří ve Villafrance (1859) (The truce of Villafrance (1859)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 863. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 28. STELLNER, František. Případ Adama Havla Popela z Lobkovic (The case of Adam Havel Popel z Lobkovic). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 507-508. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 29. STELLNER, František. Případ Čeňka Duška (1903) (The case of Čeněk Dušek (1903)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 525-526. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 30. STELLNER, František. Případ Elišky Kateřiny Smiřické ze Smiřic (1608) (The case of Eliška Kateřina Smiřická ze Smiřic (1608)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 508-509. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 31. STELLNER, František. Případ Jana Roháče z Dubé (1437) (The case of Jan Roháč z Dubé (1437)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 505-506. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 32. STELLNER, František. Případ Jana Zátky (1859) (The case of Jan Zátka (1859)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 512-513. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 33. STELLNER, František. Případ Jana Želivského (1422) (The case of Jan Želivský (1422)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 504-505. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 34. STELLNER, František. Případ Karla Adama z Mansfeldu (1658 - 1666) (The case of Karel Adam of Mansfeld (1658-1666)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 510-511. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 35. STELLNER, František. Případ Manželského sporu u Martiniců (1675-1676) (The case of the marital dispute of the Martinice family (1675-1676)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 509-510. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 36. STELLNER, František. Případ plukovníka Redla (1905-1913) (The case of the colonel Redl (1905-1913)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 531-532. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 37. STELLNER, František. Případ starého stříbra vodňanského kostela (1699-1710) (The case of the old silver from the Vodňany church (1699-1710)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 511-512. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 38. STELLNER, František. Případ svídnických půlgrošů (1517-1528) (The case of the Swidnica Half Groschen (1517-1528)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 506-507. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 39. SOBĚHART, Radek. Punktace olomoucká (1850) (Olomouc’s Punctuation). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň ; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017. p. 906-907. IX. svazek; Procesy (od roku 1950) - Pů. ISBN 978-80-7380-656-9.
 40. STELLNER, František. Punktace teplické (The Teplice Punctation). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2017. p. 913-914. IX. Svazek. ISBN 978-80-7380-657-6.
 41. STELLNER, František. Reformy berní Josefa II. (Tax Reform of Joseph II). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 211-212. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 42. STELLNER, František. Reformy cechovní Marie Terezie (Maria Theresa’s Guild Reforms). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 212-213. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 43. STELLNER, František. Reformy poddanské Josefa II. (The Serfdom Reforms of Joseph II). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 257-258. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 44. STELLNER, František. Reformy poddanské Marie Terezie (Maria Theresa’s Serfdom Reforms). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 258-260. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 45. STELLNER, František. Reformy správní Haugwitzovy (The Administrative Reforms of Haugwitz). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 260-261. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 46. STELLNER, František. Reformy správní Josefa II. (The Administrative Reforms of Joseph II). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 262-263. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 47. STELLNER, František. Reformy správní Kounicovy (The Kaunitz Administrative Reforms). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 264-265. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 48. STELLNER, František. Reformy správní Marie Terezie (Maria Theresa’s Administrative Reforms). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 265-268. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 49. STELLNER, František. Reformy školské Marie Terezie (Education Reforms of Maria Theresa). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 268-269. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 50. STELLNER, František. Reformy vojenské Marie Terezie (The Military Reforms of Maria Theresa). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 227-228. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 51. STELLNER, František. Renta v úkonech - robota (Corvée labor – “robota”). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 455-457. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 52. STELLNER, František. Rustikál (Rustic land). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 696-697. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 53. STELLNER, František. Rušení klášterů za Josefa II. (Closing of Monasteries during the Rule of Joseph II). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 697-698. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 54. STELLNER, František. Rychtář (The Magistrate). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 703-704. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 55. STELLNER, František. Řád morový (1649) (The Plague Order (1649)). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 704-705. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 56. STELLNER, František. Řády poddanské (The Serfdom Order). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 755-756. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 57. STELLNER, František. Říšská rada (The Imperial Council). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 798-799. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 58. STELLNER, František. Říšská rada rozmnožená (The Imperial Diet). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. první. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2017. p. 799-802. sv. X. ISBN 978-80-7380-569-2.
