KABOURKOVÁ, Kristina and Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí (Education and training at the crossroads). In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, p. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výchova a vzdělávání na rozcestí
Name (in English) Education and training at the crossroads
Authors KABOURKOVÁ, Kristina and Martin MARŠÍK.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. p. 136-138, 3 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-055-7
Keywords (in Czech) Výchova; vzdělávání; společnost
Keywords in English Education; training; company
Tags KEM1, OVS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/4/2013 11:14.
Abstract
Autoři se ve svém článku věnují otázce výchovy a vzdělávání mladých lidí. Snaží se pojmenovat příčiny současného neutěšeného stavu v oblasti vzdělanosti a morálky. Navrhují dílčí řešení, která by mohla pomoci jak při výchově mládeže, tak i v oblasti vzdělávání. Jsou si vědomi toho, že každé řešení, které má být smysluplné, bude drahé. Peníze, které společnost vloží do výchovy a vzdělávání, ovšem nikdy nejsou ztracené, neboť člověk, který je slušně vychován a umí a chce pracovat, vždy společnosti více dá než od ní obdržel.
Abstract (in English)
The paper discusses the question of training and education of young people. It attempts to identify the causes of the current dismal state of education and morality. Partial solutions that could help both the education of youth and the area of education are proposed. The authors are aware that any meaningful solution will be expensive. However, the money the society puts into education and training are never lost, because a person who is well-educated and able and willing to work always gives the society more than they have received.
PrintDisplayed: 24/7/2024 23:34