Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. PADRTOVÁ, Marie. Accounting of Internally Generated Intangible Assets at Public Universities in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 104-113. ISSN 1805-9112.
 2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice (Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 143-151. ISSN 1805-9112.
 3. PLACHÝ, Jan, František POPP and Vít PETRÁNEK. Asfaltové izolační pásy pro izolaci mostů v České republice - fyzikální a tepelně technické vlastnosti (Asphalt Insulation Bands for insulation of Bridges in Czek Rapublic – physical and thermal properties). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 1, p. 38-42. ISSN 1801-822X.
 4. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK, Karel ŠUHAJDA, Jana VYSOKÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Petra BEDNÁŘOVÁ and Karim SIDIBE. Bulk Density of Bitumen Sheets. In ICMSE 2013 : Advanced Materials Research ICMSE 2013. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 970-973. ISBN 978-3-03785-724-3. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.712-715.970.
 5. KONEČNÝ, František. Co přinese novela stavebního zákona do praxe? (What Will the Amendment of the Building Act Bring Into Practice?). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 07 01 2013, p. Nestránkováno, 5 pp. ISSN 1801-4399.
 6. KOTOVA, Larissa, Maxim PONOMAREV and Věra MULAČOVÁ. Features of the Labour Market in Russia (Charakteristické rysy trhu práce v Rusku). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 69-76. ISSN 1805-9112.
 7. HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013. p. 385-399, 14 pp. ISBN 978-3-319-00541-6. doi:10.1007/978-3-319-00542-3_39.
 8. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Inteligentní okružní křižovatka se světelným naváděcím a výstražným systémem (Intelligent circular intersections with light guidance and warning system). 2013.
 9. ARTEMOV, Andrey. K probleme modernizacii pravil russkoj transliteracii češskich i čechizirovannych imën sobstvennych. (The Problem of Modernizing the Rules of Russian Transliteration of Czech Proper Names.). Novaja rusistika = Nová rusistika. Brno: Česká asociace slavistů Brno, 2013, IV, No 1, p. 25-39. ISSN 1803-4950.
 10. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA and Štefan HUSÁR. Kompozitní sendvičový panel, zejména pro podlahy dopravních prostředků (Composite sandwich panels, especially for floor transport vehicles). 2013.
 11. MYŠKOVÁ, Kateřina and Jaroslav ŽÁK. Modelling of wildlife migrations and its economic impacts. In ICNAAM 2013 : AIP Conference Proceedings. New York: AIP Publishing LLC, 2013. p. 1867-1870. ISBN 978-0-7354-1184-5. doi:10.1063/1.4825894.
 12. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu (Traffic Flow Dynamics Modelling). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 2, p. 73-76. ISSN 1801-822X.
 13. HALAJ, Dušan and Jiří KOLÁŘ. Náklady spojené s využívaním informačných systémov v cestnej nákladnej doprave (Costs related to the utilization of information systems in road freight transport). Perner’s contacts. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2013, roč. 8, No 1, p. 88-98. ISSN 1801-674X.
 14. PLACHÝ, Jan. Nasákavost asfaltových izolačních pásů pro izoloci betonových mostovek (Absorption of asphalt insulation sheets for the insulation of concrete bridge decks). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč.8, No 5, p. 98-100. ISSN 1801-822X.
 15. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
 16. ŠUBRT, Roman. Odolnost proti zatékání srážkové vody - vodotěsnost (Resistance to water pouring - water resistance). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 26 2 2013, p. Nestránkováno, 2 pp. ISSN 1801-4399.
 17. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s detekcí přijíždějících vozidel (Circular intersections with the detection of approaching vehicles). 2013.
 18. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením (Circular intersection with a warning light device). 2013.
 19. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením (Circular intersections with warning light facilities). 2013.
 20. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka se světelným naváděcím prvkem (Circular intersections with the light guidance element). 2013.
 21. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA and Robert ZEMAN. Podnikové řízení (Enterprise management). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 22. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku (Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 5, p. 110-112. ISSN 1801-822X.
 23. ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ. Preference kvality nebo ceny při nákupech spotřebního zboží (Preference of Quality or Price When Buying Consumer Goods). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 1, p. 158-169. ISSN 1802-503X.
 24. ANDONOV, Alan, Rudolf KAMPF and Michal VILÍM. Problematika začlenění letectví do systému eu ets a další možnosti řešení snížení produkce emisí CO2 leteckou dopravou (Incorporation of avation in the eu ets systém and other possibilities of reduction of CO2 emission production from the air transport). Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2013, roč. 21, No 5, p. 32-34. ISSN 1210-3942.
 25. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR and Miroslav DUMBROVSKÝ. Přenosné zařízení pro měření půdního odporu (Portable device for measuring of soil resistence). 2013.