 59. 2016

 60. STELLNER, František. Decenální reces (1748) (Ten Years’ Recess (1748)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 41-42. ISBN 978-80-7380-587-6.
 61. STELLNER, František. Dědictví babenberské (1238) (The Babenberg Succession (1238)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 153-154. ISBN 978-80-7380-587-6.
 62. STELLNER, František. Dědictví korutanské (The Carinthian Succession). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 154-156. ISBN 978-80-7380-587-6.
 63. STELLNER, František. Dekrety protireformační (1649, 1650, 1651) (Counter-Reformation Edicts (1649, 1650, 1651)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 92-93. ISBN 978-80-7380-587-6.
 64. STELLNER, František. Deputace dvorní (1742) (The Courtly Deputation (Provincial Government) (1742)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 97-98. ISBN 978-80-7380-587-6.
 65. STELLNER, František. Dohoda haagská (1625) (Treaty of The Hague (1625)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 178-179. ISBN 978-80-7380-587-6.
 66. STELLNER, František. Dohoda o srovnání víry (1525) (The Agreement on Comparsion of the faith (1525)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 179-180. ISBN 978-80-7380-587-6.
 67. STELLNER, František. Dohoda Rudolfa I. a Oty Braniborského (1278) (The Agreement between Rudolf I of Germany and Otto VI, Margrave of Brandenburg-Salzwedel (1278)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 185-186. ISBN 978-80-7380-587-6.
 68. STELLNER, František. Dominikál (A Manor). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 187-188. ISBN 978-80-7380-587-6.
 69. STELLNER, František. Dvorské řády Českého království (1527, 1576) (The Courtly Orders of Kingdom of Bohemia). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 274-275. ISBN 978-80-7380-587-6.
 70. STELLNER, František. Dvůr panovnický (The court of a monarch). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 289-290. ISBN 978-80-7380-587-6.
 71. RONZHINA, Natalia V., Gennadij M. ROMANTSEV, Vladimir A. PISKONOV and Jaromír VRBKA. Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, 11/2016, No 7, p. 2788-2799. ISSN 2468-4945.
 72. STELLNER, František. Edikt restituční (1629) (The Edict of Restitution). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 305-305. ISBN 978-80-7380-587-6.
 73. STELLNER, František. Edikt wormský (1521) (The Edict of Worms). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 305-306. ISBN 978-80-7380-587-6.
 74. STELLNER, František. Frankfurtská unie (1744) (Frankfurt Union (1744)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 521. ISBN 978-80-7380-587-6.
 75. STELLNER, František. Frankfurtský parlament a české země (1848-1849) (Frankfurt Parliament and Czech lands (1848-1849)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 522-523. ISBN 978-80-7380-587-6.
 76. STELLNER, František. Habilitační patent (1811) (Habilitation patent (1811)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 538-539. ISBN 978-80-7380-587-6.
 77. STELLNER, František. Josefinismus (Josephinism). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 901-902. ISBN 978-80-7380-587-6.
 78. STELLNER, František. Karlovarská usnesení (1819) (The Carlsbad Decrees (1819)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 63-64. ISBN 978-80-7418-255-6.
 79. STELLNER, František. Kníže (The Prince). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 97-98. ISBN 978-80-7418-255-6.
 80. STELLNER, František. Konfederace českých a slezských stavů (1609) (The Bohemiand Silesian confederation (1609)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 232-233. ISBN 978-80-7418-255-6.
 81. STELLNER, František. Kongres mírový v Praze (1813) (The Congress of Prague (1813)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 257-257. ISBN 978-80-7418-255-6.
