Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. NÁHLÍK, Tomáš. ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. první. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1119-1123. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Name in Czech: Analýza videa pomocí informační entropie
  RIV/75081431:_____/17:00001205 Proceedings paper. English. Slovakia.
  Náhlík, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Image Processing; Video Processing; Data Mining; Information Entropy
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 21/2/2018 09:49.
 2. ANTOŠ, Karel. PROBLEM OF SEARCHING THE MST. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 28-39. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Name in Czech: PROBLÉM HLEDÁNÍ MINIMÁLNÍ KOSTRY GRAFU
  RIV/75081431:_____/17:00001191 Proceedings paper. General mathematics. English. Slovakia.
  Antoš, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: graph theory; minimum spanning tree; weighted adjacency matrix; Prim´s algorithm
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 11:05.
 3. LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY (DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 122-129. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS
  Informatics. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: WACC; FCFF; cost of capital; DCF entities

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 13:56.
 4. 2013

 5. HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013. p. 385-399, 14 pp. ISBN 978-3-319-00541-6. doi:10.1007/978-3-319-00542-3_39.
  Name in Czech: Identifikace ekonomických aglomerací pomocí účetních dat ERP systémů podnikatelských subjektů
  RIV/75081431:_____/13:00000342 Proceedings paper. Economics. English. Switzerland.
  Hanzal, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Faltová Leitmanová, Ivana (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Economic agglomerations; Geostatistical methods; Inverse distance weighted interpolation; Enterprise Resource Planning
  Reviewed: yes

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 08:51.
 6. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu (Traffic Flow Dynamics Modelling). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 2, p. 73-76. ISSN 1801-822X.
  Name (in English): Traffic Flow Dynamics Modelling
  RIV/75081431:_____/13:00000335 Article in a journal. General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Jelínek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: simulation; modelling; traffic systems; differential equations

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 10:17.
 7. ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické (Teaching of e-safety and e-security at the Institute of technology and business). In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.
  Name (in English): Teaching of e-safety and e-security at the Institute of technology and business
  RIV/75081431:_____/13:00000353 Chapter(s) of a specialized book. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Šimandl, Václav (203 Czech Republic, guarantor) -- Dobiáš, Václav (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: E-safety; e-security; teaching of ICT; teaching method; activation of students; activating methods

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 28/4/2014 10:10.
 8. 2012

 9. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK and Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech (ARS - Auditing Software Revision in multinational ERP systems). Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, vol. 19, No 4, p. 1-10. ISSN 1804-2716.
  URL
  Name (in English): ARS - Auditing Software Revision in multinational ERP systems
  RIV/75081431:_____/12:00000308 Article in a journal. Informatics. Czech. Czech Republic.
  Hanzal, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Chládek, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Biskup, Roman (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: ARS-Auditing Revision Software; Benford’s law; Chi-square test

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 10:03.
 10. JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA. Informatika I : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 44 pp. ISBN 978-80-7468-033-5.
  Name in Czech: Informatika I
  Informatics. Russian. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 26/10/2012 14:31.
 11. JELÍNEK, Jiří and Jaromír FALADA. Informatika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 29 pp. ISBN 978-80-7468-003-8.
  Informatics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 16/4/2012 12:55.
 12. ANTOŠ, Karel. Netrivial’noje rešenije matematičeskich i fizičeskich uravnenij s pomošč’ju funkcii rešatelja v MS EXCELU (Nontrivial solutions of mathematical and physical equations using solver in MS Excel). In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : Sborník příspěvků 1. Mezinárodní konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 59-66. ISBN 978-80-7468-038-0.
  Name in Czech: Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu
  Name (in English): Nontrivial solutions of mathematical and physical equations using solver in MS Excel
  Informatics. Russian. Czech Republic.
  Keywords in English: MS Excel table processor; Solver; Kepler's equation; non-trivial mathematical equations

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 10/2/2015 15:31.
Displayed: 18/5/2022 16:04