JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu (Traffic Flow Dynamics Modelling). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 2, p. 73-76. ISSN 1801-822X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modelování dynamiky dopravního proudu
Name (in English) Traffic Flow Dynamics Modelling
Authors JELÍNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana VYSOKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Silnice Železnice, Ostrava - Vítkovice, Konstrukce Media, s.r.o. 2013, 1801-822X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/13:00000335
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) simulace; modelování; dopravní systémy; diferenciální rovnice
Keywords in English simulation; modelling; traffic systems; differential equations
Tags INF_1, KPV1, MAT_2, riv13
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 10:17.
Abstract
Cílem tohoto článku je ukázat, jak lze modelovat jednoduché úlohy popisující pohyb vozidel na silnici pomocí parciálních diferenciálních rovnic 1. řádu a jak lze grafickou cestou tyto úlohy řešit. Model, který zde popíšeme, se řadí do kategorie tzv. makroskopických modelů, které studují pohyb vozidel podobným způsobem jako proudění tekutiny. Hlavním záměrem článku je vysvětlit postup grafického řešení daného problému všem zájemcům o tuto problematiku, přičemž není nutné, aby byli přímo odborníky v problematice řešení parciálních diferenciálních rovnic. Pro snadnější pochopení základních pojmů byl popsán a vyřešen konkrétní model situace, která je jednou z nejčastějších součástí běžného silničního provozu.
Abstract (in English)
The aim of this article is to show how a create models of simple situations describing the movement of vehicles on the roads by using partial differential equations of the first order. A graphic way how to solve these tasks is also shown. The model described belongs to the category of so-called macroscopic models that study the movement of vehicles in a similar manner to a fluid flow. The main purpose of the article is to explain graphic solutions to the problem even without the necessity of using partial differential equations. For better understanding of the fundamental concept there has been described and solved a particular model of a situation, which is one of the most common part of everyday traffic.
PrintDisplayed: 28/5/2022 21:42