 82. STELLNER, František. Kongres opavský (1820) (The Congress of Troppau). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 257-258. ISBN 978-80-7418-255-6.
 83. STELLNER, František. Kongres vídeňský (1515) (The Congress of Vienna (1515)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 259-260. ISBN 978-80-7418-255-6.
 84. STELLNER, František. Kongres vídeňský (1814) (The Congress of Vienna (1814)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 260-261. ISBN 978-80-7418-255-6.
 85. STELLNER, František. Konvence reichenbašská (1813) (The Treaties of Reichenbach (1813)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 277-278. ISBN 978-80-7418-255-6.
 86. STELLNER, František. Král (The King). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 304-305. ISBN 978-80-7418-255-6.
 87. STELLNER, František. Královská reprezentace a komora (The royal representation and chamber, expert encyclopedia). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 312-313. ISBN 978-80-7418-255-6.
 88. STELLNER, František. Královské české gubernium (Bohemian Royal Gubernia). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 313-314. ISBN 978-80-7418-255-6.
 89. STELLNER, František. Královské moravské gubernium (moravské zemské gubernium) (Moravian Royal Gubernia (Moravian Land Gubernia)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 314-315. ISBN 978-80-7418-255-6.
 90. STELLNER, František. List mírný (1440) (Peace Certificate (1440)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 468-469. ISBN 978-80-7418-255-6.
 91. STELLNER, František. Mandát  svatojakubský (1508) (The Mandate of St. Jacob’s). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 533-534. ISBN 978-80-7418-255-6.
 92. STELLNER, František. Městská kniha zhořelecká (The Town Book of Görlitz). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 680-681. ISBN 978-80-7418-255-6.
 93. STELLNER, František. Mírová smlouva augsburská (1555) (The Peace treaty of Augsburg (1555)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 704-704. ISBN 978-80-7418-255-6.
 94. STELLNER, František. Mírová smlouva bělehradská (1739) (The Peace Treaty of Belgrade (1739)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 705-706. ISBN 978-80-7418-255-6.
 95. STELLNER, František. Mírová smlouva berlínská (1742) (The peace Treaty of Berlin (1742)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 704-705. ISBN 978-80-7418-255-6.
 96. STELLNER, František. Mírová smlouva bratislavská (1254) (The Peace Treaty of Pressburg (1254)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 705-706. ISBN 978-80-7418-255-6.
 97. STELLNER, František. Mírová smlouva bratislavská (1273) (The Peace Treaty of Pressburg). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 707-708. ISBN 978-80-7418-255-6.
 98. STELLNER, František. Mírová smlouva Břetislava ll. s Vladislavem I. Heřmanem (1093) (The Peace Treaty between Bretislav II and Władysław I Herman (1093)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 710-710. ISBN 978-80-7418-255-6.
 99. STELLNER, František. Mírová smlouva campoformijská (1797) (The Treaty of Campo Formio (1797)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 710-711. ISBN 978-80-7418-255-6.
 100. STELLNER, František. Mírová smlouva cařihradská (1533) (The Treaty of Constantinople (1533)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 711-712. ISBN 978-80-7418-255-6.
 101. STELLNER, František. Mírová smlouva cášská (1748) (The Treaty of Aix-la-Chapelle (1748)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 712-713. ISBN 978-80-7418-255-6.
 102. STELLNER, František. Mírová smlouva curyšská (1859) (The Treaty of Zürich). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 713-714. ISBN 978-80-7418-255-6.
 103. STELLNER, František. Mírová smlouva dodatková (1277) (An Appendix Peace Treaty (1277)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 714-715. ISBN 978-80-7418-255-6.
 104. STELLNER, František. Mírová smlouva drážďanská (1745) (The Treaty of Dresden (1745)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 715-716. ISBN 978-80-7418-255-6.
 105. STELLNER, František. Mírová smlouva drinopolská (1568) (The Treaty of Drinopol (1568)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 716-717. ISBN 978-80-7418-255-6.
