MYŠKOVÁ, Kateřina a Jaroslav ŽÁK. Modelling of wildlife migrations and its economic impacts. In ICNAAM 2013 : AIP Conference Proceedings. New York: AIP Publishing LLC. s. 1867-1870. ISBN 978-0-7354-1184-5. doi:10.1063/1.4825894. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelling of wildlife migrations and its economic impacts
Název česky Modelování migrací volně žijících živočichů a jejich ekonomické dopady
Autoři MYŠKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant) a Jaroslav ŽÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání New York, ICNAAM 2013 : AIP Conference Proceedings, od s. 1867-1870, 4 s. 2013.
Nakladatel AIP Publishing LLC
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000372
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-7354-1184-5
ISSN 0094-243X
Doi http://dx.doi.org/10.1063/1.4825894
Klíčová slova česky migrace živočichů; migrační potenciál; migrační objekty a úseky; ekonomické dopady
Klíčová slova anglicky economic impacts; migration objects and sectors; migration potential; Wildlife migration
Štítky KST9, riv13, TES_1, TES_2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 8. 4. 2014 10:38.
Anotace
Natural wildlife migrations are often disrupted by the construction of line structures, especially freeways. Various overpasses and underpasses (migration objects) are being designed to enable species to pass through line structures. The newly developed original procedure for the quantification of the utility of migration objects (migration potentials) and sections of line structures retrieves the deficiencies of the previous ones. The procedure has been developed under bulk information obtained by monitoring migrations using camera system and spy games. The log-normal distribution functions are used. The procedure for the evaluation of the probability of the permeability of the line structures sectors is also presented. The above mentioned procedures and algorithms can be used while planning, preparing, constructing or verifying the measures to assure the permeability of line structures for selected feral species. Using the procedures can significantly reduce financial costs and improve the permeability. When the migration potentials are correctly determined and the whole sector is taken into account for the migrations, some originally designed objects may be found to be redundant and not building them will bring financial savings
Anotace česky
Migrace volně žijících živočichů jsou často narušeny výstavbou liniových staveb, zejména dálnic. Různé druhy nadjezdů a podjezdů (migrační objekty) jsou navrženy tak, aby umožňovaly průchodnost liniových staveb. Nově vyvinutý originální postup pro kvantifikaci funkčnosti migračních objektů (migrační potenciál) a úseků liniových staveb odstraňuje nedostatky těch předchozích. Tento postup byl vyvinut na základě informací získaných sledováním migrací pomocí kamerového systému a fotopastí. Používají se distribuční funkce log - normální. Postup pro vyhodnocení pravděpodobnosti propustnosti liniových staveb je také prezentován. Výše uvedené postupy a algoritmy mohou být použity při plánování, přípravě, výstavbě nebo ověření opatření k zajištění propustnosti liniových staveb u vybraných volně žijících druhů. Využití těchto postupů může výrazně snížit finanční náklady a zvýšit propustnost.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 16:54