NOVOTNÝ, Radimír. Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. p. 804-809. ISSN 1877-7058.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs
Name in Czech Několik poznámek na metriky a optimalizaci jednoduchých kuželových hlav kruhových sloupů pro Beamless železobetonové monolitické Desky
Authors NOVOTNÝ, Radimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Netherlands, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016), p. 804-809, 6 pp. 2016.
Publisher Elsevier Ltd.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20101 Civil engineering
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000882
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 1877-7058
Keywords (in Czech) monolitické desky; beamless železobeton; kuželové hlavy; betonové sloupy
Keywords in English monolithic slab; beamless reinforced concrete; conical heads; concrete columns
Tags KPV1, KST4, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 30/12/2016 15:00.
Abstract
This paper deals with dimensional aspects of circular column heads supporting beamless reinforced concrete monolithic (also locally supported) slabs with regard to their stressing in terms of the so-called bursting safety, and it analyses possibilities of their metrics and shape optimizing. Presented concept challenging mathematical solution for calculation of stress distribution through column head and its surrounding, based the theory of failure. Methodology of analysis provides theoretically adjusted guidance how to design and optimize column heads in economical way. © 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Peer-review under responsibility of the organizing committee of WMCAUS 2016.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá rozměrovými aspekty kruhových hlavic sloupů opěrných beamless železobetonový monolitický (také lokálně podporovány) desky s ohledem na jejich zdůraznil, pokud jde o tzv prasknutí bezpečnosti a analyzuje možnosti jejich metrik a tvarové optimalizace. Představil koncept náročné matematické řešení pro výpočet rozložení napětí přes hlavy sloupu a jeho okolí, založený na teorii selhání. Metodologie analýzy poskytuje teoreticky upravit pokyny, jak navrhnout a optimalizovat sloupců hlavy v hospodárnějším způsobem. © 2016 autorů. Vydalo Elsevier Ltd. peer-review v rámci odpovědnosti organizačního výboru WMCAUS 2016.
PrintDisplayed: 28/9/2021 23:22