PAPOUŠKOVÁ, Květa. EDUCATIONAL PROJECT – ANALYSIS OF POSSIBLE TRANSPORT COSTS. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019.1631. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6707-6710. ISBN 978-84-09-08619-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EDUCATIONAL PROJECT – ANALYSIS OF POSSIBLE TRANSPORT COSTS
Název česky Vzdělávací projekt - Analýza možných dopravních nákladů
Autoři PAPOUŠKOVÁ, Květa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/inted.2019.1631, od s. 6707-6710, 4 s. 2019.
Nakladatel IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10200 1.2 Computer and information sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001781
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
UT WoS 000541042201121
Klíčová slova česky Logistika; Dopravní náklady; Případová studie; Analýza; Znalosti
Klíčová slova anglicky Logistics; Transport Costs; Case study; Analysis; Knowledge
Štítky KPV1, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 20. 7. 2020 11:24.
Anotace
External transport costs are becoming an integral part of investment decisions in transportation. They are affected by a range of economic, technical, ecological or social conditions. Several important and up-to-date externalities which face all business entities and especially distribution companies have been selected for this article. Our institute offers a range of technical, economic and transportation subjects. That is why we have addressed students with a case study in which they utilize the knowledge of the previous study. With regard to logistics, students from the follow-up study of Transport Logistics were selected to participate in the analysis. For each factor, they tested a combination of applied mathematics and operational research and gradually analysed the possible impacts of these factors on the open economy system. The aim of the project was to show students a wide use of knowledge across several scientific disciplines that our school offers to students. It has been found that students are very versed in this subject and are able to transfer their knowledge into practice. Another project is scheduled for the next semester.
Anotace česky
Externí dopravní náklady se stávají nedílnou součástí rozhodování o investicích v oblasti dopravy. Jsou ovlivněny celou řadou ekonomických, technických, ekologických či společenských skutečností. Pro tento článek bylo vybráno několik zásadních a aktuálních externalit, se kterými se setkávají všechny podnikatelské subjekty a především provozovatelé distribučních firem. Náš ústav nabízí celou řadu technických, ekonomických a dopravních předmětů. Proto jsme v rámci výuky oslovili studenty s případovou studií, ve které zohlední znalosti předcházejícího studia. S ohledem na oblast logistiky, byli vybráni studenti navazujícího studia oboru Dopravní logistika, aby se na analýze podíleli. U jednotlivých faktorů si vyzkoušeli kombinaci aplikované matematiky a operačního výzkumu a postupně analyzovali možné dopady těchto faktorů na systém otevřené ekonomiky. Cílem projektu bylo ukázat studentům široké využití znalostí napříč několika vědními obory, jež naše škola studentům nabízí. Bylo zjištěno, že se studenti velmi dobře orientují v problematice a jsou schopni převést své znalosti do praxe. Další projekt je naplánován v příštím semestru.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1631.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 20. 7. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Květa Papoušková, učo 23056
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 7. 2021 23:29