 26. ONDERKA, Filip, Ondřej KLANICA, David DOBROCKÝ and Jaromír KADLEC. Reasons of Total Endoprosthesis Failure. In Vondrák Jiří, Sedlaříková Marie. ABAF : 14th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2013. p. 111-114. ISBN 978-80-214-4767-7.
 27. ŠUBRT, Roman. Referenční budova a pasivní domy (Reference building and passive houses). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 1 7 2013, p. Nestránkováno, 3 pp. ISSN 1801-4399.
 28. POTKÁNY, Marek, Rudolf KAMPF, Boris POPESKO and Katarína TEPLICKÁ. Riadenie podporných podnikových procesov v malých a stredných podnikoch (Management of support business processes in SMEs). Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 114 pp. ISBN 978-80-228-2579-5.
 29. CAHA, Zdeněk and Karim SIDIBE. Role play and simulation in relation to learning styles. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 10, No 2, p. 139-143. ISSN 1214-4967.
 30. PLACHÝ, Jan and Vít PETRÁNEK. Rozměrová stálost asfaltových izolačních pásů pro izolaci betonových mostovek (Dimensional Stability of Reinforced Bitumen Sheets for Waterproofing of Concrete Bridge Decks). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 1, p. 48-50. ISSN 1801-822X.
 31. MULAČ, Petr and Věra MULAČOVÁ. Současné přístupy k financování vysokých škol v zemích EU (Recent higher education institutions funding attitudes within EU countries). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 1, p. 107-115. ISSN 1802-503X.
 32. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky (The central island of the circular intersection). 2013.
 33. MARŠÍK, Martin and Petr ZEMAN. Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. (Testing Market Efficiency by Technical Analysis.). AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, vol. 2013, No 1, p. 82-86. ISSN 1214-4967.
 34. ŠUBRT, Roman. Tepelný odpor konstrukce nerozhoduje? (Thermal resistance of structures not important?). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 29 1 2013, p. Nestránkováno, 3 pp. ISSN 1801-4399.
 35. JOSKA, Zdeněk, Jaromír KADLEC, Ondřej KLANICA, Jan TOMÁŠTÍK and Emil SVOBODA. Testing of DLC Coating on Plasma Nitrided Austenitic Stainless Steel. In Vondrák Jiří, Sedlaříková Marie. ABAF : 14th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. vyd. Brno: VUT FEKT Brno, 2013. p. 109-110. ISBN 978-80-214-4767-7.
 36. JÍLKOVÁ, Ivana and Michal NOVÁK. The alternative solution of absorptive noise barriers. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, vol. 3, No 2, p. 106-109. ISSN 1804-7890.
 37. ŠTÚR, Milan and Štefan HUSÁR. The processes of procurement production materials and semi-finished productsin the company ZF SACHS Trnava a.s. Perner’s Contacts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, vol. 8, No 4, p. 85-93. ISSN 1801-674X.
 38. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Štefan HUSÁR and Monika KUČERKOVÁ. The use of teaching techniques at the slovak language lessons. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2013, roč. 10, Mimořádné vydání - MVVTP 2013, p. 84-87. ISSN 1214-9187.
 39. PETRÁNEK, Vít, Roman ŠUBRT, Jan PLACHÝ, Lenka NEVRIVOVÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK and Zdeněk CAHA. Thermal Bridges in Facade Insulation Systems. In ICEEP 2013 : Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 182-185. ISBN 978-3-03785-743-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.732-733.182.
 40. KONEČNÝ, František. Travní obruba (Beading). 2013.
 41. PEČMAN, Jan. Učební pomůcka pro demonstraci silových poměrů ve zdivu při statickém zatížení (Teaching tool to demonstrate the force ratios in the masonry under static load). 2013.
 42. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Roman HRMO, Štefan HUSÁR, Monika KUČERKOVÁ and Vladimír RUSNÁK. Vacuum infusion - an excellent tool for studying of composites. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, PhD., 2013, roč. 10, Mimořádné vydání - MVVTP 2013, p. 55-59. ISSN 1214-9187.
 43. MUSÍLEK, Josef and Jan PLACHÝ. Výpočetní modely vaznicového krovu (Computational models of purlin roofs). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 3 6 2013, p. Nestránkováno, 12 pp. ISSN 1801-4399.
 44. HRUŠKOVÁ, Lenka. Výskum profesijnej orientácie cudzojazyčnej výučby (Research on Professional Focus of Foreign Language Teaching). In Intervencia v učení sa cudziemu jazyku. 1. vyd. Praha: Verbum, o.s., 2013. p. 235-241. ISBN 978-80-87800-04-1.
 45. ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické (Teaching of e-safety and e-security at the Institute of technology and business). In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.
