LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY (DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 122-129. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY
Name (in English) DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS
Authors LUDVÍK, Miroslav.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) WACC; FCFF; náklady na kapitál; DFC entity
Keywords in English WACC; FCFF; cost of capital; DCF entities
Tags ERIH, INF_1, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 13:56.
Abstract
Článek se zabývá metodou stanovení diskotní míry při ocenění podniku. Diskontní míra bude určena pro výnosovou metodu diskontovaného čistého cash flow ve variantě entity. Při této metodě ocenění se používá jako diskontní míra WACC (Weighted Average Cost of Capital). Tato diskontní míra však v sobě obsahuje úskalí, kdy pro výpočet nákladů je nutné znát hodnotu podniku, ale pro hodnotu podniku je nutné znát diskotní míru. Článek řeší na příkladu jak vypočítat hodnotu nákladů na kapitál.
Abstract (in English)
The article deals with the method of determining the discourse measure in the valuation of the enterprise. The discount rate will be for the discounted net cash flow method of the entities. This valuation method is used as a weighted average cost of capital WACC (Weighted Average Cost od Capital). However, this discount rate contains a pitfalls where the value of the business is necessary to calculate the cost, but it is necessary to know the diskette rate for the value of the business. The article solves, by way of exymple, how to calculate the cost od capital costs.
PrintDisplayed: 18/5/2022 15:15