Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. MARŠÍK, Martin and Petr ZEMAN. Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice a.s. (Economics of „Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s.“). In Inproforum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 5 pp. ISBN 978-80-7394-440-7.
   Name (in English): Economics of „Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s.“
   Economics. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Transport company; Č. Budějovice; economics indicators; operational indicators

   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/1/2014 09:09.

  2012

  1. VOCHOZKA, Marek, Jana KREJSOVÁ and Petra BEDNÁŘOVÁ. Organizace veřejné správy : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 95 pp. ISBN 978-80-7468-019-9.
   Economics. Czech. Czech Republic.
   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/4/2012 15:10.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina and Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí (Education and training at the crossroads). In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
   Name (in English): Education and training at the crossroads
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Education; training; company

   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/4/2013 11:14.
Displayed: 4/12/2023 01:35