 46. ŠUBRT, Roman. Vývoj a budoucnost okenních konstrukcí (Development and future of window constructions). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 12 2 2013, p. Nestránkováno, 3 pp. ISSN 1801-4399.
 47. ŠUBRT, Roman. Vývoj okenních otvorů a tepelných izolací (Development of window openings and thermal insulation). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 15 1 2013, p. Nestránkováno, 2 pp. ISSN 1801-4399.
 48. HYNKOVÁ, Alena and Blanka PELÁNKOVÁ. Vznik poruch vlivem změny užívání starých vesnických domů (The emergence of failures due to the change of use of the old village houses). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 6 5 2013, p. Nestránkováno, 4 pp. ISSN 1801-4399.
 49. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR and Miroslav DUMBROVSKÝ. Zařízení pro měření penetračního odporu půdy a sestava zařízení pro měření penetračního odporu půdy a kolového nebo pásového vozidla (The device for measuring of penetration resistance of the soil and the assembly device for measuring of penetration resistance of the soil and wheel or tracked vehicle). 2013.
 50. KOVÁŘ, Stanislav, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro tepelnou výměnu mezi teplou odpadní vodou z alespoň jednoho domácího spotřebiče a vodou z řadu (The device for heat exchange between the hot waste water from at least one domestic appliance and water from the water main). 2013.
 51. BEDNÁŘOVÁ, Renata and Petra BEDNÁŘOVÁ. Zhodnocení regionálního rozložení environmentálních projektů v rámci vybraného operačního programu (Evaluation ofRegional Distribution of Environmental Projects within Selected Operational Programme). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2013, roč.11, No 2, p. 17-22. ISSN 1214-4967.
 52. SALIBA, Nicolas and Luboš PODOLKA. Zkušenosti získané při rekonstrukci polyfunkčního domu (Experience gained during the reconstruction of multifunctional building). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 24 03 2013, p. Nestránkováno, 5 pp. ISSN 1801-4399.
 53. HITKA, Miloš, Milota VETRÁKOVÁ, Vladimiras GRAŽULIS, Rudolf KAMPF and Alexandra HAJDUKOVÁ. Zvyšovanie pracovného výkonu zamestnancov (Improving employee performance). Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2013. 177 pp. ISBN 978-80-228-2566-5.
 54. 2012

 55. KAMPF, Rudolf, Jozef GAŠPARÍK and Nina KUDLÁČKOVÁ. Application of different forms of transport in relation to the process of transport user value creation. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2012, roč. 40, No 2, p. 71-75. ISSN 0303-7800. doi:10.3311/pp.tr.2012-2.05.
 56. HRUŠKOVÁ, Lenka. Effectiveness of Teaching Strategies in Primary Education. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives. Burgas: Info Invest, 2012, vol. 10, No 2, p. 201-215. ISSN 1313-2571.
 57. VILČEK, Igor, Jozef KOVÁČ and Jaroslava JANEKOVÁ. Failure Prediction by Means of Cepstral Analysis and Coherence Function between Thrust Force and Torque Signals. Journal and Mechanical Engineering and Automation. Rosemead, Kalifornie, USA: Scientific & Academic Publishing, 2012, roč. 2, No 6, p. 108-113. ISSN 2163-2413.
 58. ŠUBRT, Roman and Pavlína CHARVÁTOVÁ. Novela ČSN 73 0540-2:2011 z pohledu tepelných vazeb (CSN 73 0540-2:2011 - The amendment in terms of thermal links). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 6, No 1, p. 50-51. ISSN 1802-2030.
 59. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK and Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika (Business Economics). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 60. HRUŠKOVÁ, Lenka. Strategie a taktiky vyučování (Strategies and Tactics in Teaching). In Pedagogika pedagogů. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. p. 127-135. ISBN 978-80-7394-397-4.
 61. ŠUBRT, Roman. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích (Thermal bridges in building construction). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 4 12 2012, p. Nestránkováno, 3 pp. ISSN 1801-4399.
 62. ŠUBRT, Roman. Tepelně vlhkostní problematika zhlaví dřevěných trámů při zateplování (The hygrothermal problems gridiron of wooden beams for thermal insulation). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 18 12 2012, p. Nestránkováno, 4 pp. ISSN 1801-4399.
 63. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Vivian Lee WHITE, Josef NAVRÁTIL and Hana DOLEŽALOVÁ. The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2012, roč. 60, No 7, p. 399-408. ISSN 1211-8516.
 64. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu : aplikace v příkladech (Accounting for local government units, contributory organization and organizational components of the State). 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 632 pp. ISBN 978-80-247-3637-2.
Display details
Displayed: 27/10/2021 15:38