 106. STELLNER, František. Mírová smlouva forchheimská (874) (The Treaty of Forchheim, expert encyclopedia). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 717-717. ISBN 978-80-7418-255-6.
 107. STELLNER, František. Mírová smlouva füssenská (1745) (The Treaty of Füssen (1745)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 717-718. ISBN 978-80-7418-255-6.
 108. STELLNER, František. Mírová smlouva hodonínská (1323) (The Treaty of Hodonin (1323)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 719-719. ISBN 978-80-7418-255-6.
 109. STELLNER, František. Mírová smlouva hubertsburská (1763) (The Treaty of Hubertusburg (1763)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 719-720. ISBN 978-80-7418-255-6.
 110. STELLNER, František. Mírová smlouva Jana Lucemburského s panskou jednotou (1316) (The Peace Treaty between John of Bohemia and the Unity of Lords). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 721-721. ISBN 978-80-7418-255-6.
 111. STELLNER, František. Mírová smlouva karlovická (1699) (The Treaty of Karlowitz (1699)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 722-723. ISBN 978-80-7418-255-6.
 112. STELLNER, František. Mírová smlouva leobenská (1797) (The Treaty of Leoben (1797)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 723-723. ISBN 978-80-7418-255-6.
 113. STELLNER, František. Mírová smlouva lübecká (1629) (The Peace of Lübeck (1629)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 724-725. ISBN 978-80-7418-255-6.
 114. STELLNER, František. Mírová smlouva lunévillská (1801) (The Treaty of Lunéville (1801)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 724-724. ISBN 978-80-7418-255-6.
 115. STELLNER, František. Mírová smlouva Měška I. s Boleslavem I. (963) (The Peace of Mesek I and Boleslav I.). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 727-727. ISBN 978-80-7418-255-6.
 116. STELLNER, František. Mírová smlouva mikulovská (1621) (The Treaty of Nikolsburg (1621)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 727-728. ISBN 978-80-7418-255-6.
 117. STELLNER, František. Mírová smlouva mikulovská (1866) (The Treaty of Nikolsburg (1866)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 728-729. ISBN 978-80-7418-255-6.
 118. STELLNER, František. Mírová smlouva olomoucká (1478) (The Peace of Olomouc (1478)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 729-730. ISBN 978-80-7418-255-6.
 119. STELLNER, František. Mírová smlouva požarevacká (1718) (The Treaty of Passarowitz (Požarevac) (1718)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 730-730. ISBN 978-80-7418-255-6.
 120. STELLNER, František. Mírová smlouva pražská (1635) (The Peace of Prague (1635)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 730-731. ISBN 978-80-7418-255-6.
 121. STELLNER, František. Mírová smlouva pražská (1866) (The Peace of Prague (1866)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 731-732. ISBN 978-80-7418-255-6.
 122. STELLNER, František. Mírová smlouva rastattská (1714) (The Treaty of Rastatt (1714)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 734-735. ISBN 978-80-7418-255-6.
 123. STELLNER, František. Mírová smlouva schönbrunnská (1809) (The Treaty of Schönbrunn (1809)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 737-738. ISBN 978-80-7418-255-6.
 124. STELLNER, František. Mírová smlouva svištovská (1791) (The Treaty of Sistova (1791)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 738-738, 2 pp. ISBN 978-80-7418-255-6.
 125. STELLNER, František. Mírová smlouva těšínská (1779) (The Treaty of Teschen  (1779)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 738-739. ISBN 978-80-7418-255-6.
 126. STELLNER, František. Mírová smlouva utrechtská (1713) (The Treaty of Utrecht (1713)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 741-742. ISBN 978-80-7418-255-6.
 127. STELLNER, František. Mírová smlouva varadínská (1538) (The Treaty of Nagyvárad (1538)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 742-742, 2 pp. ISBN 978-80-7418-255-6.
