Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. NÁHLÍK, Tomáš. ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. první. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1119-1123. ISBN 978-80-227-4650-2.
  2. ANTOŠ, Karel. PROBLEM OF SEARCHING THE MST. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 28-39. ISBN 978-80-227-4650-2.
  3. LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY (DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 122-129. ISSN 1339-3189.

  2013

  1. HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013, p. 385-399, 14 pp. ISBN 978-3-319-00541-6. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00542-3_39.
  2. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu (Traffic Flow Dynamics Modelling). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 2, p. 73-76. ISSN 1801-822X.
  3. ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické (Teaching of e-safety and e-security at the Institute of technology and business). In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, p. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.

  2012

  1. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK and Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech (ARS - Auditing Software Revision in multinational ERP systems). Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, vol. 19, No 4, p. 1-10. ISSN 1804-2716.
  2. JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA. Informatika I : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012, 44 pp. ISBN 978-80-7468-033-5.
  3. JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA. Informatika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 29 pp. ISBN 978-80-7468-003-8.
  4. ANTOŠ, Karel. Netrivial’noje rešenije matematičeskich i fizičeskich uravnenij s pomošč’ju funkcii rešatelja v MS EXCELU (Nontrivial solutions of mathematical and physical equations using solver in MS Excel). In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : Sborník příspěvků 1. Mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, p. 59-66. ISBN 978-80-7468-038-0.
Display details
Displayed: 25/6/2024 14:59