KAMPF, Rudolf, Jiří ČEJKA a Martin TELECKÝ. Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, č. 2, s. 129-132. ISSN 1335-4205.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions
Název česky Použitelnost DEA metody v dopravních podnicích ve vybraných regionech
Autoři KAMPF, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří ČEJKA (203 Česká republika, domácí) a Martin TELECKÝ (203 Česká republika).
Vydání Communications : scientific letters of the University of Žilina, Žilina, EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, 1335-4205.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000655
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky vstupní BCC model; dopravní spoolečnosti; metoda DEA; konstantní výnosy; variabilní výnosy
Klíčová slova anglicky Input-oriented BCC model; transport companies; the DEA method; the constant revenue of scale; the variable revenue of scale
Štítky KPV1, RIV16, SCOPUS
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 2. 9. 2016 10:54.
Anotace
With respect to achieving the economic goals within ordering of the suitable public transport system it is currently necessary that the economic indicators which contribute to the amount of a provable loss be evaluated rationally. The authors, therefore, will use the DEA method to efficiently assess the economic situation of the specific transport company to find out whether its business is economically attractive. At the same time, the involved companies will be compared with respect to their economically attractive behaviour. The article is based on the public domain information – economic indicators which the undertakings are obliged to publish by law. Despite this fact, it can be concluded that the source data are suitable for the analysis of economic health of a particular transport company.
Anotace česky
S ohledem na dosažení hospodářských cílů v rámci uspořádání vhodného systému veřejné dopravy je v současné době nezbytné, aby hospodářské ukazatele, které přispívají k výši prokazatelné ztráty, byly hodnoceny racionálně. Autoři proto budou používat metodu DEA k efektivnímu zhodnocení ekonomické situace konkrétního dopravního podniku, aby zjistili, zda je jeho podnikání ekonomicky výhodné. Zároveň budou zapojené společnosti být v porovnány s ohledem na jejich ekonomicky atraktivní chování. Tento článek je založen na veřejně dostupných informacích - ekonomických ukazatelů, které jsou podniky povinny zveřejňovat ze zákona. Navzdory této skutečnosti lze dojít k závěru, že zdrojová data jsou vhodná pro analýzu ekonomického zdraví konkrétního dopravního podniku.
VytisknoutZobrazeno: 24. 7. 2021 01:07