 128. STELLNER, František. Mírová smlouva vasvárská (1664) (The Peace of Vasvár (1664)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 742-743. ISBN 978-80-7418-255-6.
 129. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1261) (The Peace of Vienna (1261)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 745-745. ISBN 978-80-7418-255-6.
 130. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1276) (The Peace of Vienna (1276)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 745-746. ISBN 978-80-7418-255-6.
 131. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1332) (The Peace of Vienna (1332)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 746-747. ISBN 978-80-7418-255-6.
 132. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1606) (The Peace of Vienna (1606)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 747-748. ISBN 978-80-7418-255-6.
 133. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1624) (The Peace of Vienna (1624)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 748-749. ISBN 978-80-7418-255-6.
 134. STELLNER, František. Mírová smlouva vídeňská (1735) (The Peace of Vienna (1735)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 749-749. ISBN 978-80-7418-255-6.
 135. STELLNER, František. Mírová smlouva vratislavská (1742) (The Treaty of Breslau (1742)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 749-750. ISBN 978-80-7418-255-6.
 136. STELLNER, František. Mírová smlouva znojemská (1308) (The Treaty of Znojmo (1308)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 750-751. ISBN 978-80-7418-255-6.
 137. STELLNER, František. Mírová smlouva žitavská (1606) (The Peace of Zsitvatorok (1606)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 751-751. ISBN 978-80-7418-255-6.
 138. STELLNER, František. Mistodržitelé (místodržící) (Governors). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 763-764. ISBN 978-80-7418-255-6.
 139. STELLNER, František. Místodržitelská kancelář (Governor's office (Governorship)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 764-765. ISBN 978-80-7418-255-6.
 140. STELLNER, František. Mladší král (The co-ruler of the Kingdom). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K-M. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 765-766. ISBN 978-80-7418-255-6.
 141. STELLNER, František. Náboženský fond (The Religious Fund). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 45-45. ISBN 978-80-7418-261-7.
 142. STELLNER, František. Nařízení o postavení Židů (1497) (Decree about the position of Jews). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 22-23. ISBN 978-80-7418-261-7.
 143. STELLNER, František. Německá otázka (The German Question). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 232-237. ISBN 978-80-7380-624-8.
 144. STELLNER, František. Německý celní spolek (Zollverein, German Customs Union). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 257-258. ISBN 978-80-7418-261-7.
 145. STELLNER, František. Obročí (A prebendary). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 650-651. ISBN 978-80-7380-624-8.
 146. STELLNER, František. Ochránce říšských práv a statků (1265 – Přemysl Otakar II) (The Protector of Empire Laws and Estates (1265 – Ottokar II of Bohemia)). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 735-736. ISBN 978-80-7380-624-8.
 147. STELLNER, František. Opavský cirkulář (1820) (The Troppau Protocol, 1820). In Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých dějin, IV. svazek N-O. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 743-744. ISBN 978-80-7380-624-8.
