HANZAL, Petr a Jiří ALINA. Matematický model plánové rozvahy podniku. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2010, roč. 7, č. 1, s. 74-79. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Matematický model plánové rozvahy podniku
Název anglicky Mathematical Model of Planned Balance of Firm
Autoři HANZAL, Petr a Jiří ALINA.
Vydání AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2010, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Výkaz plánované rozvahy; Informační systém (IS); Manažerské účetnictví; Controlling
Klíčová slova anglicky Planned Balance Sheet; Information System (IS); Managerial Accounting, Controlling
Štítky KPV1
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 10:22.
Anotace
Cílem práce je prokázání správnosti funkce modelu plánové rozvahy podniku na prakticky realizovaných projektech informačních systémů (IS) v podnicích regionů České a Slovenské republiky, jako součást studia vnějších regionálních ekonomických vztahů na úrovni podnikatelských subjektů. Model odvození výkazu plánové bilance vychází z plánového výkazu zisku a ztrát a z plánového výkazu peněžních toků, při existenci ostatních podnikových plánů – plánu výroby, nákupu investic, nákupu zboží a materiálu, plán bankovních úvěrů a splátek atd. Definováním matematických vazeb mezi těmito plány a jejich přepočtem je možné získat poměrně přesný odhad vývoje jednotlivých položek plánové rozvahy nejenom v krátkém ale i v dlouhém období.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to prove the functionality of the model of the planned balance of the firm at real implementation of information systems (IS) of the entepreneurial units in the Czech and Slowak republic, as the part of study of the external regional economic relations at the level of the entepreneurial subjects. The assemble of model of planned balance presumes the existence of the following plans - bugdet, production plan, capital spending plan, merchandise plan, amortisation schedule etc. The definition of mathematical equations among these plans and their recalculation brings the possibility of formation accurate estimation of planned balance in short and long term overview.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:08