JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 2, s. 73-76. ISSN 1801-822X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelování dynamiky dopravního proudu
Název anglicky Traffic Flow Dynamics Modelling
Autoři JELÍNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana VYSOKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Silnice Železnice, Ostrava - Vítkovice, Konstrukce Media, s.r.o. 2013, 1801-822X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000335
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky simulace; modelování; dopravní systémy; diferenciální rovnice
Klíčová slova anglicky simulation; modelling; traffic systems; differential equations
Štítky INF_1, KPV1, MAT_2, riv13
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 4. 2014 10:17.
Anotace
Cílem tohoto článku je ukázat, jak lze modelovat jednoduché úlohy popisující pohyb vozidel na silnici pomocí parciálních diferenciálních rovnic 1. řádu a jak lze grafickou cestou tyto úlohy řešit. Model, který zde popíšeme, se řadí do kategorie tzv. makroskopických modelů, které studují pohyb vozidel podobným způsobem jako proudění tekutiny. Hlavním záměrem článku je vysvětlit postup grafického řešení daného problému všem zájemcům o tuto problematiku, přičemž není nutné, aby byli přímo odborníky v problematice řešení parciálních diferenciálních rovnic. Pro snadnější pochopení základních pojmů byl popsán a vyřešen konkrétní model situace, která je jednou z nejčastějších součástí běžného silničního provozu.
Anotace anglicky
The aim of this article is to show how a create models of simple situations describing the movement of vehicles on the roads by using partial differential equations of the first order. A graphic way how to solve these tasks is also shown. The model described belongs to the category of so-called macroscopic models that study the movement of vehicles in a similar manner to a fluid flow. The main purpose of the article is to explain graphic solutions to the problem even without the necessity of using partial differential equations. For better understanding of the fundamental concept there has been described and solved a particular model of a situation, which is one of the most common part of everyday traffic.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 14:31