 148. STELLNER, František. Panovník (do roku 1848) (Ruler). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 43-44. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 149. STELLNER, František. Panslavismus (Pan-Slavism). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 46-47. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 150. SOBĚHART, Radek. Parlament erfurtský (1850) (Erfurt parliament (1850)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 55-58. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 151. STELLNER, František. Patent, amortizační zákon (1771) (Patent, amortization law (1771)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 104-105. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 152. STELLNER, František. Patent berní a urbariální (1789) (The Taxation and Urbarial Patent (1789)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 105-106. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 153. STELLNER, František. Patent cechovní (1731) (The Guild Patent (1731)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 106-107. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 154. STELLNER, František. Patent cechovní (1739) (The Guild Patent (1739)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 107-107. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 155. STELLNER, František. Patent k dvorským deskám (1783) (The Court Panel Patent). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 108-108. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 156. STELLNER, František. Patent konskripční a rekrutovací (1804) (The Conscription and Recruiting Patent (1804)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 109-110. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 157. STELLNER, František. Patent konskripční (1777) (The Conscription Patent (1777)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 108-109. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 158. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla vyhlášena mincovní kalada čili bankrot (1623) (Patent, which was declared bankrupt and sterling kalada). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 110-112. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 159. SOBĚHART, Radek. Patent, kterým byla zastavena ražba drobné znehodnocené mince (1623) (The patent, which was stopped minting small coins impaired (1623)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 112-114. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 160. SOBĚHART, Radek. Patent o dani pozemkové a vyměření půdy (1817) (Patent tax assessment and land tillage (1817)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 118-119. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 161. STELLNER, František. Patent o dědické posloupnosti (1786) (The Heritage Order Patent (1786)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 121-122. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 162. STELLNER, František. Patent o deskách zemských (1794) (The Land Panel Patent (1794)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 120-121. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 163. STELLNER, František. Patent o matrikách (1784) (The Parish Register Patent (1784)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 122-123. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 164. STELLNER, František. Patent o reformě pozemkové daně a vyměření půdy (1785) (The Land Tax and Land Assessment Reform Patent (1785)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 123-124. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 165. STELLNER, František. Patent o robotní reluici (1790) (The Patent about the statute labor reluition (1790)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 125-126. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 166. STELLNER, František. Patent o soupisu obyvatelstva (1753) (The Population Register Patent (1753)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 126-126, 2 pp. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 167. STELLNER, František. Patent o sumárním přehledu nekatolíků (1651) (The Summary Survey of non-Catholics (1651)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 127-127. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 168. SOBĚHART, Radek. Patent o svolání rozmnožené říšské rady mimořádnými členy (1860) (Patent convening multiplied Imperial Council associate members (1860)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 127-129. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 169. STELLNER, František. Patent o tabákovém monopolu (1754) (The Tobacco Monopole Patent (1754)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 130-130. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 170. STELLNER, František. Patent o výdělečných spolcích (1852) (Patent employed on associations (1852)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 131-131. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 171. STELLNER, František. Patent o výkupu z roboty (1798) (The Buy Oneself Out of Corvée Patent). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 132-132. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 172. SOBĚHART, Radek. Patent o vzniku první žirové banky v Rakousku (1703) (Patent, which formed of the first giro banks in Austria (1703)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 133-133. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 173. STELLNER, František. Patent o zrušení nevolnictví neboli člověčenství (1781) (The Abolition of Serfdom alias Homage Patent (1781)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 134-134. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 174. STELLNER, František. Patent o zrušení poddanství (1848) (The Abolition of Servitude Patent (1848)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 135-135. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 175. STELLNER, František. Patent o zrušení všech zbožných bratrstev (The Abolition of All Religious Brotherhoods Patent). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 136-137. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 176. STELLNER, František. Patent organizující zemskou obranu (1808) (The Patent Organizing Land Defense (1808)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 137-138. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 177. STELLNER, František. Patent osvobozovací (1742) (The Freeing Patent (1742)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 138-138. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 178. SOBĚHART, Radek. Patent označovaný jako „zákon proti zneužívání tisku“ (1849) (Patent called "law against abuse of the press" (1849)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 139-139. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 179. SOBĚHART, Radek. Patent spolkový (1852) (The Society´s Patent (1852)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 147-149. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 180. STELLNER, František. Patent systemální židovský (1797) (The Systemal Jewish Patent (1797)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 150-150. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 181. STELLNER, František. Patent systemální (1748) (The Systemal Patent (1748)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 149-150. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 182. SOBĚHART, Radek. Patent štolový pro Moravu (15. dubna 1749) a Čechy (30. května 1750) (Dine patent for Moravia (15 April 1749) and Czechs (30 May 1750)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 150-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 183. SOBĚHART, Radek. Patent tiskový (1852) (Print patent (1852)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 151-151. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 184. STELLNER, František. Patent upravující poštovní spojení (1748) (The Adjusting the Postal Connections (1748)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 153-153. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 185. STELLNER, František. Patent zakazující pod pokutami hazardní hry (1746) (Patent Prohibiting Gambling under the Thread of Penalty (1746)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 155-155. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 186. STELLNER, František. Patent zbrojní (1852) (The Arms Patent (1852)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 155-156. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 187. SOBĚHART, Radek. Patent železniční (1854) (Railway patent (1854)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 156-157. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 188. STELLNER, František. Patent, živnostenský řád (1859) (Patent, Trade Rules). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 157-158. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 189. STELLNER, František. Patenty kontribuční (systemální) (1748, 1788) (The Contribution (Systemal) Patents (1748, 1788)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 166-166. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 190. SOBĚHART, Radek. Plán Bruckův hospodářský pro střední Evropu (Bruck´s economic plan in Central Europe). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin V. svazek Pa-Právni. Plzeň: Aleš Čeněk v koedici KEY Publishing, 2016. p. 393-395. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7380-638-5.
