Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2013

  1. MARŠÍK, Martin and Petr ZEMAN. Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice a.s. (Economics of „Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s.“). In Inproforum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 5 pp. ISBN 978-80-7394-440-7.
  2. 2012

  3. VOCHOZKA, Marek, Jana KREJSOVÁ and Petra BEDNÁŘOVÁ. Organizace veřejné správy : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 95 pp. ISBN 978-80-7468-019-9.
  4. KABOURKOVÁ, Kristina and Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí (Education and training at the crossroads). In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
Display details
Displayed: 21/9/2023 20:55