NOVOTNÝ, Radimír. Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 804-809. ISSN 1877-7058.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs
Název česky Několik poznámek na metriky a optimalizaci jednoduchých kuželových hlav kruhových sloupů pro Beamless železobetonové monolitické Desky
Autoři NOVOTNÝ, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Netherlands, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016), od s. 804-809, 6 s. 2016.
Nakladatel Elsevier Ltd.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000882
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1877-7058
Klíčová slova česky monolitické desky; beamless železobeton; kuželové hlavy; betonové sloupy
Klíčová slova anglicky monolithic slab; beamless reinforced concrete; conical heads; concrete columns
Štítky KPV1, KST4, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 30. 12. 2016 15:00.
Anotace
This paper deals with dimensional aspects of circular column heads supporting beamless reinforced concrete monolithic (also locally supported) slabs with regard to their stressing in terms of the so-called bursting safety, and it analyses possibilities of their metrics and shape optimizing. Presented concept challenging mathematical solution for calculation of stress distribution through column head and its surrounding, based the theory of failure. Methodology of analysis provides theoretically adjusted guidance how to design and optimize column heads in economical way. © 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Peer-review under responsibility of the organizing committee of WMCAUS 2016.
Anotace česky
Tento článek se zabývá rozměrovými aspekty kruhových hlavic sloupů opěrných beamless železobetonový monolitický (také lokálně podporovány) desky s ohledem na jejich zdůraznil, pokud jde o tzv prasknutí bezpečnosti a analyzuje možnosti jejich metrik a tvarové optimalizace. Představil koncept náročné matematické řešení pro výpočet rozložení napětí přes hlavy sloupu a jeho okolí, založený na teorii selhání. Metodologie analýzy poskytuje teoreticky upravit pokyny, jak navrhnout a optimalizovat sloupců hlavy v hospodárnějším způsobem. © 2016 autorů. Vydalo Elsevier Ltd. peer-review v rámci odpovědnosti organizačního výboru WMCAUS 2016.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:12