MARŠÍK, Martin and Petr ZEMAN. Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice a.s. (Economics of „Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s.“). In Inproforum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, 5 pp. ISBN 978-80-7394-440-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice a.s.
Name (in English) Economics of „Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s.“
Authors MARŠÍK, Martin and Petr ZEMAN.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Inproforum 2013 : sborník příspěvků, 5 pp. 2013.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7394-440-7
Keywords (in Czech) Dopravní podnik; Č. Budějovice; ekonomické ukazatele; provozní ukazatele
Keywords in English Transport company; Č. Budějovice; economics indicators; operational indicators
Tags KEM1, OVS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/1/2014 09:09.
Abstract
V článku je analyzováno hospodaření Dopravního podniku města České Budějovice a.s. (DPmČB a.s.) v období od roku 2007 až do 1. pololetí roku 2013. Jsou ukázány ekonomické a provozní ukazatele, vypočítány základní poměrové ukazatele. Dále je nastíněno řešení ke zvýšení počtu občanů, kteří budou využívat vozy městské hromadné dopravy.
Abstract (in English)
The paper analyses the economics of the transport company in České Budějovice (“Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s.“) since 2007 to the first part of 2013.It shows economic and operational indicators. The most important ratios are calculated. A possible solution that could increase the number of people using the public transport is outlined.
PrintDisplayed: 25/7/2024 00:21