 191. STELLNER, František. Počátky ekonomické transformace (po roce 1989) (The beginning of the economic transformation (after 1989)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 396-397. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 192. STELLNER, František. Potvrzení olomoucké (1510) (The Olomouc Confirmation (1510)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. první. Plzeň: KEY Publishing s.r.o., 2016. p. 637-637. V. svazek Pa-Právni. ISBN 978-80-7418-265-5.
 193. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR and Miroslav DUMBROVSKÝ. Způsob měření penetračního odporu půdy a zařízení pro provádění tohoto způsobu (A method of measuring the soil penetration resistance and a device for performing this method). 2016.
 194. 2015

 195. ROUSEK, Pavel and Marek VOCHOZKA. Public Production of Private and Public Goods in the Czech Republic in 2013. In 7th international conference Economic Challenges in Enlarged Europe. 1. vyd. Tallinn (Estonsko): Tallinn University of Technology, 2015. p. 1-9. ISSN 2382-6797.
 196. 2014

 197. BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ and Robert ZEMAN. Laesio enormis v novém občanském zákoníku (Laesio Enormis in new Civil Code). In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 141-145. ISBN 978-80-87952-02-3.
 198. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Legislation general meeting of a limited company for re-codification of private law. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 3, No 3, p. 175 - 182. ISSN 1338-4104.
 199. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Návrh zmluvy o výkone funkcie manažéra v společnosti s ručením obmedzeným (Draft agreement on performance in the managing director of limited liability companies). Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, p. 247 - 252. ISSN 1338-4104.
 200. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Právna úprava likvidácia společnosť s ručením obmedzeným zrušených právnických osób (Legislation liquidation of the company with limited lability of legal persons repealed). Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, p. 240 - 246. ISSN 1338-4104.
 201. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Recodification of civil and commercial law according to the legal nature of procuration and performance of activities related to the function proxies. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 4, No 3, p. 202 - 208. ISSN 1338-4104.
 202. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky (The central island of the circular intersection). 2014.
 203. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Transatlantic Partnership and its Political-legal, Trade and Socioeconomic Impacts. In 2nd International Conference on European Integration (ICEI). 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH. UNIV. OSTRAVA, 2014. p. 740 - 745. ISBN 978-80-248-3388-0.
 204. VÁCHAL, Jan and Jiří SEDLÁK. Základní znalosti v oblasti duševního vlastnictví (Basic knowledge of intellectual property). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 166-171. ISBN 978-80-7468-063-2.
 205. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Zákoník práce v personální praxi manažera (Labour code in the personal practice manager). In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 146-149. ISBN 978-80-87952-02-3.
 206. 2013

 207. MARŠÍK, Martin and Petr ZEMAN. Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice a.s. (Economics of „Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s.“). In Inproforum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 5 pp. ISBN 978-80-7394-440-7.
 208. BÍLEK, Stanislav. Insolvenční právo : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 119 pp.
 209. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Inteligentní okružní křižovatka se světelným naváděcím a výstražným systémem (Intelligent circular intersections with light guidance and warning system). 2013.
 210. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s detekcí přijíždějících vozidel (Circular intersections with the detection of approaching vehicles). 2013.
 211. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením (Circular intersection with a warning light device). 2013.
 212. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením (Circular intersections with warning light facilities). 2013.
 213. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka se světelným naváděcím prvkem (Circular intersections with the light guidance element). 2013.
 214. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR and Miroslav DUMBROVSKÝ. Přenosné zařízení pro měření půdního odporu (Portable device for measuring of soil resistence). 2013.
 215. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky (The central island of the circular intersection). 2013.
 216. BÍLEK, Stanislav. Základy práva. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 152 pp.
 217. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR and Miroslav DUMBROVSKÝ. Zařízení pro měření penetračního odporu půdy a sestava zařízení pro měření penetračního odporu půdy a kolového nebo pásového vozidla (The device for measuring of penetration resistance of the soil and the assembly device for measuring of penetration resistance of the soil and wheel or tracked vehicle). 2013.
 218. KOVÁŘ, Stanislav, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro tepelnou výměnu mezi teplou odpadní vodou z alespoň jednoho domácího spotřebiče a vodou z řadu (The device for heat exchange between the hot waste water from at least one domestic appliance and water from the water main). 2013.
 219. 2012

 220. BÍLEK, Stanislav. Dopravní právo : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 124 pp. ISBN 978-80-7468-042-7.
 221. VOCHOZKA, Marek, Jana KREJSOVÁ and Petra BEDNÁŘOVÁ. Organizace veřejné správy : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 95 pp. ISBN 978-80-7468-019-9.
 222. BÍLEK, Stanislav. Právo duševního vlastnictví : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 141 pp. ISBN 978-80-7468-045-8.
 223. KABOURKOVÁ, Kristina and Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí (Education and training at the crossroads). In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
 224. VÁCHAL, Jan and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí (Equipment for measuring filter and hydraulic properties of backfill drainage pipeline). 2012.
 225. 2011

 226. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR and Miroslav KREJČA. Drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině (Drainage, retention and supply system for regulating the water regime in the landscape). 2011.
 227. ROUSEK, Pavel. Konkurence při poskytování veřejných služeb (Competition in the public services delivering). In Konkurence 2011 : 3. ročník konference. 2011.
 228. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Use of Coefficient of Scale Efficiency in the Management of Public Authorities. Economics & Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, Neuveden, No 16, p. 1006-1012. ISSN 1822-6515.
 229. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Use of Coefficient of Scale Efficiency in the Management of Public Authorities. In Economics and Management 2011 : Programme and Collected Abstracts of International Scientific Conference. 2011. ISBN 978-80-214-4279-5.
 230. VÁCHAL, Jan and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci (Apparatus for measuring soil's susceptibility to stress deformation). 2011.
 231. MAZÍN, Václav, Jan VÁCHAL, Monika KOUPILOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Pavel ONDR, Miloslav ŠÍR and Miroslav KREJČA. Zařízení pro regulaci vodního režimu v mokřadních systémech (Device for regulating the water regime in wetland systems). 2011.
 232. 2010

 233. ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ and Jindřiška ŠULISTOVÁ. Názor občanů Českobudějovicka na efektivnost decentralizace municipální úrovně veřejné správy (České Budějovice Citizens Views on the Decentralization Effectiveness of Municipal Levels of Government). In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. ročník - Teória a prax verejnej politiky v SR. 2010. ISBN 978-80-557-0087-8.
 234. ROUSEK, Pavel. Poptávkový přístup k poskytování municipálních veřejných služeb (Demand Approach to Municipal Service Delivering). In Sociální,ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti : sborník 2. mezinárodní slovensko-české konference. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. 5 pp. ISBN 978-80-86744-84-1.
Display details
Displayed: 5/12/2021 11:18